fbpx

Vi vil løbende opdatere siden her med link til mænd. Hvis du har andre links, som du mener kunne være relevant at få lagt på siden – må du meget gerne kontakte os på:

Telefon: 51 18 70 40 eller sekr@fri-villig.dk

Forum for mænds sundhed

En forening, der har til formål at øge mænds levealder
www.sundmand.dk

Tjek dig selv mand

Er et hurtigt redskab, så mænd kan spotte sygdomstegn og komme til lægen i god tid.
www.tjekdigselvmand.dk

Mandecentret

Tilbyder rådgivning til mænd i forbindelse med skilsmisse/parbrud, vold i hjemmet, børn og kriser på hjemmefronten generelt
www.mandecentret.dk

Far for livet

Giver dig tips og tricks til gode oplevelser med dit barn og at være en god far.
www.farforlivet.dk

Foreningen Far

Juridisk, psykologisk og politisk opbakning til fædre i forbindelse med skilsmisser.

www.facebook.com/foreningenfar.dk/

Kriseramt Far

Arbejder som partsrepræsentant i forbindelse med skilsmisse og følger sagen hele vejen.

http://www.kriseramtfar.dk

Hits: 58

Guldborgsund Frivilligcenter

Links til andre aktiviteter

Ring og få en snak med en pårørendementor om livet som pårørende til én, der er ramt af sygdom eller handicap.

Tirsdag kl. 10 – 13

Torsdag kl. 16 -19

RING 8686 4343

 

 

Kultunaut, Guldborgsund Frivilligcenter

Læg aktiviteter uden for Guldborgsund på Kultuanut. De hjælper kommuner, foreninger, aviser og turist-bureauer med at vise relevante oplysninger om kulturlivet.

CFSA styrker og udvikler det frivillige sociale arbejde i Danmark ved at indsamle og formidle viden om civilsamfundet til gavn for frivillige organisationer og foreninger, kommuner, ministerier, fonde og forskningsinstitutioner.

Guldborgsund Frivilligcenter

En blog for dem der arbejder med arrangementer. Få gode råd – tips og tricks, overskuelige tjeklister, eksempler og andre gode ting til værktøjskassen.

Guldborgsund Frivilligcenter sætter fokus på mænd de næste år. Der vil året igennem være aktiviteter, som understøtter mental og fysisk sundhed hos mænd..

Mænds Sundhed

Hvornår skal du gå til lægen – få det korte svar her..

Sorg tilbud

Online tilbud er for alle pårørende og efterladte over 13 år, som har en forælder, en søskende, et barn, en partner eller ægtefælle, der er alvorligt syg eller død. Du kan skrive eller tale med vores frivillige, som også har oplevet at miste en nærtstående. 

Udryd Polio

Tilmeld dig dette lille spørgeskema. en gang om ugen ca. får du et spørgeskema på din telefon, og når du har svaret, så har du doneret en gratis poliovaccine. Læs mere.

Netværk til selvmordsramte

NEFOS yder grais hjælp og støtte, hvis du har oplevet selvmord eller selvmordsforsøg i familien.

kontakt info her

Rådgivning til Unge

Rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Her er ingen problemer for store eller små, og du kan tale om alt fra selvværd, uddannelsestvivl og angst til destruktive tanker, præstationspres og kærestesorger.
I Guldborgsund har Headspace til hus i Dronningensgade i Nyk.F

Rådgivning til unge af misbrugere

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35
år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er
gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at
hjælpe dig.

Vold

Lev Uden Vold driver den nationale hotline til personer, der er udsat for eller udøver vold i en nær relation, pårørende og fagfolk.

 

AIDS-FONDET

Telefonisk rådgivning til hiv-smittede og deres pårørende om de psykiske eller sociale udfordringer, der kan være i tilknytning til hiv. Hos Checkpoint rådgives der om hiv og andre sexsygdomme, fx hvis man er nervøs for at være blevet smittet. 

Anti doping rådgivning

Anti Doping Danmark (ADD) tilbyder gratis rådgivning via mail og telefon til brugere af dopingstoffer, pårørende og fagpersoner, som møder dopingbrugere. 

Ung på linje -rådgivning

Tilbuddet er til dig, som mangler en anden ung at tale med om livets problemer og oplevelser. Store som små. Vores frivillige unge sidder klar til at tale og chatte med dig

psykisk sårbar - pårørende

SINDs landsdækkende telefonrådgivning. Alle – både hvis du er ramt af psykisk sårbarhed/sygdom, eller hvis du er pårørende.

