fbpx

Flerkulturelt Center der, som formål, har integration og netværksdannelse, blev dannet i efteråret 2002 og arbejder under Dansk Flygtningehjælp.

Der ydes ikke juridisk rådgivning, men de hjælper gerne med at finde frem til rette instanser.

Opgaven er at give flygtninge og indvandrere adgang til det danske samfund som ligeværdige borgere og at skabe et socialt fællesskab.

I centeret er der:

 • Socialt samvær
 • Lektiehjælp og sprogtræning mest for voksne
 • Computer med fri internetadgang
 • Arrangementer efter behov og interesse

Flerkulturelt Center
Åbent tirsdag, onsdag  kl. 13:00 – 15:00 og torsdag kl. 14.00-17.00 (tidsbestilling ikke nødvendigt)

Rosenvænget 17,1
4800 Nykøbing F

Kontakt:

Lars Rasmussen tlf.: 20 41 41 37

Mail: lars.rasmussen@post.tele.dk

eller Linda tlf.: 28 40 55 62

https://fri-villig.info/flerkulturelt-center/

Har du spørgsmål vedr. danskuddannelse eller har du en aktiv sag i Integrationsafdelingen, kan du kontakte Sprog- og Integrationscentret.

Kontakt:

Sprog- og Integrationscentret.

Thorsensvej 11 E og D,

4800 Nykøbing F.

Tlf: 54 73 17 50.

Mail: sprog@guldborgsund.dk

Guldborgsund Sprogskole (guld-sprog.dk)

Borgerrådgiverens opgave er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunens administration. Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet og er en rådgivnings- og vejledningsinstans, som er uafhængig af kommunens administration.

Når du kontakter borgerrådgiveren, kan du:

 • · Få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen.
 • · Få information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage. Du kan også få hjælp til at skrive selve klagen, hvis du selv har svært ved det.
 • · Få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikt i en sag, eller sagsbehandlingen har varet urimeligt længe

Borgerrådgiveren kan ikke behandle henvendelser over:

 • · Det faglige indhold i kommunale afgørelser.
 • · De politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveau m.m.
 • · Ansættelsesforhold i kommunen.
 • · Forhold som andre klageinstanser tager sig af.

Borgerrådgiveren behandler normalt ikke henvendelser, hvis der er gået mere end et år siden hændelsen/forløbet.

Kontakt:

Borgerrådgiver
Thea Hass
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Tlf: 25 18 03 40

Send Digital post (kræver NemID)

Virker ovenstående, prøv at skrive følgene i emnefeltet:

https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=34484

KFUM’s Sociale Arbejde tilbyder gratis retshjælp og juridisk rådgivning ((dog ikke verserende sager).

Alle privatpersoner, som har brug for juridisk rådgivning, kan få gratis retshjælp inden for personrelaterede retsområder:

 • Arbejdsmarkedsager
 • Social- og leje-ret
 • · Arve- og forbrugerret
 • · Separation, skilsmisse, underholdsbidrag m.v.
 • · Forældremyndighed og samværssager
 • · Samlivsforhold
 • · Klagesager

Herudover kan du/I også få generel vejledning og få hjælp til at læse og forstå breve fra offentlige myndigheder.

Kontakt:

KFUM’s Sociale Arbejde- Nykøbing Falster

Kontaktperson: Sandra Haxgart

Dronningensgade 10. B  (deler lokaler med HeadSpace) 

4800 Nykøbing F.

Tidsbestilling på tlf.:31 12 79 91

Rådgivning mandag kl. 12:00-17:00

Mail : shax@kfumsoc.dk tlf.: 31 12 79 91

Frivillige der har spørgsmål er også velkomne til at kontakte Sandra.

Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling tilbyder rådgivning til asylansøgere, flygtninge, indvandrere og andre, fx frivillige eller sagsbehandlere, som arbejder med asyl og repatriering.

Asylafdelingen rådgiver om:

• Alle faser i den danske asylprocedure

• Muligheder for afviste asylansøgere

• Muligheder for at vende hjem (repatriering)

DRC Dansk Flygtningehjælp giver rådgivning over telefon, mail og video eller ved aftalte personlige møder på vores kontorer.

