fbpx

Indledning

Sidste år afholdt vi generalforsamlingen digitalt, og det gik godt set i lyset af, at vi ikke havde prøvet det før. Vi valgte den digitale platform ASSEMBLY VOTING, som er skræddersyet til at afholde en generalforsamling, hvor bl.a. muligheder for anonyme afstemninger er indbygget. Vores vedtægter indeholder ikke tekst, som klart giver bestyrelsen tilladelse til af afholde en digital generalforsamling, men bestyrelsen valgte det med henvisning til, at der var tale om force majeure på grund af forsamlingsforbuddet. For at få dette spørgsmål på plads har bestyrelsen i år et forslag til en vedtægtsændring, som giver mulighed for at afholde en hel eller delvis digital generalforsamling. Vedtægtsændringen skal godkendes på denne generalforsamling af medlemmerne.

Bestyrelsens årsberetning 2020

Det har her i 2020 været meget specielt for den frivillige indsats i foreningerne og på Frivilligcenteret. På grund af Corona har rigtig mange foreninger og de frivillige ligget i dvale dette år. Ganske få foreninger, så som telefonkæder og lignende, har kunnet fungere normalt. Det har dog været muligt for særlige udsatte grupper at mødes, og det har været en god beslutning fra regeringens, at dette har kunnet lade sig gøre.

Vi har lært nye begreber som ZOOM og Meet, som er de nye virtuelle mødeplatforme, som mange af os har benyttet i år, når vi skulle tale sammen, men vi er sikre på, at alle glæder sig og ser frem til igen at kunne mødes fysisk.

En stor del af året har vi på Frivilligcenteret været nød til at lukke vores dør for almindelige møder, men vores telefoner har været åbne i normal åbningstid, og der har været mange henvendelser. Vi håber meget på, at 2021 vil blive mere normal i løbet af forsommeren.

Vi plejer her i beretningen at nævne aktiviteterne, som er foregået i løbet af året. Det kan være Hjemmesiden, Facebook, Andre Medlemmer mv. I år kan man se alle disse oplysninger under Frivilligcenterets digitale årsberetning, så vi vil her kun sætte fokus på nogle enkelte emner, nemlig ny medarbejder, Generalforsamlingen, Frivilligprisen, Mænd, Økonomi og Personalet.

Ny medarbejder

Sidste år planlagde vi at arbejde for at få en fastansat medarbejder mere til centeret på grund af det store arbejdspres på Signe og Birgitte. Vi ansøgte byrådet om denne medarbejder i forbindelse med budgetforliget 2020, men blev desværre ikke tilgodeset. Ansøgningen blev i stedet sendt til Social- Sundhed og Omsorgsudvalget. Her arbejder man forsat ved udgangen af 2020 på at undersøge, om man kan tilgodese os med midler til endnu en medarbejder. 

Generalforsamlingen 2020

Som tidligere omtalt valgte vi at afholde generalforsamlingen rent digitalt men uden video tilslutning. Vi havde tilbudt alle medlemmer hjælp med at deltage på denne måde, og 45 valgte logge sig ind og herefter afgav 27 deres stemme til godkendelse af beretning og valg til bestyrelsen. Hvorfor ikke alle, der loggede sig ind deltog i afstemningen, står hen i det uvisse, da vi kan se hvor mange men ikke hvem, der ikke stemte, så vi kan ikke spørge dem.

Dirigenten skal også ved en digital løsning tilse, at alt foregår korrekt, og det gjorde Dorthe Sølling igen fortrinligt. Alle bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blev genvalgt. Michael Birklund Simonsen fra Scleroseforeningen opstillede til bestyrelsen, men blev ikke valg. Men da hans virksomhed er medlem, blev han suppleant for ”Andre medlemmer”, og det er vi glade for, da han derved kan bidrage med sine erfaringer.

Frivilligprisen

På grund af Corona blev vinder i 2019 Birgitt Bjerre, Sund-Gruppen først rigtig fejret her i 2020 ved et arrangement, som var en spændende tur til Stubbekøbing Museum med hele Sund-Gruppens bestyrelse.

Årets Sociale Frivilligpris for 2020 blev tildelt en person, som gør en særlig stor indsats for de mest udsatte borger i Guldborgsund. Hun har stor indsigt, medmenneskelighed og omsorg i sit arbejde som frivillig, og hun betyder også meget for de andre frivillige, som arbejder samme sted. Hun stiller op, når der er brug for hjælp, og derfor blev prisen tildelt Rikke Roland Andersen fra Perronen.

