fbpx

Det Classenske Fideicommis

Foreningsnavn: Det Classenske Fideicommis
Kontakt: Charlotte Kamper
Adresse: Tromnæs Alleen 2F.
Postnr/by: 4800 Nykøbing F.

Telefon: 54 44 70 29
E-mail: corselitze@corselitze.dk
Hjemmeside: www.corselitze.dk

Det Classenske Fidikommis - Guldborgsund Frivilligcenter

Aktivitet

At danne nyttige mennesker til Statens bedste, til at understøtte og befordre Vindskibelighed og Arbejdsomhed i de nødvendigste Dele for landets Vel”.

Vindskibelig er faktisk det samme som arbejdsom, men flot lyder det.

Og sådan indledes teksten i det Classenske Fideicommis, der hvert år uddeler cirka to millioner kroner. Det blev oprettet af generalmajor Johan Frederik Classen. Han ejede ved sin død store landområder på især Falster.

Et fideicommis er egentlig ikke det rette ord for virksomheden, eftersom det normalt er noget man opretter for at sikre sin familie, mens Det Classenske er en fond som hjælper alle, der falder ind under statutterne.

Foreningens sociale engagement

Udover at uddele midler, driver fideicommis’et også en landbrugsskole, Næsgaard Landbrugsskole; og det ejer godset Corselitze.

Frem til 1985 drev man et rekonvalescenthjem for kvinder – og fra 1972 også mænd. Arresødal blev dog solgt fra i 1985.

Bodil de Neergaard overgav i 1947 godserne Fuglsang og Priorskov til commis’et, mod at hun selv stod for driften til sin død. I 1959 overgik godserne til Det Classenske Fideicommis.

Den betydning fideicommisset har haft for Falster kan dårligt overvurderes. Lokalhistorie, bevaring af ejendomme – penge fra fonden har hjulpet i både stort og småt.

Visits: 274

Scroll to top
Skip to content