fbpx

Kontakt

adresser og kontaktinfo

Centerleder 

Birgitte Zimling
Telefon: 51 28 12 05
E-mail: bli@fri-villig.dk

Centerlederen ansvarlig for udvikling, støtte og forankring af den frivillige sociale indsats i Guldborgsund.

Centerlederen tilbyder sparring på idéer og projektplaner, og giver gode råd f.eks. i forbindelse med:

 • Rekruttering og motivation af frivillige
 • Udvikling af frivilligheden
 • Effektive og engagerende møder
 • Bestyrelsesarbejde – opgaver og ansvar
 • Økonomi og personaleanliggener.

Centermedarbejder

Gitte Holmberg
E-mail: Sekr@fri-villig.dk
Tlf.: 54 82 00 55

Guldborgusnd Frivilligcenter

Gitte har særligt fokus på:

 • Regnskab
 • Indkøb
 • Regninger i forbindelse med annoncer

FRIVILLIGKOORDINATOR

Signe Schneekloth
Telefon: 51 18 70 40
E-mail: signe@fri-villig.dk 

Frivilligkoordinatoren tager sig af den daglige drift af centret, som består af lokalebooking, borgerkontakt, at hjælpe kommunalt ansatte i forbindelse med foreninger og kontakt til de frivillige i Frivilligcentret.

Signe har særligt fokus på:

 • Opstart af nye foreninger
 • Modtagelse af nye medlemmer
 • PR, herunder Centrets helsidesannonce i FritidsNyt, Facebook samt opdatering af hjemmesiden
 • Planlægning og afvikling af arrangementer
 • Samtaler med borgere, der ønsker at blive frivillige.
 

Frivillig

Dorthe Geertsen
E-mail: dorthe@fri-villig.dk
Telefon: 54 82 00 55

Dorthe er frivillig og kan mødes i  Centret mandag og tirsdag. Dorthe har været frivillig i centret siden 2017

Dorthe har særlig fokus på:

 • Synliggøre aktiviteter og arrangementer Facebook og Instagram.
 • Opdatere oplysninger og indlæg på hjemmesiden.
 • Ad-hoc opgaver.
 • Hjælp til redigere eksisterende pjecer, flyers og plakater.
 • Oplæg på SOSU – skolen om frivillighed. 

Har Jeres forening aktiviteter I gerne vil have synliggjort på Facebook eller instagram, så send gerne Dorthe en mail. 

CENTERMEDARBEJDER

Ole Lundquist
Email: ole@fri-villig.dk
Tlf: 54 82 00 55

Ole er startet i Guldborgsund Frivilligcenter februar 2024 er ved at lære Frivilligcentret at kende. 

Ole er i Centret Mandag, Tirsdag og Torsdag

Ole har særligt fokus på:

 •  At forstærke samarbejdet mellem kommune & frivilligcenteret.
 • Ad-hoc opgave
 • Bygge bro mellem erhvervslivet & Frivilligcenteret.

FRIVILLIG

Jamina Lauridsen

Mail: Jamina@fri-villig.dk

Guldborgsund frivilligcenter

Jamina er startet som frivillig i Guldborgsund Frivilligcenter februar 2023Jsmina har særligt fokus på

 • Kultunaut kalender
 • Assisterer med sekretær opgaver. 
 • Ad-hoc opgaver

ARTIKEL OM JAMINA

Views: 11121

Scroll to top
Skip to content