fbpx

Mail

Bliv medlem

Gratis medlemsskab

Vi tilbyder gratis medlemskab til alle foreninger, som ønsker at støtte den frivillige sociale indsats i Guldborgsund.

Det får I som medlem af Guldborgsund Frivilligcenter

 • Medlemsoversigt med henvisning til egen kontaktperson, hjemmeside, billede eller logo, e-mail samt beskrivelse af foreningernes frivillige indsats.
 • Synliggørelse af jeres arrangementer, der har til formål at indbyde borgerne. Send informationerne til bli@fri-villig.dk og jeres åbne arrangementer vil kort tid derefter være at finde på ”Det sker”, som er den elektroniske kalender for de frivillige arrangementer i Guldborgsund.
 • Mulighed for lån af lokaler, der stilles til rådighed for den frivillige sociale indsats i Guldborgsund. Det kan være i Guldborgsund Frivilligcenter, men også andre steder i Guldborgsund.
 • Hjælp til udarbejdelse og tryk af plakater, brochurer, pressemeddelelser og andet, der understøtter jeres frivillige indsats.
 • Hjælp til oprettelse og fornyelse af CVR-nummer, § 18-ansøgninger og andre administrative opgaver.
 • Rådgivning og henvisning i forhold til den frivillige sociale indsats i Guldborgsund. Vi stiller os til rådighed med afklaring af behov og med konkret hjælp til at nå i mål derefter.
 • Fælles ansvarsforsikring for frivillige som udøver skade på 3. mands person. Forsikringen dækker subsidiært og kun frivillige, der ikke er dækket på anden vis.

Vilkår for medlemskab

For at blive medlem, skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Den frivillige sociale indsats skal finde sted i Guldborgsund
 2. I skal udarbejde en kort beskrivelse af den frivillige sociale indsats, der inkluderer:
  • Oplysninger til en lokal kontaktperson
  • Oplysning om det antal frivillige, som stiller sig til rådighed for den frivillige sociale indsats
 3. Underskrevet bekræftelse på medlemskab af en kontakt- eller forperson.

Andre medlemmer

Din forening, organisation eller virksomhed kan også blive medlem af Guldborgsund Frivilligcenter, selvom I ikke udøver en frivillig social indsats.
Det er også gratis. Find mere information her på hjemmesiden om det vi kalder “andre medlemmer”.

Ansøgning om medlemskab

Er det nu, at din forening skal være medlem af Guldborgsund Frivilligcenter?

Ring til os på telefon 54 82 00 55 i vores åbningstid eller kom forbi til en personlig snak.

Bemærk at medlemskab først er gyldigt, når du efterfølgende har modtaget en skriftlig bekræftelse og returneret denne med din underskrift.

del på

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Print

Hits: 2400

Scroll to top
Skip to content