fbpx

BESTYRELSEN

Guldborgsund Frivilligcenter er en forening. Foreningen har en bestyrelse, hvis sammensætning bestemmes af generalforsamlingen. Guldborgsund Frivilligcenters bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges blandt de deltagende medlemmer, der repræsenterer et medlem (en forening, en arbejdsgruppe, en enkeltperson eller en virksomhed) på den årlige generalforsamling. Der vælges 5 blandt den frivillige sociale indsats og 2 blandt andre medlemmer.

Bestyrelsens møder er åbne for medlemmer, og er efter aftale åbne for repræsentanter fra Guldborgsund Kommune, medlemmer og repræsentanter deltager dog uden stemmeret. I bestyrelsesmøderne deltager også Guldborgsund Frivilligcenters kontakt i Guldborgsund Kommune også uden stemmeret.

Bestyrelsen afholder 6 bestyrelsesmøder og 6 arbejdsgruppemøder om året. Suppleanter inviteres til at deltage i et bestyrelsesmøde og et arbejdsgruppemøde hvert halve år, samt det årlige bestyrelsesseminar, som afholdes i juni, når bestyrelsen for det kommende år er konstitueret.

En bestyrelsesopgave på Dialogmøde 2021 er at være bordformand. Her er Marianne i gang.

Referater fra bestyrelsesmøder

Åbenhed er et nøgleord for Guldborgsund Frivilligcenter. Derfor finder du her referater fra alle bestyrelsesmøder.

Ved at klikke på datoen får du referatet fra det pågældende møde – hvis du klikker på årstallet får du listen over planlagte møder og datoer på planlagte milepæle i Centret.

Du kan derfor altid reservere datoer på arrangementer, som I ønsker at deltage i, i meget god tid. Listen opdateres løbende.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte centerleder Birgitte Zimling,
tlf.: 51 28 12 05 eller bestyrelsesformand Jan Riis, tlf.: 40 45 09 74.

Forretningsorden

 

Hits: 1104

Scroll to top
Skip to content