Invitation til Digital Generalforsamling 2021

Der afholdes Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter d. 26. maj 2021
Vi forventer at kunne afholde generalforsamlingen fysisk, det vil blive nødvendigt at tilmelde sig, da vi stadig ikke kender de fysiske forhold. Skulle det blive nødvendigt at afholde generalforsamlingen digitalt, vil bestyrelsen tage det op når vi nærmer os. Da det kan blive en nødvendighed, så forbereder det ved at bruge den generalforsamlingsportal, vi benyttede sidste år, til at lægge al dokumentation der.

Ønsker du materialet fra sidste års generalforsamling er du velkommen til at henvende dig til Centerleder Birgitte Zimling tlf.: 51 28 12 05

  • Rettidig indkaldelse
  • Dagsorden 2021
  • Bestyrelsens årsberetning 2020
  • Regnskab 2020
  • Referat af Generalforsamlingen 2020
  • Pressemeddelelse efter Generalforsamlingen 2020
  • Guldborgsund Frivilligcenters Årsberetning 2020

Se frivilligcenterets vedtægter som pdf

Generalforsamlingen blev afholdt fysisk hos Glarmester Åge Larsen, hvor Morten Larsen havde stillet værkstedet til rådighed.

Læs et kort referat her

Vedtægter

Eftersom der ikke findes nogen lovgivning for foreninger i Danmark, er foreningens egne vedtægter de eneste ”love”, der regulerer foreningens egne interne forhold.

Der eksisterer altså ikke nogen facitliste eller skabelon for, hvordan et sæt foreningsvedtægter skal se ud, hvilket gør det ekstra vigtigt, at foreningen selv sikrer sig, at man har et sæt vedtægter, der både er klare, og som samtidig tager forbehold for så mange potentielle problemer som overhovedet muligt.

Se vedtægterne som pdf 

Hits: 269