fbpx
Guldborgsund Frivilligcenter

Fysisk generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter

Den 26. maj klokken 17.00 starter årets generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter. Så meget

ligger fast.

Vi satser på at holde den i fysisk form, så vi alle kan mødes ansigt til ansigt. Problemet er, at vi

endnu ikke har et sted, hvor vi kan være sikre på at afholde mødet. Vi prøver i disse dage

forskellige løsninger, og vi har et offentligt tilsagn om, at der åbnes yderligere op den 21. maj –

hvis alt går, som vi håber. Men meget kan stadig gå galt.

Derfor har vi lagt – og vil fortsætte med at lægge – alt materiale ud på Assembly Voting, hvor det

også lå sidste år under den digitale generalforsamling.

– Det føles mest rigtigt at holde en fysisk generalforsamling, så vi satser benhårdt på at

gennemføre en sådan. Vi overvejer sågar udendørs placeringer; men der har vi så vejret at tage

højde for, siger Birgitte Zimling, der er daglig leder af Guldborgsund Frivilligcenter.

Reglerne for en generalforsamling i Frivilligcentrets regi er at hver medlemsorganisation kan sende

maksimalt to observatører, og hver forening har én stemme. Bestyrelsen har dog allerede lagt fast

at der kun kan deltage 1 person fra hver forening. Der skal vælges to ordinære

bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, lige som de ikke-sociale foreninger skal vælge to

bestyrelsesmedlemmer og én suppleant -og der skal også vælges en revisor.

Hvis man har forslag til generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde mindst fjorten

dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige den 12. maj. Bestyrelsen har fremlagt et forslag til

ændring af vedtægterne, så det bliver lettere at tage det digitale medie i brug i forbindelse med

Generalforsamlinger. Forslaget samt regnskaber og beretninger vil som sædvanlig ligge

tilgængeligt for alle på Fri-villig.dk.

Hvor generalforsamlingen bliver afholdt vil fremgå af mails til alle berørte foreninger. I sidste

instans kan det blive aktuelt at gentage en digital generalforsamling. Men både af sociale og

demokratiske grunde, fortrækker bestyrelsen en fysisk generalforsamling. Og det er det foreløbige

budskab til alle medlemmer.

Mere følger.

Oplysninger Kan fås hos formand Jan Riis på telefon 40 45 09 74, mail: formand@fri-villig.dk eller

daglig leder Birgitte Zimling 51 28 12 05, mail: bli@fri-villig.dkMere følger.

————————————————

Oplysninger Kan fås hos formand Jan Riis på telefon 40 45 09 74, mail: formand@fri-villig.dk eller daglig leder Birgitte Zimling 51 28 12 05, mail: bli@fri-villig.dk

Views: 28

Scroll to top
Skip to content