fbpx

FællesAnnonce i Lokalavisen Falster

Guldborgsund Frivilligcenter tilbyder vore sociale medlemmer en husstandsomdelt annoncering i Lokalavisen Falster fra 100 kroner. Annoncen er så billig for at give alle – også små foreninger – mulighed for at få råd til at reklamere for deres frivillig indsats, finde nye frivillige, fortælle om særlige arrangementer og gøre indsatsen for borgerne synlig.

4 gange om året har Guldborgsund Frivilligcenter en helsides annonce i den lokale, husstandsomdelte avis, Lokalavisen Falster. Guldborgsund Frivilligcenters sekretariat sætter annonce op og afleverer trykklart materiale til avisen.

Det betyder, at vi skal bruge ekspeditionstid på at få jeres annonce klar, så vi kan aflevere til avisen inde en bestemt dato. Vores deadline betyder derfor, at den dato skal din annonce være færdig til aflevering til avisen, så du skal i kontakt med os senest 14 dage før.  Du skal også lige sikre dig, at der er plads til jeres annonce, så bestil pladsen så snart du ved, I skal bruge den, også selv om du ikke har materialet klar.

Det er altid en god ide at have et årshjul for foreningens aktiviteter. Der findes rigtig gode værktøjer til det, og vi hjælper jer gerne med at finde en god måde at få overblik på..

Da annoncen er betalt af §18 midlerne, er der visse betingelser for at få en annonce optaget.

 • Dette tilbud glæder kun arrangementer afholdt af frivillige sociale foreninger/grupper/projekter
 • Arrangementet skal finde sted i Guldborgsund
 • Arrangementer, der har karakter af underholdning, medtages kun i begrænset omfang. De kan kun annonceres 1 gang og annoncen kan max. fylde 2 annoncer. Andre annoncer kan, hvis det skønnes, at der er plads, optage op til 3 annoncer på en gang.
 • 1 annonce svarer til 8,2 cm x 3,2 cm (+ 0.3 cm margin)
 • Rettelser kan kun ske inden deadline i samarbejde med sekretariatet. Lokalavisen Falster kan ikke rette i annoncerne.
 • Sekretariatet sætter annoncen op i samarbejde med annoncøren, og sekretariatet har alene kontakten med Lokalavisen Falster.
 • Annoncegentagelser f.eks. løbende annoncering om Åbne Vejledninger kan medtages 4 gange om året, men viger pladsen for daterede arrangementer i samråd med annoncøren, hvis det er nødvendigt.
 • Sekretariatet vurderer om betingelserne er opfyldt.
Annoncemodel Guldborgsund Frivilligcenter

Eksempel på en annonce til 100 kr.

Lokalavisen Falster

Udkommer til ca. 25.500 husstande på hele Falster samt hele Guldborgsund, Toreby, Nysted samt Kettinge-området. 

Link til Lokalavisen Falster 

Annonce

En annonce er 8,2 x 3,2 cm.
Det betyder, at der er plads til ca. 3-4 tekstlinier.
Bestil plads i annoncen i god tid.

Ring til sekretariatet, hvis du har spørgsmål på
tlf.54 82 00 55 eller mobil: 51 18 70 40 eller send en mail til signe@fri-villig.dk

 • Tekst og evt. logo eller billeder sendes til signe@fri-villig.dk
 • Vi mailer dig et udkast til annoncen til godkendelse
 • Du retter og annoncen fremsendes igen til godkendelse
 • Annoncen er færdig.

Visits: 522

Scroll to top
Skip to content