Kontakt: 

DRCs asylafdeling

tlf:  33 73 50 00

mail: advice@drc.ngo

website: DRC | Asyl og repatriering

I Frivilligrådgivningen kan flygtninge, indvandrere og deres familier få gratis, uvildig og tværfaglig rådgivning om blandt andet udlændingeloven og integrationsloven.

De vejleder eksempelvis om:

 • Familiesammenføring,
 • Fornyelse af opholdstilladelser,
 • Permanent ophold og indfødsret.
 • Forstå afgørelser og breve fra offentlige myndigheder og vejlede om klagemuligheder.

De frivillige rådgivere er jurister, socialrådgivere og andre fagpersoner med relevant uddannelse og erfaring.

DRC Dansk Flygtningehjælp giver rådgivning over telefon, e-mail og video eller ved aftalte personlige møder på vores kontorer.

Rådgiverne har tavshedspligt og yder råd og vejledning på frivillig basis.

Som FRIVILLIG kan du også altid kontakte vores juridiske konsulenter med tvivlsspørgsmål. Forkert rådgivning kan have store konsekvenser for flygtninge. Ring derfor altid hellere en gang for meget end en gang for lidt!

Kontakt: 

Ringsted

Tidsbestilling nødvendig.
Onsdag i ulige uger kl. 15.30-17.30 
Clavis Ringsted
Nørregade 13-19, 1.sal, 4100 Ringsted

Mail: raadgivning.ringsted@drc.ngo
Tlf: 28 91 71 08

København

Tidsbestilling nødvendig.
Onsdag kl. 17-20 og torsdag kl. 13-16
Frivillighuset
Hejrevej 26, 2. sal, 2400 Kbh NV

Mail: raadgivningkbh@drc.ngo
Tlf:  60 26 80 34 (telefontid: man, tirs 10-13)

Website: https://www.drc.ngo/da/vores-arbejde/frivillige-i-danmark/frivillige-aktiviteter-tilbud-og-projekter/frivilligradgivningen/

INDVANDRER RÅDGIVNINGEN

Organisationen har stor erfaring med rådgivning/vejledning af indvandrere og danskere gifte med en udlænding, altså en indvandrerrådgivning. De vejleder også om visuminvitationer, opholdstilladelser og familiesammenføringer. 

De foretager også gratis vejledning over telefon eller e-mail, det er ikke sagsbehandling.

 • Opholdstilladelser og arbejdstilladelse.
 • Permanent opholdstilladelse
 • Statsborgerskab.
 • EU borgerrettigheder.
 • Bolig- og arbejdsmarked.
 • Sociale rettigheder og pligter.
 • Visa invitation
 • Rådgivning
 • Familiesammenføring
 • Visum

Kontakt: 

Indvandrerrådgivningen: Landsdækkende Rådgivning
Stenkildevej 4-butikken
8260 Viby 

Tirsdag og torsdag fra kl. 11:00 til 16:00 

Du kan ringe eller sende spørgsmål.

Tlf.: 26 22 36 11 (Odense)

Tlf.: 50 14 18 16 (København)

Mail: postmaster@indvandrerraadgivningen.dk

Website: www.indvandrerraadgivningen.dk/

 

 NY I DANMARK

Den officielle portal for udlændinge, der ønsker at besøge, bo eller arbejde i Danmark.

www.nyidanmark.dk/da

Her søger du om (og forlængelse)

 • Kort ophold (visum)
 • Asyl
 • Familiesammenføring
 • Humanitær opholdstilladelse 
 • Ophold som EU/EØS statsborger eller nordisk statsborger
 • Arbejdstilladelse 
 • Konventions- eller fremmedpas
 • For studerende – ansøge om opholds- og arbejdstilladelse 

 

Vold – fysisk, psykisk og socialt accepteres ikke i Danmark, vold skal ikke accepteres uanset hvilken kulturkreds man kommer fra, heller ikke vold mod ens børn eller ens øvrige familie. Du kan søge rådgivning og vejledning hos Vold mod Udenlandske Kvinder og Indvandrerrådgivningen. 

Tal med andre. Det er ofte muligt at få hjælp, så volden kan standses, uden at familiens velfærd i øvrigt behøver at blive ødelagt.