Mænd

Bestyrelsen har besluttet i 2019 og frem til 2022 at ”Mænd” er vores særlige indsatsområde, og der er i år iværksat flere gode tiltag for at hjælpe denne gruppe, bl.a.  Fars legestue, Mænds Mødesteder og Kom Videre Mand. På grund af corona er ingen af aktiviteterne kommet rigtig i gang i 2020, men vi er klar så snart forsamlingsforbuddet ophæves eller lempes.

Økonomi

Igen i år har vi udvist rettidig omhu i forbindelse med vores økonomi, som forsat er sund. Vi har et overskud på kr. 94.410 kr. Det skyldes bl.a. et ansvarsfuldt og godt sammenarbejde mellem Kirsten og Birgitte, som har udvist forsigtighed vedrørende, hvordan vores penge bliver anvendt. Vi har skiftet til en lokal bogholder nemlig Bo Mejer. Dette skift er vi også meget tilfreds med, og samtidig støtter vi det det lokale erhvervsliv. Det har forsat en stor betydning for vores arbejde, at politikkerne udviser en stor velvilje til at støtte os økonomisk. Vi mangler nu blot, at vores ansøgning om hjælp til at kunne ansætte den nødvendige nye medarbejder, bliver bevilliget.

Egenkapitalen har bl.a. på grund af Corona i år nået 300.000, som revisoren har anbefalet den mindst skal være i en organisation af vores størrelse.

Personalet

Det har været et år med stor travlhed. Der har været både store frustrationer over aflysninger genbookinger og flere aflysninger, og det stille tab af motivation, når alle de glade frivillige pludselig ikke giver deres til en levende hverdag – der har været stille, sådan rent fysisk – og sprit og uendelige spande med sæbevand i tide og utide.  

Signe har indtil maj afviklet det sidste af sin barsel (stort tillykke med Ellen), og i 2019 inden barslen påbegyndte hun uddannelsen som Frivilligkoordinator og har afsluttet den i efteråret 2020, tillykke med det.

Det er et naturlig led i at være arbejdsgiver at bestyrelsen afsætter midler til uddannelse og kurser til personalet, så vi kan tilbyde den bedste faglige vejledning til foreningerne.

En stor tak fra bestyrelsen til de ansatte Signe, barselsvikar Lene, Michael og Birgitte, som i hverdagen yder et meget stort arbejde. I er dem, der skaber et Frivilligcenter, som vi kan være stolte af.

Også en stor tak til vores frivillige og praktikanter: Torben (Andre Medlemmer), Dorthe (Facebook og kalenderen), Simon (Socialøkonompraktikant), Ann – Lise (Fotograf), Jørgen (IT), de ufrivilligt frivillige ægtemænd Nick og Dirk og familie Karin og Susanne og Ida (tidligere praktikant) fra Odense. Uden jeres hjælpsomhed, venlighed og store indsat var Guldborgsund Frivilligcenter ikke det samme.

FriSe – er Frivilligcentrenes hovedorganisation. Den lange proces, som FriSe satte i gang for 3 år siden med at få frivilligcentrene til at arbejde mere strategisk, er ved at være slut. Der er sket ændringer landspolitisk da Grundfinansiering til Frivilligcentrene endelig er kommet på finansloven. Det betyder at midlerne er sikret 4 år frem ad gangen. Ansøgningsproceduren til Grundfinansieringen er nu tilpasset, og det er udbetalingen af midlerne også. I praksis betyder det, at Socialstyrelsen starter på at udbetale midlerne i første kvartal og derefter hver måned resten af året – og det er en væsentlig forbedring af vores likviditet.

Bestyrelsen

I år har bestyrelse også været udfordret i vores arbejde, men dog ikke nær så meget som mange andre af de frivillige. Vi har kunne afholde vores bestyrelsesmøder digitalt, og det har fungeret godt. Det har dog medført, at vores ”møder” har været uden deltagelse af suppleanter, og dem har vi manglet som bidragsyder til debatterne. De har dog kunne deltage og bidrage i de møder vi har afholdt i vores nedsatte udvalg. Vi har bl.a. arbejdet med de ovennævnte områder, samt med centerets strategi, personalepolitik mm.

