fbpx

medlemMER typer

De Frivillige

De frivillige har et stort hjerte for mennesker, der har det svært.

Nogle føler det let at tale med en hjemløs, hjælpe et barn med madpakken, tale om sorgen og alle de andre store følelser, som kan sætte livet under pres.

Men der er sandelig også brug for mennesker, der har flair for tal, kan opdatere hjemmesider, lave plakater, røre i gryder og sætte en hylde op uden så meget føleri.

Der er 3 ting, der betyder noget
Gør noget …
Gerne sammen med nogen …
Gør noget meningsfyldt …

Børn og unge

Børn og Unge er særligt sårbare, så frivillige og deres indsats i denne gruppe ses på med mange øjne.

I gruppen, der har med børn at gøre, er frivilliggruppen meget stabil, og i begge grupper skal der en gang om året svares på, om der er indhentet børneattest på alle frivillige.

Det er i følge lovgivningen frivilligt, hvor ofte attesten skal indhentes på den enkelte frivillige, men du er altid velkommen til at spørge foreningen, hvis du er utryg.

Vi ved, at alle frivillige tilstræber et særligt godt forhold til de voksne, der omgiver børnene, men samtidig er det børnene / de unge, de frivillige er der for.

De fleste af grupperne med børn har supervision mindst en gang om året.


Humanitære foreninger

At være human betyder at udvise respekt for mennesket og dets grundlæggende rettigheder.

Humanitære foreningers formål kan strække sig fra at støtte en gruppe i lokalsamfundet til at være verdensomspændende og støtte en bestemt sag.

Mange humanitære foreninger samler penge ind og giver dem til godgørende formål, og nogle tilbyder helt praktisk hjælp til mennesker i nød uden for gadedøren – eller på den anden side af jordkloden.

En frivillig indsats i en humanitær organisation er derfor ikke sådan at putte ned i en kasse med en label på. Den frivillige indsats kan bestå i alt fra at give penge til foreningen, lave arrangementer hvor der samles ind, til at undervise flygtninge / indvandrere i dansk kultur.

Her er der virkelig brug for alle slags frivillige lige fra den regnskabskydige bogholder til den, der vil tale lidt med en hjemløs.

Alle foreninger er glade for at fortælle om lige præcis, det de laver, så spørg dem hellere end gerne.


Motion og Bevægelse

Det er vigtigt at bevæge sig – ellers går man i stå, både fysisk og mentalt. Ja ja – det ved vi alle sammen godt, men jo ældre vi bliver jo vigtigere bliver motionen for vores evne til at klare os selv – godt.

De frivillige i denne gruppe er ildsjæle. De prøver af al magt at presse glæde og god energi ind i os, også selvom vi måske har ondt – har sovet dårligt – det er snevejr og bussen er forsinket, eller hvad vi nu kan finde på at være småsure over. De frivillige har fundet glæden ved motionen, og de prøver at vise os vejen at gå.

Vil du være frivillig?
Der er altid brug for frivillige til at cykle en tur med en plejehjemsbeboer – er det meningsfuldt? Netop udskrevet fra sygehuset til eget hjem med egentræning … det kan være lidt tungt at komme i gang med den udfordring, giver det så mening at være den frivillige, der kommer forbi og støtter genoptræningen?

Der skal ikke så meget til at være motionsfrivillig, du bliver f.eks. tilbudt kurser og du kan blive certificeret som “Gå i Gang instruktør”, så er du klædt på til de fleste motionsudfordringer, der vedrører sygdomme.

Har du lyst til at være en humørbombe eller en cykelven på en motordrevet kørestolscykel, så behøver du ikke betænke dig længe. Der er brug for godt humør, og uanset om du kan lære reglerne i Petuanque eller stavgang, så bliver du et elsket midtpunkt.


Find din ønskemotion

Find din ønskemotion og ring til foreningen, så du kan høre mere om om indsatsen passer til dig.

Finder du ikke lige det du ønsker, så ring til
Guldborgsund Frivilligcenter tlf.: 54 82 00 55 – det kan være vi ved mere.


Patientforeninger

Patientforeningerne stiller viden til rådighed for borgerne, de vil gerne ud og fortælle om deres sag, og de frivillige planlægger og afholder mange forskellige arrangementer gennem året. En del af dem kan du finde i “Aktivitetskalenderen” her på siden.

Under hver enkelt forening findes en kontaktperson, som man altid kan henvende sig til for at få yderligere oplysninger om foreningens virke, og hvilke opgaver man som frivillig kan deltage i.

Det er ikke et krav, at man lider af sygdommen, som foreningen beskæftiger sig med, for at være aktiv frivillig i foreningen.

Besøgsvenner

Som besøgsven er du med til at bringe glæde ind i et andet menneskes liv.

Nogle ældre mennesker er ensomme. Måske fordi de er ramt af sygdom eller har mistet deres ægtefælle og ikke har kontakt med anden familie. Det kan også være, at de ganske enkelt savner at kunne invitere på besøg en gang imellem.

Besøgsvenner er en god kur mod ensomhed
Som besøgsven kan du være med til at skabe lyspunkter i en hverdag, der ellers kan være trist og ensformig. Et telefonopkald om morgenen eller en snak over en kop kaffe kan være nok.

Som besøgsven kommer du som oftest på besøg en gang om ugen. Her får I en snak over kaffen, går en lille tur, læser avisen, spiller kort eller hvad I nu ellers har lyst og kræfter til.

Vil du være besøgsven?
Så er du velkommen til at vælge en forening fra listen her til højre, og kontakte dem. Du kan få mere at vide om vilkårene for besøgsvenneordningen. Koordinatoren vil invitere dig til et møde, så hun/han kan finde den rigtige person til dig. Det er vigtigt at du undersøger foreningerne grundigt, så du føler dig godt tilpas ved at repræsentere foreningen.

