fbpx

Dorthe Geertsen er frivillig. Hun er førtidspensionist, hvilket lægger nogle firkantede rammer for, hvor meget tid, hun kan bruge på at arbejde for Guldborgsund Frivilligcenter. Men de timer, der er, nyder hun i fulde drag.

– Det giver mig en form for identitet at kunne sige, at jeg arbejder for frivilligcentret, fremfor blot at sige “førtidspensionist”, konstaterer Dorthe Geertsen.

Ikke at hun har fordomme på den front. Tværtimod. Hun har hele livet arbejdet for og med de svage i samfundet. HUn er uddannet pædagog, og har hele sin aktive tid været socialpædagog. Og opnåede at få en diplomuddannelse.

Dorthe Geertsen har ikke fået meget forærende i dette liv. Da hun var otte år gammel, blev hendes mor ramt af en hjerneblødning, hvilket betød, at enebarnet Dorthe måtte overtage en række praktiske funktioner. Da hun fyldte fyre år i 2016 ramlede det hele omkring hende. Hun brød sammen, fik en diagnose med borderfline personlighed. Og en anden diagnose med Post Traumatisk Stress Syndrom.

 

Det gav en førtidspension. Men det første års tid, anede Dorthe Geertsen ikke, hvad hun skulle bruge den til.

– Det var først, da jeg kom herned og fik talt med Birgitte Zimling, at jeg så et lys for enden af tunnelen, fortæller Dorthe Geertsen.

Hun kan i dag ikke forestille sig et liv, uden den frivillige indsats. Hun står for centrets sociale medier, og den kontakt, der ligger i det. Og det er meget berigende, synes Dorthe Geertsen.

Hun er fraskilt og har en søn på 25, der snart er færdig som mekaniker.

Visits: 62

Scroll to top
Skip to content