fbpx

Erik Søndergaard, der netop er stoppet som leder af Saxenhøj Forsorgshjem, har også meddelt Guldborgsund Frivilligcenter, at han ikke genopstiller til bestyrelsen.

– Jeg er jo valgt som leder af Saxenhøj, så det giver ikke mening, at jeg fortsætter når jeg ikke har den stilling længere.

Erik Søndergaard blev ansat som forstander i 2005. Inden da havde han været folkeskolelærer i nogle år, inden han begyndte at arbejde med unge misbrugere.

Erik Søndergaard har været et vellidt medlem af bestyrelsen – hans store erfaring fra psykiatri og forsorg har været til nytte for mange i bestyrelsesarbejdet, og han har altid været en medspiller.

Han afløses på Saxenhøj af politikeren og tidligere udvalgsformand, Martin Lohse.

Hans stilling i bestyrelsen er på valg onsdag ved generalforsamlingen.

Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang, Guldborgsund Frivilligcenter,

Visits: 24

Scroll to top
Skip to content