fbpx

Bliv medlem

Gratis medlemsskab

Vi tilbyder alle, der ønsker at støtte den frivillige sociale indsats i Guldborgsund et gratis medlemsskab.

Vi tilbyder vore frivillige sociale medlemmer:

  • Medlemsoversigt med henvisning til egen kontaktperson, hjemmeside, billede, e-mail samt beskrivelse af foreningernes frivillige indsats.
  • Synliggørelse af jeres arrangementer, der har til formål at indbyde borgerne. Send informationerne til bli@fri-villig.dk og jeres åbne arrangementer vil kort tid derefter være at finde på ”Det sker”, som er den elektroniske kalender for de frivillige arrangementer i Guldborgsund.
  • Henvisning om lån af lokaler der stilles til rådighed for den frivillige sociale indsats i Guldborgsund. Såvel i Guldborgsund Frivilligcenter, som andre steder i Guldborgsund, hvor lokaler er stillet til rådighed for den frivillige sociale indsats.
  • Hjælp til plakater, brochure, pressemeddelse og andet der understøtter jeres frivillige indsats. Oprettelse og fornyelse af CVR-nr, § 18-ansøgninger og andre administrative opgaver.
  • Rådgivning og henvisning i forhold til den frivillige sociale indsats i Guldborgsund. Har man brug for hjælp eller vil man gerne yde en frivillig indsats – vi stiller os til rådighed for nærmere afklaring.
  • Fælles subsidiær ansvarsforsikring for frivillige, der udøver skade på 3. mands person. Forsikringen dækker subsidiært og kun frivillige der ikke er dækket på anden vis.

Vilkår for medlemsskab

For at blive medlem, skal følgende betingelser være til stede:

  1. Den frivillige indsats skal finde sted i Guldborgsund
  2. Kort beskrivelse af den frivillige indsats samt henvise til lokal kontaktperson
  3. Oplyse antal frivillige, der stiller sig til rådighed for indsatsen
  4. Underskrift af en kontaktperson/formand

Ansøgning om medlemskab

For ansøgning af nyt medlemskab ring til Sekretariatet tlf.: 54 82 00 55

Bemærk – medlemskab er først gyldigt, når du efterfølgende har modtaget en skriftlig bekræftelse og returneret denne med din underskrift.

Andre Medlemmer

Også ikke sociale foreninger, organisationer og virksomheder kan blive medlem af Guldborgsund Frivilligcenter. Det er også gratis. Der er mere information i på siden Andre Medlemmer

del på

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Print

Hits: 1727

Scroll to top
Skip to content