Flerkulturelt Center

Flerkulturelt Center

Foreningsnavn: Flerkulturelt Center
Kontakt: Lars Rasmussen
Adresse: Voldgade 1
Postnr/by: 4800 Nykøbing F

Telefon: 20 41 41 37
E-mail: lars.rasmussen@post.tele.dk

flerkulturelt-center@frivillige-guldborgsund.dk

Frivillige: 50

Flerkulturelt Center Guldborgsund Frivilligcenter

Aktivitet

Huset er

Åbent Mandag kl. 12 – 15, tirsdag til torsdag  kl. 13 – 16.
Lukket fredag, lørdag og søndag

Flerkulturelt Center holder møde 1. tirsdag i måneden kl. 16– 18 til orientering og planlægning. Alle frivillige og brugere er meget velkomne til at være med.

Sted: Guldborgsund Frivilligcenter, Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F.

Flerkulturelt Center der som formål har integration og netværksdannelse, blev dannet i efteråret 2002 og arbejder under Dansk Flygtningehjælp med

Kristine Bjerre som frivilligkonsulent
Tlf. 55 91 00 61
E-mail: kristine.bjerre@drc.dk

Facebook : Flerkulturelt Center Nykøbing F

Opgaven er at give flygtninge og indvandrere adgang til det danske samfund som ligeværdige borgere og at skabe et socialt fællesskab.

Som frivillig

Underskriver man en aftale og dermed:

  • Er man dækket af Flygtningehjælpens forsikring
  • Kan man få refunderet transportudgifter
  • Kan man deltage i Flygtningehjælpens fantastisk gode kurser, som man kan melde sig til på www.flygtninge.dk/kurser  eller ved henvendelse til Flerkulturelt Center
  • Får man tilsendt Flygtningehjælpens blad og det elektroniske Nyhedsbrev

I huset er der:

  • Socialt samvær
  • Lektiehjælp og sprogtræning mest for voksne
  • Computer med fri internet adgang
  • Bisidder / kontaktperson for familier eller enkeltpersoner
  • Social og juridisk rådgivning mandag i ulige uger kl. 19 – 20
  • Arrangementer efter behov og interesse

Hvis du har yderligere spøgsmål kan du kontakte Flerkulturelt center på tlf: 54 85 61 24

 

Hits: 71