En Guide til STU-uddannelserne

Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har retskrav på at få tilbudt en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Børnetelefonen

Ring 116111. Du kan også chatte, SMSe eller skrive et brev –
du er altid 100% anonym

Klapjob

KLAPjob er en indsats under foreningen Lev, som laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder.

Økonomi-og gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning tilbyder gratis gældsrådgivning til dig, der har lav indkomst, stor gæld og lavt rådighedsbeløb. 

Vores Guldborgsund

Lolland-Falster er fællesskabets land. Det er et område med et rigt foreningsliv, en blomstrende frivillighed, talrige faglige og sociale netværk og et stærkt sammenhold.

Psykiatri fonden

I rådgivningen kan du få hjælp til at håndtere det, der er svært. Gratis og anonymt. Fagprofessionelle rådgivere sidder klar ved telefonerne hver dag året rundt.

Statens institut for folkesundhed

Folkesundhedsvidenskabelige analyser og projektopgaver af høj faglig standard for eksterne parter, såsom patientforeninger, kommuner, interesseorganisationer m.v  Opgavernes omfang og temaer spænder vidt. .

Alkohol og misbrug behandling

Har du problemer med alkohol? I Novavi tilbyder vi gratis og anonym alkoholbehandling.
Du har behandlingsgaranti.
Du kan altid frit kan vælge, hvor du ønsker behandling, uanset hvor du bor.

AA - Anonyme alkoholikere

HOTLINE
Hvis du har brug for hjælp vedr.
alkoholproblemer:
Alle dage fra kl. 8.00 – 24.00
tlf.: 70 10 12 24
Kontakt os via e-mail
Du får svar inden for 24 timer.

Alkohol og Misbrugsbehandling

Alkoholbehandling
Stofmisbrugsbehandling, Ungekonsulenter – stofmisbrug,
Anonym stofmisbrugsbehandling,
Familie og Alkohol, Café, Pårørende og
Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug.

Blå kors

I Blå Kors hjælper de mange helt almindelige mennesker, som er havnet i ualmindeligt svære livssituationer.
– Familie Netværk
– Børnetelefon linje
– Alkohol og Misbrugstilbud
– Væresteder
– Hjemløse
Tilbuddene er mange. Tjek deres hjemmeside.

Alkolinjen

Et opkald til Alkolinjen kan være din hjælp, hvis du eller en af dine nærmeste har problemer med alkohol. Alkolinjen er en gratis og anonym rådgivning, hvor erfarne rådgivere hjælper dig videre over telefonen.Alkolinjens åbningstider:

 

Fivillig Job

På frivilligjob.dk er det frivillige arbejde synligt og viser dig, hvad dine muligheder er der, hvor du bor.

Altinget

Værktøjskasse
Find guides, gode råd og nyttige arbejdsredskaber om alt fra frivillighed til fundraising.

Frivillig arbejde

Ase støtter opom frivilligt arbejde, og guider medlemmer i hvordan de kan udføre deres frivillige arbejde og stadig være på offentlig ydelse. De ønsker at gøre frivilligt arbejde mere synligt og vise dig hvilke muligheder du har.

Gældsrådgivning

Få gratis socialrådgivning retshjælp til sociale og juridiske problemstillinger.  Gratis vejledning og rådgivning til økonomi- og gældsproblemer. Hjælp til foreninger og projekter. Gratis rådgivning og sparring til din forening eller dit sociale projekt.

Advokat vagten

Få gratis rådgivning af Advokatvagten, som er en sammenslutning af byens advokater. Du bestiller tid gennem Callcenteret på telefon 54 73 10 00.

Mandecentret

Mandecentret tilbyder gratis personlig rådgivning i forbindelse med skilsmisse og parbrud, samvær med børn samt vold i parforholdet.
.

Mobil retshjælp

Gratis retshjælp og anonym juridisk rådgivning.

 

Fri rethjælp for lejere

Lejerens Frie Retshjælp yder helt gratis hjælp, inden for lejeretlige problemstillinger.

Julehjælp

Hos Julehjælpen.dk formidler de kontakt mellem donorer og værdigt trængende familier i hele Danmark.

Du kan via Julehjælpen.dk enten donere eller ansøge om julehjælp i form af legetøj, tøj, gavekort og alle de mange andre genstande.