Kontakt: 

Landsdækkende

Vold mod Udenlandske Kvinder – Rådgivning

Stenkildevej 4-butikken, 8260 Viby 

Tlf. 26 22 36 11 eller 50 141 8 16

Mail: postmaster@Vold-mod-Udenlandske-Kvinder.dk 

Website: Vold Mod Udenlandske Kvinder | Violence against Foreign Women (vold-mod-udenlandske-kvinder.dk)

Bisidderkorps ved dansk flygtningehjælp

Flerkultureltcenter I Nyk. F samarbejder med Dansk flygtninge nævn og tilbyder frivillige bisiddere.

En bisidder kan hjælpe dig med 

 • At bevare overblikket på din sag.
 • At lyttte og høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • At stille opklarende og uddybende spørgsmål
 • At forstå, hvilken betydning samtalen har for dig.

En bisidder er en person som tager med til samtaler hos myndigheder, hvor bisidderen fungerer som et ekstra par øjne og ører i en situation, hvor der kan være mange detaljer at holde styr på. Under mødet er det bisidderens opgave at hjælpe dig med at få overblik over din sag og støtter dig til at få en god dialog med myndighederne. De frivillige bisiddere har tavshedspligt. Det vil sige, at alt du fortæller, bliver behandlet fortroligt indenfor lovens rammer. Det er gratis at få en bisidder med.

 • Kunne du tænkte dig at være frivillig – kontakt gerne dansk flytningehjælp på nedestående kontaktinfo. 
Kontakt:

DRC Bisidderkorps

Tlf: 60268002

Mail: bisidder@drc.ngo.

ELLER:

Mød op hos Flerkulturelt Center og få en snak. Adresse Voldgade 1, 4800 Nyk. F. (tirsdag, onsdag og torsdag kl. 13-15)

https://drc.ngo/da/vores-arbejde/frivillige-i-danmark/frivillige-aktiviteter-tilbud-og-projekter/bisidderkorps/

 

Nyk. F

Nordjylland
Fyn
Sjælland
Horsens og omegn
Haderslev, Aabenraa og Sønderborg

hjælp til frivillige

Kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie.

En del frivillige oplever at være i tvivl om kommunens forpligtelser i forhold til flygtninge og deres
familie. Hvilke opgaver skal kommunen udføre, og hvilke opgaver kan kommunen udføre? Tvivlen
om kommunens forpligtelser kan også hænge sammen med usikkerhed om, hvornår en frivillig
udfører opgaver, som burde varetages af kommunen. Andre gange kan tvivlen mere handle om,
hvilke rettigheder en flygtning kan påberåbe sig over for en kommune.

Denne oversigt kan forhåbentlig hjælpe til lidt afklaring. Frivilligrådgivningen i DRC Dansk
Flygtningehjælp, hvor både frivillige og flygtninge kan søge råd og vejledning.

Notatet er udarbejdet  af DRC DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

Læs hele notatet på website:

notat-kommunens-kan-og-skal-opgaver-marts-2021-drc.pdf

RED -rådgivning Hotline, ring til os anonymt

tlf. 70 27 76 66

(åbent døgnet rundt)

Oplever du, at andre bestemmer over væsentlige dele af dit liv, f.eks. hvem du skal giftes med, hvilken uddannelse du skal have eller hvem, du må ses med?

Her kan du tale med en erfaren rådgiver om din situation. Selv om det kan være svært at involvere andre, kan problemer vokse sig store, hvis man ikke gør noget ved dem. Du behøver ikke at oplyse dit navn, og vi fortæller ikke andre om din historie.
RED Rådgivning (tidl. Etnisk Ung) har 18 års erfaring med at rådgive unge, forældre og fagpersoner om æresrelaterede konflikter.

RED safehouse:

tilbyder sikre og specialiserede opholdssteder for unge, der er på flugt fra æresrelaterede konflikter. Hér står socialpædagoger og socialrådgivere klar til at hjælpe dig med din specifikke situation. RED Safehouse er et tilbud for dig, som føler dig truet, fordi den konflikt, du er i med din familie, er blevet så stor, at du er bekymret for, hvad der kan ske med dig.
RED Safehouse har døgnåbent og kan altid kontaktes på telefon:
55 78 20 00

Telefon til afdeling på Sjælland: 55 78 20 00

Telefon til afdelingen i Jylland: 55 78 20 10

Views: 484

Scroll to top
Skip to content