Fredelig og ekspedit generalforsamling

Om der nu var 30 eller 31 tilmeldte, der var til stede vil nok være et åbent spørgsmål, men det fik nu heller ingen konsekvenser. I hvert fald havde Morten Larsen stillet glarmesterfirmaet Aage Larsens lokaler til rådighed for årets generalforsamling og det blev en hyggelig og rar affære, der blev afviklet i rekordtempo.

Formand Jan Riis introducerede byrådsmedlem og cand. jur. Dorthe Bølling som bestyrelsens forslag til dirigent, og hun blev valgt med akklamation.  Derefter gik han over til bestyrelsens beretning. Den handlede en del om, at foreningens økonomi er god, og at bestyrelsen håber at kunne ansætte en ekstra person på kontoret i løbet af det kommende år. Vi har nu en solid egenkapital på over 300.000 kroner og står vel rustede til fremtiden.

Hans beretning blev vedtaget uden kommentarer og med akklamation.

Kirsten Jensen fremlagde årets regnskab til orientering. Også det fik klapsalver med på vejen. Valg og vedtægtsændringer er omtalt andetsteds. Ingen af delen gav anledning til kommentarer fra salen. Og heller ikke under “Eventuelt” ønskede nogen at tage ordet.

Og dermed var en kort og velvillig generalforsamling overstået på knap tre kvarter.

Inklusive en introduktion af centrets nyeste frivillige Jessica Bahrami, der arbejder på at gøre uge 24 “Mænds Helseuge” til noget ud over det sædvanlige. Hendes anstrengelser kan ses her på siden, under “Forside” og “Mænd”.

Efter mødet var der salat og øl eller vand. Covid-19 restriktionerne er alle vegne. Man skulle også have sit Corona-pas med til mødet, hvor tjekket blev afviklet ved at man viste sin sidemand et gyldigt pas.

Guldborgsund Frivilligcenter

Loading

Visits: 18