Telefon kaffe

I telefonkaffe ringer du med en eller flere, som også har lyst til at tale med et nyt menneske. I taler sammen 1-2 gange om ugen, og I bestemmer selv hvornår og hvor længe.

Motion

For seniorer der gerne vil i gang. Uanset skavanker og niveau.
På Motionstelefonen kan man ringe og få vejledning om hvilke bevægelsestilbud der er i Guldborgsund kommune. Her tages højde for geografi, helbred, erfaring og lyst. Ved telefonen sidder frivillige fra foreningen ’Gå i gang Guldborgsund’,

Motionstelefonen har åbent
man. tirs. , tors. og fre. ml. kl. 10-13
Tlf. : 21 62 89 12

.

Senior vejledere

En seniorsamtale er et frivilligt, gratis tilbud om en samtale mellem dig og en erfaren, sundhedsfaglig medarbejder seniorvejleder fra Guldborgsund Kommune. Det eks. være sundhed, helbred, livskriser, trivsel, samvær med andre, Tilskud, kørsel, bolig, hjælpeforanstaltninger i kommunen. Seniorvejlederne kan kontaktes mandag – torsdag ml. kl. 8-9 på telefon 54 73 23 88. Mail til seniorvejleder@guldborgsund.dk. 

GRATIS JURIDISK RÅDGIVNING

Alle privatpersoner, som har brug for juridisk rådgivning, kan få gratis retshjælp inden for personrelaterede retsområder.

Senfølger seksuelt Misbrug

Rådgivning for voksne med senfølger af seksuelt misbrug i barn – og ungdom. Er du berørt af senfølger af seksuelt misbrug ? Eller er du pårørende til en, der er ? 

Flyers

Gratis familie-rådgivning

Fri af Misbrug er en forening, der rådgiver forældre, som  føler , at alkohol eller stoffer fylder meget i deres liv. Formål at hjælpe børn ved at hjælpe deres foraældre. De tror på den tidlige indsats. 

 

Guldborgsund Frivilligcenter

Sorgrupper for børn og unge

DU ER ALDRIG ALENE. I Guldborgsund Kommune findes Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI). Der er sorg gruppe for børn i alderen 8-12 år, mens den anden gruppe er for unge i alderen 13-18 år.

Du kan kontakte:: Anne-Mette tlf. 25 18 00 18 eller Neel Back på tlf. 25 18 00 58

Du kan hente deres foldere her: 

Folder Sorggruppe 8-12 årig.

Folder Sorgruppe 12 – 13 årig

Vold

Få hjælp og rådgivning hos LEV UDEN VOLDS nationale hotline RING 1888

Lev Uden Volds nationale hotline tilbyder anonym og gratis rådgivning – telefonisk og på chat. Telefonen er åben 24 timer i døgnet året rundt. Chatten har åbent på udvalgte tidspunkter.

Vold

Få hjælp og rådgivning hos LEV UDEN VOLDS nationale hotline RING 1888

Lev Uden Volds nationale hotline tilbyder anonym og gratis rådgivning – telefonisk og på chat. Telefonen er åben 24 timer i døgnet året rundt. Chatten har åbent på udvalgte tidspunkter.

Er du berørt af stalking ?

Dansk Stalking Centers tilbyder gratis hjælp og rådgivning til alle personer, der er berørte af stalking, herunder stalkingudsatte, deres børn samt pårørende. Henvendelse til telefonrådgivningen kan gøres anonymt.

Er du voldsoffer eller pårørende ? Behovet for hjælp efter et overfald er meget individuelt . Her møder rådgivere dig der, hvor du er og giver dig den hjælp, du har brug for! Du kan maile eller ringe til dem.

vold - rådgivning til børn og unge

På erduokay.dk kan du chatte med en rådgiver, som er vant til at snakke med børn. Du kan fx skrive, hvis du er utryg, har mange konflikter med din mor eller far eller oplever vold derhjemme.

Du er anonym og skal ikke oplyse navn eller andre personlige oplysninger.

Guldborgsund linjen

Alle over 18 år har mulighed for at benytte Guldborgsundlinjen.

Vi lægger vi stor vægt på, at rådgivningen tager afsæt i dit behov. Uanset om du har psykiske, fysiske eller sociale udfordringer– eller har andre udfordringer i livet, så er du velkommen.

Se hvad vi tilbyder her 

Tlf : 5473258

Hits: 632

Scroll to top
Skip to content