Bisiddere

Hvad er en bisidder?
En bisidder er en person, som hjælper andre mennesker i vanskelige situationer. Det kan f.eks. være, når de skal til lægen, til møde hos kommunen, eller skal visiteres til hjemmehjælp. En bisidder er et par ekstra øjne og ører, og er med til at skabe tryghed for personen ved at være med. En bisidder er IKKE en advokat eller rådgiver.

Hvad er en vejleder?
En vejleder er en person, som hjælper et andet menneske i en svær situation. Vejlederen kan både hjælpe med at få afklaret, hvilke problemstillinger, personens situation rummer og bidrage til at skabe overblik for borgeren. Vejlederen kan f.eks. hjælpe med at finde vej i uoverskuelige situationer.

Guldborgsund Frivilligcenter har et netværk af forskellige faglige og kompetente frivillige. De stiller sig til rådighed som bisiddere eller vejledere for borgere i Guldborgsund.

Man har ikke krav på en bisidder eller vejleder
men hvis bisidderen/vejlederen har tid og føler sig kompetent til at hjælpe dig med dine problemer, så hjælper de gerne. De er frivillige dvs. de får ikke løn eller andre goder, for den indsats de yder, og må således ikke modtage gaver, penge eller andet for deres hjælp.

Vejledningen er hjælp til selvhjælp.
Du skal altså være forberedt på selv at arbejde på opgaven, under kyndig vejledning. Nogle sager har lang behandlingstid, så du skal være forberedt på at holde samling på din sag og selv tage kontakt til bisidderen/vejlederen, når der igen er behov for at komme viderer med problemet. Bisidderen/vejlederen kan ikke forventes at holde dine private papirer.

Vedrørende Sagsbehandlerens / kontaktpersonens deltagelse.
Sagsbehandleren må gerne følge dig den første gang, og evt. hjælpe dig med at forklare vejlederne/bisidderen, hvad opgaven går ud på. Men løsningen af opgaven foregår mellem dig og vejlederen / bisidderen, her kan sagsbehandleren / kontaktpersonen ikke deltage.
Hvis ikke du synes, det er en god ide og gerne vil have løst opgaven, så er det spild af jeres begges tid.

Har du evner …

Har du gode kompetencer (måske har du specialviden) og giver det mening for dig at hjælpe andre, der måske har været knap så kloge – heldige eller forudseende, og kan du holde hovedet koldt og hjælpe med at formulere spørgsmål skriftligt og mundtligt, så et emne belyses og bliver klart for borgeren, så hører vi gerne fra dig.

Vores bisidder/vejleder gruppe består af alsidige mennesker både med og uden uddannelser.

Vi inviterer til informations-aftener et par gange om året og deltagerne i gruppen er desuden gode til at hjælpe hinanden med at afklare ting, som de evt. ikke selv ved.

I højre side kan du finde listen over bisiddere og vejledere.
Vejledninger

Vejledning omkring flygtninge/indvandere henvises til Flerkulturelt Center.
Vejledning omkring sygdom henvises til Patientforeningernes Netværk.
Vejledning omkring juridiske spørgsmål henvises til en udtalelse fra Advokatvagten. – Du kan hente én flyer i Frivilligcenteret.
Vejledning omkring pensionssager henvises enten
til Ældre Sagens Vejledere eller Bisiddernetværket Guldborgsund.

Netværk / Socialt udsatte

Næsten alle mennesker kan defineres som socialt udsat i perioder af livet. At være socialt udsat betyder, at man lever i samfundets yderkant. At leve i yderkanten kan vise sig ved, dårligt helbred, sjælden tilknytning til arbejdsmarkedet, og at det er svært at drage nytte af samfundets almindelige tilbud.

At være socialt udsat betyde, at man har sværere ved at skabe et godt liv for sig selv og sin familie. Man kan hurtigt ryge ud i yderkanten, alle kan blive syge fysisk eller psykisk, miste deres arbejde, blive ramt af uheld eller skilsmisse.

Derfor er det vigtigt, at alle oplever, at det er helt i orden at få en håndsrækning af et andet menneske – hellere det og komme tilbage på sporet. Det er meget lettere at føle taknemmelighed på den lange bane end at skabe mening i tilværelsen i ensomhed, kamp og trods.

Netværk mellem mennesker, der har behov for at tale med ligestillede er stor. Det kan være misbrugere – og det lyder så voldsomt, men det kan være alle slags misbrug – spil – mad – sociale medier, det kan også være seksuelt misbrugte eller mennesker i sorg, se selv listen her ved siden af, som kan tale med hinanden om de specielle oplevelser, som de har til fælles.

Gaven ved at blive forstået umiddelbart, er helt speciel, den gør os i stand til at slappe af – vi er ikke længere alene men kan spejle os i hinanden.

 

Ældre

De største udfordringer når man bliver ældre er:

Ensomhed
Kedsomhed
Hjælpeløshed

Derfor er netværk, aktiviteter og dejlige frivillige plasteret på såret. Der er brug for alt det, der får hverdagen til at hænge sammen hyggen, det praktiske, motionen, de små udflugter, at sige godmorgen og måske godnat og alt det imellem.

Bliv frivillig i dit nærområde, i pensionistforeningen, menighedsplejen, eller hvad der er til rådighed, hvor du bor – så har du taget forskud på at udligne udfordringerne ved at blive ældre, og været med til at skabe glæde og overskud for andre.

Visits: 1110

Scroll to top
Skip to content