fbpx

generalforsamling

Generalforsamlingen er overstået for 2022

Invitation til Generalforsamling 2022

Guldborgsund Frivilligcenter inviterer sine medlemmer til Generalforsamling.

Vi glæder os til i år at møde alle medlemmer, som vi plejer, på SOSU-Skolen, og  Britta Lange, formand for Socialudvalget, har sagt ja til at dirigere hvis generalforsamlingen ønsker det.

Der er ingen indkomne forslag i år og efter nogle år med mange vedtægtsændringer er det rart at der nu falder lidt ro på det område.

To af de “gamle” bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen nemlig Næstformand Jørgen Rasmussen og Kasserer Kirsten Jensen, som begge blev valgt ind i 2016, og stor tak til dem for deres indsats.

Dejligt også at der kan komme nye til og bestyrelsen opstiller Tanja Beckmann Sørensen, som præsenteres på dagen.

Også for Andre Medlemmer sker der en udskiftning. Erik Søndergaard, tidligere Forstander på Saksenhøj, er gået på pension og træder dermed ud af bestyrelsen. I stedet opstiller Carsten Henningsen, Sønderskovhjemmet.

Vi lægger som altid op til, at man skal stille op, hvis man gerne vil i bestyrelsen.  Det er vigtigt, at dem der sidder i bestyrelsen, har lyst og overskud til at være der, så der er intet i vejen med et reelt valg til en bestyrelsespost på en generalforsamling.

Vi gør opmærksom på at regnskabet skal fremlægges og ikke godkendes. Det er Socialstyrelsen, der reviderer og godkender regnskabet.

I Frivilligcenterets årsberetning der ligger digitalt her, finder du alle dokumenter tilhørende generalforsamlingen – regnskab, referat osv. ligesom du kan læse den skriftlige udgave af bestyrelsens beretning.

Referat af generalforsamlingen 2022

Se frivilligcenterets vedtægter som pdf

Hits: 318

Scroll to top
Skip to content