Vi har også taget hul på et nyt samarbejde med Else Mortens efterfølger Gitte Aagaard. Gitte har taget godt imod Frivilligcenteret, og der er allerede skabt tætte samarbejdsforbindelser mellem den nye leder af Folkesundhed og Frivilligcenteret. En stort tak til Else for det gode sammenarbejde, vi har haft i så mange år.

 Afslutning

Jeg vil takke personalet og bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde, og så vi ser frem til året 2021 med optimisme og forventning til, at vi alle på et tidspunkt kan mødes normalt igen.

Den Politiske støtte og det rigtig gode samarbejde med de kommunale medarbejdere har stor betydning for os, og vi ser frem til et forsat tæt og godt sammenarbejde.

Til slut vil vi takker alle de frivillige og Andre Medlemmer, som er med til at bruge og støtte os, og også her ser vi frem til samarbejdet i 2021. Som tidligere sagt uden jer, var vi der ikke, og jeres opbakning gør, at vi er det veldrevne frivilligcenter, som vi er i dag.

På bestyrelsens vegne
Jan Riis

Jan Riis, formand for Guldborgsund Frivilligcenter

Bestyrelsen- bagerst til venstre – Morten Larsen, Glarmester, Marianne Jørensen, Dansk Fibromyalgi Forening – Guldborgsund, Kirsten Jensen, Hjerteforeningen, Jørgen Rasmussen, Ældre Sagen, Bisidderne, Erik Søndergaard, Forstander på Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang. Forrest fra venstre – Jan Riis, Vågetjenesten, Suppleant, Tonny Pedersen, Blæksprutten i Gedser, Lars Rasmussen, Flerkulturelt Center, Suppleant Johnny Andersen, Ungdommens Røde Kors. På bestyrelsens side kan du finde en artikel, om hver enkelt medlem af bestyrelsen, hvis man klikker på deres billede.

Man kan finde Andre medlemmer her på siden under Medlemmer – Andre Medlemmer.

Guldborgsund Frivilligcenter

Jan Riis takker Anne Marie Sakstrup-Blom for hendes indsats i bestyrelsen 2019

Guldborgsund Frivilligcenter

Lis var en af dem, der fik mulighed for at stemme fysisk til generalforsamlingen 2020, da hun ikke har en mailadresse. Signe besøgte 3 medlemmer, som afgav stemme hjemme.

Også i efteråret 2020 blev der afholdt Bestyrelsesseminar, hvor der blandt andet blev arbejdet med indholdet af det nye Ydelseskatalog. Selve kataloget er sat på pause både på grund af Corona, men også fordi vi i efteråret ventede en afklaring af ansøgningen om endnu en medarbejder.

Der er ikke mange fællesskaber at tage billeder af i 2020 men tilgengæld er der sket forbedringer på selve Centeret som alle får glæde af fremover:

Til glæde for medarbejdere og frivillige, så blev halvdelen af væggene i det store lokale i stuen pudset op i sommerferien 2020.

Malermester Thorbjørn, som vi hvert år har lånt en  tæpperenser af, har solgt sit hus til Kirkens Korshær, og da vi plejer at låne den, så blev udgiften til at leje den et andet sted sat i forhold til selv at anskaffe en – hvilket viste sig at være langt det billigste, derfor er vi nu ejere af en tæpperenser.

Guldborgsund Frivilligcenter

Mange frivillige, der er vant til at bruge bagdøren vil glæde sig over, at der nu er sat ekstra lys op.

Der blev eksperimenteret med brug af video i denne meget uperfekte julekalender, som dog havde sine lyse øjeblikke – f.eks. d. 13. december, hvor det lykkedes at få en Luciabrud og en lille Luciapige til at gå hen over billedet.

Vi kommer ikke udenom Corona – ret hurtigt blev vi involveret i et hurtigt-arbejdende udvalg nedsat af kriseteamet på Guldborgsund Kommune, som skulle finde ud af hvordan vi bedst kunne hjælpe borgerne med oplysninger. Og meget hurtigt blev det klart at vi kunne bruge hjemmesiden til at linke til alverdens gode sider – motion, beskæftigelse, oplysning, hjælpe, nye tilbud om at være coronafrivillig og så videre. Siden er ikke taget ned endnu men er allerede samtidig suppleret med – og skal erstattes med den nye Link-side , som henviser til rådgivninger og andre vigtige sider med information og oplysning.

Views: 40

Scroll to top
Skip to content