BESTYRELSEN

Guldborgsund Frivilligcenter

Guldborgsund Frivilligcenter er en forening. Foreningen har en bestyrelse, hvis sammensætning bestemmes af generalforsamlingen. Guldborgsund Frivilligcenters bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges blandt de deltagende medlemmer, der repræsenterer et medlem (en forening, en arbejdsgruppe, en enkeltperson eller en virksomhed) på den årlige generalforsamling. Der vælges 5 blandt den frivillige sociale indsats og 2 blandt andre medlemmer.

Bestyrelsens møder er åbne for medlemmer, og er efter aftale åbne for repræsentanter fra Guldborgsund Kommune, medlemmer og repræsentanter deltager dog uden stemmeret. I bestyrelsesmøderne deltager også Guldborgsund Frivilligcenters kontakt i Guldborgsund Kommune også uden stemmeret.

Bestyrelsen afholder 6 bestyrelsesmøder og 6 arbejdsgruppemøder om året. Suppleanter inviteres til at deltage i et bestyrelsesmøde og et arbejdsgruppemøde hvert halve år, samt det årlige bestyrelsesseminar, som afholdes i juni, når bestyrelsen for det kommende år er konstitueret.

Bestyrelsesseminar 2018 Guldborgsund Frivilligcenter

Referater fra bestyrelsesmøder

Åbenhed er et nøgleord for Guldborgsund Frivilligcenter. Derfor finder du her referater fra alle bestyrelsesmøder.

Ved at klikke på datoen får du referatet fra det pågældende møde – hvis du klikker på årstallet får du listen over planlagte møder og datoer på planlagte milepæle i Centret.

Du kan derfor altid reservere datoer på arrangementer, som I ønsker at deltage i, i meget god tid. Listen opdateres løbende.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte centerleder Birgitte Zimling,
tlf.: 51 28 12 05 eller bestyrelsesformand Jan Riis, tlf.: 40 45 09 74.

Forretningsorden

 

Hits: 875