fbpx

Bisiddernetværket Guldborgsund

Foreningsnavn: Bisiddernetværket Guldborgsund 
Kontakt: Ove Christiansen

Telefon: 21147761
E-mail:forsikringsmanden.christiansen@gmail.com

Frivillige: 10

Bisiddernetværk Guldborgsund - Guldborgsund Frivilligcenter

Aktivitet

Bisiddernetværket Guldborgsund er et tilbud til alle, der har behov for at få en bisidder med ved samtaler med de offentlige myndigheder eller andre instanser.

Bisiddere kan f.eks. hjælpe med følgende:

  • Ansøgning om boligydelse (kan på visse betingelser også ydes til ejer- eller andelsbolig)
  • Indefrysning af ejendomsskatter.
  • Ansøgning om varmehjælp
  • Ansøgning om helbredstillæg (ydes, afhængig af indtægts- og formueforhold, til medicin, tandlæge, fysioterapi, fodterapi, kiropraktor).
  • Visitering til ældre- eller plejebolig, tildeling af hjælpemidler (f.eks. rollator, kørestol eller hjemmehjælp)
  • Ledsagelse til læge/sygehus, bank og borgerservice
  • Hjælpe til at klage over afgørelser
  • Hjælp til ændring af forskuds-og årsopgørelse i Skat.
  • Når en ægtefælle falder bort, opstår der mange praktiske problemer. Hvis der ikke er nærmere pårørende kan bisidderen tilbyde at ledsage til skifteretten, i banken, hjælpe med diverse papirer og formidle kontakt til ejendomsmægler og flyttefirma ved evt boskifte.
  • Har du spørgsmål omkring din årsopgørelse fra Skat eller har du andre skattemæssige spørgsmål, kan en bisidder hjælpe dig med at få klarhed.

Bisiddere er ulønnede –Bisiddere har tavshedspligt

For yderligere aftale kontakt ovenstående kontaktperson. 

Visits: 437

Scroll to top
Skip to content