Guldborgsund Frivilligcenter

Guldborgsund Frivilligcenter har til formål at støtte, udvikle og forankre den frivillige sociale indsats i Guldborgsund. Det har vi gjort i mere end 10 år til glæde for alle borgere i Guldborgsund.

Vi hjælper alle, der ønsker at yde en frivillig indsats, med at finde det rigtige at bruge tiden på, de rigtige at være sammen med om det og den rigtige og meningsskabende opgave for den enkelte.

Vi støtter de frivillige foreninger, organisationer, grupper og enkeltpersonsprojekter, som ønsker at tilbyde en social indsats for borgere, der har det svært.

Vi hjælper borgere, der henvender sig, med at komme i kontakt med frivillige, som har aktiviteter som borgeren efterspørger.

Vi hjælper ansatte i Guldborgsund Kommune, organisationer og foreninger med at finde de rigtige foreninger og deres frivillige.

Hjemmesiden kan bruges til at finde foreninger, kontaktpersoner, lokaler, arrangementer i Guldborgsund, selvhjælpsgrupper, oplysninger til frivillige i aktuelle nyhedsbreve og mange andre ting. Gå på opdagelse og sig til, hvis der er forkerte oplysninger tlf.: 54 82 00 55 mail: sekr@fri-villig.dk

 

Lokaleudlån under corona

Vi overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger og de lovmæssige krav til forsamlinger. Du kan læse mere om lokaleudlån under fanebladet Lokaleudlån

Hold musen over og karrusellen stopper, flyt musen og den kører videre.

VORES FACEBOOK​

Her kan du følge frivilligcentrets mange aktiviteter.
Vi forsøger at opdatere vores Facebook side med både historier fra afholdte aktiviteter og indbydelser til kommende arrangementer.

Brug facebook eller kalenderen på den blå knap herunder til at finde aktuelle opslag om aktiviteter i Guldborgsund.

Frivilligcenterets egne tilbud til frivillige ligger under aktiviteter lidt længere nede.

Nederst finder du et slideshow med alle de faste aktiviteter, der foregår i Frivilligcenteret, og de står også i kalenderen.

Der er 231 Frivillige Sociale Foreningsmedlemmer af Guldborgsund Frivilligcenter 2019
6 Besøgsvenneordninger, 17 Aktiviteter omkring Børn & Unge, 9 Genbrugsbutikker, 21 Humanitære foreninger, 8 Flerkulturelle aktiviteter, 20 Ældremotions aktiviteter, 24 Netværk, 42 Patientforeninger, 8 Psykiske netværk, 5 Selvhjælps aktiviteter, 5 Væresteder, 3 Vejleder (bisiddere), 63 Ældre aktiviteter/foreninger
3125 Sociale Frivillige i Guldborgsund
Besøgsvenner, Børn & Unge, Genbrugsbutikker, Humanitære foreninger, Integration, Motion, Netværk, Patientforeninger, Selvhjælp, Udsatte, Vejledere og Ældre.
FRIVILLIGE møder 42.858 Borgere i 2019
Foreningernes Dag bruges f.eks. til at synliggøre foreningen, her er billedet fra SENIORFESTIVALEN på Marielyst Højskole i juli 2019, men det kunne også være på Frivilligcenterets Facebook eller den helsidesannonce i FritidsNyt vi laver 11 gange om året
15 kurser og 15 netværksmøder i 2019
Her informationsmøde om §18 og §79 i august - Hjemløsenetværk - Netværk for professionelle der arbejder med Frivillige - Kurset - Gnist Gejst og Livsglæde i det frivillige sociale arbejde, er eksempler på aktiviteter som skal gøre det nemt at være frivillig
157 nye frivillige har vi henvist til foreningerne i 2019
Borgeren der kommer ind ad døren og gerne vil være frivillig, tager vi en afklarende samtale med på ca. en halv time. Vi finder 3-5 eksempler på frivillighed som passer til deres ønsker og forventninger. Resten er op til foreningerne.
682 Synliggørelsesaktiviteter der retter sig mod offentligheden
Vi hjælper foreningerne med at gøre sig synlige. Det kan være at skabe en folder, der kan støtte dem i at finde nye frivillige. Vi sætter en annonce i FritidsNyt 11 gange om året, Vi stiller centerets Facebook til rådighed og vi bruge vores hjemmeside til at synliggøre foreningerne på.
28.733 unikke besøg på Frivilligcenterets hjemmeside
Hjemmesiden er Frivilligcenterets eget værktøj. Vi bruger den hver dag, og vi opfordrer hele tiden til at andre gør det samme. Kalenderen er den side på hjemmesiden, bortset fra forsiden, der bliver brugt mest. Vi har netop opdateret til en helt ny side, som vi glæder os over hver dag.
106 møder om opstart af nye aktiviteter og 10 nye medlemmer i 2019
Det eneste vi ved med sikkerhed er at frivillige kommer - og frivillige går, nye projekter udvikles og andre lukker. Vi er med i begge ender, men tæller kun starterne.
380 "konsulent"aktiviteter med eksisterende foreninger i 2019
Somme tider er det bare en opklarende mail eller telefonopringning, andre gange er det et møde og ind i mellem mange timers hjælp med opgaver, der er svære at takle.
767 lokaleudlån i 2019
Der er tryk på lån af lokaler, og vi glæder os over, at langt de fleste passer godt på dem. Vi har opsat en tavle på søjlen ved trappen, så det er muligt at se, om der er nogen - kommer nogen man skal lave oprydningsaftaler med. I disse tider, kunne vi godt ønske, at der var mere samarbejde om affaldet (sækkene er dyre), og at flere brugte kopper i stedet for papkrus. Det er kun blevet til en alarm i år, som betød besøg af en vagt - det er rigtig flot klaret.
37 Andre Medlemmer (end de sociale)
I et år har vi arbejdet på at skabe et link til erhvervsliv og organisationer, og målet er 50 medlemmer. De er positivt indstillet overfor den sociale frivillighed, og nogle stiller deres faciliteter til rådighed for de sociale foreninger. Vi glæder os over den store opbakning, vi har fået. På hjemmesiden her kan du se virksomhedernes sociale engagement beskrevet på deres side. Kig under medelemmer og nederst Andre Medlemmer.
Motion og aktivitet_2_800
Motion og aktivitet_4_800
Netværk_2a_800
Gruppe_1_800
Vejledning_1_800
Handicap_1_800
Børn_unge_1_800

del på

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på skype
Skype
Del på email
Email
Del på print
Print

Hits: 40256