Mænds fællesskaber uge 24

Der er nogle rigtig gode grunde til at sætte spot på de udfordringer mænd står overfor. Dem har vi listet nogen af under billedet til højre.

I løbet af foråret vil vi i frivilligcenteret samle aktiviteter sammen, som retter sig specielt mod mænd, fællesskaber eller særlige problemstillinger for mænd.

Rammen bliver ABC – Mental Sundhed som stiller disse 3 temaer op

  • Gør noget
  • Gør noget sammen
  • Gør noget meningsfuldt

Aktiviteterne der lægge op til fællesskaber, skal foregå i uge 24, eller lægges som optakt til ugen.

Aktiviteterne i Uge 24 bliver blandt andet lavet i samarbejde med Guldborgsund Kommunens Sundhedsafdeling og andre aktører.

Hvis jeres forening har lyst til at sætte fokus på mænds udfordringer lige præcis inden for jeres indsatsområde, så hører vi gerne fra jer – også selv om I måske ikke lige har en god ide til hvordan.

Det skal måske pointeres, at vi søger samarbejde med alle typer foreninger, projekter og ideer.

Henvendelse til Centerleder Birgitte Zimling tlf.: 51 28 12 05
mail: bli@fri-villig.dk

Guldborgsund Frivilligcenter
Svend Aage Madsen; Chefpsykolog, Rigshospitalet; Formand for Selskab for Mænds Sundhed, Formand for Forum For Mænds Sundhed

Forum for Mænds Sundhed sætter i år i uge 24 fokus på FN’s Verdensmål nr 3 og 5

3. At nedbringe præmatur dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, gennem forebyggelse og behandling samt fremme af mental sundhed og trivsel

5. Ligestilling mellem kønnene

– Dobbelt så mange mænd som kvinder begår selvmord
– Dobbelt så mange kvinder som mænd får diagnosen depression
– Mænds symptomer som ’vredesudbrud’, ’lav stresstærskel’ og ’aggressivitet’, der hyppigst ses hos mænd, overses ofte
– Tre gange så mange mænd som kvinder har et alkohol- eller stofmisbrug
– Mænd kan få fødselsdepressioner. Det er hidtil blevet overset i sundhedsvæsenet
– Mænds psykiske problemer er underbehandlede
– Der er behov for at være opmærksom på særlige symptomer, der optræder hyppigere hos mænd
– Der er behov for særlig opmærksomhed i forhold til ældre mænd og mænd med anden etnisk baggrund end dansk
– Mænd har svært ved at henvende sig til lægen med psykiske problemer – også ved stress og kriser
– Sundhedsvæsenet må åbne øjnene for mænds kommunikationsmåder, når det drejer sig om sygdom og sundhed
– Mænd får ikke den oplysning, modtagelse eller behandling, der er mest relevant for dem

Link til
FORUM FOR MÆNDS SUNDHED

Hits: 106