fbpx

Målsætning

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Guldborgsund Frivilligcenter ønsker støtte og fremme en frivillig, uegennyttig social indsats, der fordomsfrit og respektfyldt tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og behov.

En frivillig social indsats bringer ressourcestærke og mindre ressourcestærke borgere sammen i et ligeværdigt fællesskab, hvor frivillige stiller sig til rådighed med tid, omsorg og nærvær.

Målet

Målet er lokalt at udvikle et fællesskab mellem frivillige – der har overskud, tid og ressourcer – og borgere, der måtte have specielt behov for støtte og medmenneskelig omsorg. Fællesskabet skal være båret af gensidig lyst og engagement.

Centret er økonomisk støttet af Socialministeriet med en årlig grundfinansiering og af Guldborgsund Kommune, der gør det muligt at yde en professionel, kontinuerlig og langsigtet indsats.

Bestyrelsen ønsker

Bestyrelsen ønsker at fremme et lokalt samspil mellem frivillige og professionelle set i et helhedsorienteret perspektiv, hvor brugere, frivillige og professionelle supplerer hinanden i respekt for forskellige tilgange og fælles mål.

Vi tager udgangspunkt i FriSes ideer:

FriSe arbejder for et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.
Med frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer i 64 kommuner har vi som mål at skabe inkluderende og ansvarsfulde fællesskaber og styrke deltagelsen og udfoldelsesmulighederne lokalt.
I samarbejde med vore medlemmer, i vore projekter og i dagligdagen arbejder vi på at gøre det lettere at blive og være frivillig og lettere at være frivillig forening.

Guldborgsund Frivilligcenter er det centrale sted

Guldborgsund Frivilligcenters mål er at støtte og udvikle det frivillige sociale samspil i lokalområderne, samtidig med at centret ønsker at være det centrale sted, hvor borgere kan henvende sig for råd og vejledning om relevante frivillige aktiviteter i Guldborgsund Kommune!

Til rådighed

Guldborgsund Frivilligcenter stiller sig til rådighed med støtte og vejledning til individuelle frivillige, de frivillige organisationer og foreninger, der aktivt ønsker at fremme og støtte det frivillige sociale samspil i Guldborgsund. Centeret varetager opgaver som:

  • Formidling og synliggørelse af frivillige aktiviteter.
  • Hjælp til at ansøge om midler til den frivillig indsats.
  • Sparring og iværksættelse af nye tiltag.
  • Midlertidige lokaleudlån.
  • Dannelse af selvhjælps- og netværksgrupper.
  • Undervisning, oplæg og foredrag.
  • Kurser og temadage for frivillige.
  • Møde- og konferenceaktiviteter.

Visits: 355

Scroll to top
Skip to content