fbpx

Guldborgsund Frivilligcenter i Tal 2020

Tallene er fra 2020, men på grund af de mange aflysninger af arrangementer i 2020, så kniber det med billeder fra i år. Derfor er en del billeder fra tidligere år. En god grund til at holde humøret højt og glæde sig til fællesskaberne igen kan blomstre.

Hold musen over billedet, så stopper karussellen, og du kan nå at læse teksten. Fjern musen og den skifter af sig selv.

Billederne er kun illustrative og ikke udtryk for foreningens holdning eller deltagelse i tekstens indhold.

Der er 221 Frivillige Sociale Foreningsmedlemmer af Guldborgsund Frivilligcenter 2020
Besøgsvenneordninger, Aktiviteter omkring Børn & Unge, Genbrugsbutikker, Humanitære foreninger, Flerkulturelle aktiviteter, Ældremotions aktiviteter, Netværk, Patientforeninger, Psykiske netværk, Selvhjælps aktiviteter, Væresteder, Vejleder (bisiddere), Ældre aktiviteter/foreninger
3.137 Sociale Frivillige i Guldborgsund
Besøgsvenner, Børn & Unge, Genbrugsbutikker, Humanitære foreninger, Integration, Motion, Netværk, Patientforeninger, Selvhjælp, Udsatte, Vejledere og Ældre.
FRIVILLIGE møder 42.700 Borgere i 2020
De frivillige brænder for at gøre en forskel, og de lykkes med det. Vi er heldige borgere i Guldborgund, at der altid er nogen, der vil støtte os, når det bliver svært.
15 kurser og 15 netværksmøder i 2020
Her frivillig
157 nye frivillige har vi henvist til foreningerne i 2020
Borgeren der kommer ind ad døren og gerne vil være frivillig, tager vi en afklarende samtale med på ca. en halv time. Vi finder 3-5 eksempler på frivillighed som passer til deres ønsker og forventninger. Resten er op til foreningerne.
682 Synliggørelsesaktiviteter der retter sig mod offentligheden
Vi hjælper foreningerne med at gøre sig synlige. Det kan være at skabe en folder, der kan støtte dem i at finde nye frivillige. Vi sætter en annonce i FritidsNyt 11 gange om året, Vi stiller centerets Facebook til rådighed og vi bruge vores hjemmeside til at synliggøre foreningerne på.
Previous slide
Next slide

Views: 17

Scroll to top
Skip to content