fbpx

Vi har store fødder, og vi står godt fast i frivilligheden med dem – det er medlemmernes fortjeneste. Hvert år skaber medlemmerne bedre livskvalitet for mange mange borgere i Guldborgsund, og giver Guldborgsund Frivilligcenter mulighed for at støtte, synliggøre og tale de frivilliges sag. Det hele handler om hjerte og hjerne brugt med glæde og omsorg for hinandens ve og vel.

I Årsberetningen fortæller vi om året der gik, og også lidt om året, der kommer. Det bliver en lille årsberetning for 2020, al den stund at Corona holdt sit indtog og gjorde mange aktiviteter umulige. Det har givet plads for andre aktiviteter og muligheder året igennem.

Her er en række links til siderne i Årsberetningen 2020.

Indholdsfortegnelse:

Bestyrelsens årsberetning 2020

Centerlederens årsberetning 2020

Årets frivillig 2020

Event for Årets Frivillige 2019

Guldborgsund Frivilligcenter i tal 2020

Guldborgsund Frivilligcenterets Forandringsteori

Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring

Referat af Generalforsamlingen 2020

Bestyrelsen 2020 – 2021

Vedtægterne som PDF

Regnskab og revision 2020

Medlemsliste 2020

Andre medlemmer 2020

Sekretariatet 2021

Guldborgsund Frivilligcenter

Jan Riis, Formand, gennemgår her bestyrelsens beretning 2020

Kirsten Jensen, Kasserer, gennemgår her årsregnskabet for 2020

Vi har simpelthen ikke lækre billeder nok fra 2020, så vi lader de skønne frivillige stå – det kan de godt tåle.

Frivilligcenteret har nogle faste frivillige – nogle er meget synlige, det er Dorthe, som passer vores facebook, og som sidder i sekretariatet 1-2 dage nogle timer om ugen. Her fanget i fri luft til Foreningernes Dag 2019

Generalforsamling 20189, Guldborgsund Frivilligcenter

Nogen frivillige er usynlige – næsten da – men lige så uundværlige. Her er Ann-Lise, som er vores faste tilkaldefotograf. Hun har besøgt en del foreninger, og du finder mange af hendes dejlige billeder her i årsberetningen.

Guldborgsund Frivilligcenter

Ida, som nu bor i Odense, men som træder til, når alle andre frivillige er optaget. Her fanget på Foreningernes Dag 2019 i Styregruppens informationsstand

Guldborgsund Frivilligcenter

Og Dirk – som tager de sjoveste billeder – som ikke kan bruges til noget i et seriøst frivilligcenter – og så alligevel.

En stor og særlig TAK skal også lyde til Michael Lykke Andersen, som har været fast tilknyttet Centeret som journalist. Han er årsagen til, at så mange nyheder er blevet formidlet på vores hjemmeside på trods af nedlukningerne. Han har været virkelig frustreret, fordi der har været meget lidt at tage sig til gennem året, så han er klar til at gå i krig med 2021 og glæder sig til at skrive om jer.

Views: 162

Scroll to top
Skip to content