fbpx

BESTYRELSEN

Guldborgsund Frivilligcenter er både en forening og en paraplyorganisation for medlemmer.

Foreningen har en bestyrelse, hvis sammensætning bestemmes af den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges blandt de deltagende medlemmer, der repræsenterer et medlem (en forening, en arbejdsgruppe, et netværk, en enkeltperson eller en virksomhed). Derudover vælges et antal suppleanter.

Der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer blandt foreninger under den frivillige sociale indsats og 2 blandt såkaldte “andre medlemmer” (fx en arbejdsgruppe, et netværk, en enkeltperson eller en virksomhed).

Sådan arbejder bestyrelsen

Bestyrelsen afholder 6 bestyrelsesmøder om året.

I løbet af året arbejder bestyrelsen med de opgaver og de ønsker for centeret, som enten er lovbestemte, eller som kan bidrage til fortsat at udvikle Guldborgsund Frivilligcenter i en positiv retning.

Bestyrelsens møder er åbne for medlemmer. Efter aftale er møderne åbne for repræsentanter fra Guldborgsund Kommune. Både medlemmer og repræsentanter deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. I møderne deltager også Guldborgsund Frivilligcenters faste kontaktperson i Guldborgsund Kommune, også uden stemmeret.

Suppleanter inviteres til at deltage i et bestyrelsesmøde og et arbejdsgruppemøde hvert halve år, men kan deltage i alle bestyrelsesmøder efter ønske. Suppleanter inviteres også til det årlige bestyrelsesseminar i juni, når bestyrelsen for det kommende år har konstitueret sig.

Vi arbejder med åbenhed

Åbenhed er et nøgleord for Guldborgsund Frivilligcenter og bestyrelsens arbejde. Derfor finder du her referater fra alle bestyrelsesmøder.

  • Klik på datoen for at åbne referatet fra det pågældende møde.
  • Klikker du på årstallet, så får du listen over planlagte møder og datoer, som opdateres løbende.

Her har du altså en mulighed for at følge med i bestyrelsens arbejde og eventuelt reservere datoer for arrangementer, som du og din forening ønsker at deltage i.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte centerleder Birgitte Zimling,
tlf.: 51 28 12 05 eller bestyrelsesformand Jan Riis, tlf.: 40 45 09 74.

Bestyrelsens forretningsorden

Klik her for at åbne bestyrelsens forretningsorden i et nyt skærmvindue Forretningsorden

Visits: 1786

Scroll to top
Skip to content