Bestyrelsesmedlem

Medlem: Erik Søndergaard
Forening: Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang
Adresse: Nørrevang 24 
                 4990 Sakskøbing
Telefon: 25 18 10 39
Mail: erso@guldborgsund.dk 

Erik Søndergaard

De hjemløses mand

Erik Søndergaard er til daglig leder af Forsorgshjemmet Saxenhøj. Forsorgshjemmet er én af de tre institutioner, der lægger beslag på pladsen i Sakskøbings største arbejdsplads, med 200 mennesker i arbejde.

Det er forsorgshjemmet, socialpsykiatrien og handikap-området. Forsorgshjemmet Saxenhøj har 95 pladser, og sammen med de 50 døgnpladser, som socialpsykiatrien lægger beslag på, betyder det, at halvdelen af de ansatte på Saxenhøj hører ind under Erik Søndergaards ledelse.

Han har været ansat som forstander siden 2005.

Oprindelig er Erik Søndergaard uddannet lærer fra Vordingborg seminarium. Jeg arbejdede en 8-9 år i Folkeskolen, inden jeg kom til Amtsungdomscentret, beretter Erik Søndergaard. – Det var en socialpsykiatrisk indsats, som arbejdede tæt sammen med Ungdomspsykiatrisk afdeling på Oringe, fortæller han. Dengang var den type behandling en del af amtets ansvar.

– Jeg blev leder af amtets alkoholbehandling i 1995, og det arbejdede jeg faktisk med helt frem til 2005, hvor jeg kom til Saxenhøj.

På Forsorgshjemmet Saxenhøj er målgruppen hjemløse. Og det var netop hjemløse-problematikken, der førte til, at Erik Søndergaard kom til bestyrelsen for Guldborgsund Frivilligcenter.

– Dengang arbejdede man med at skabe et netværk for de hjemløse.  Det egentlige mål var at skabe et frivilligt netværk for de hjemløse. I denne forbindelse var det især de unge hjemløse, der blev fokuseret på. Og i den forbindelse var det naturligt, at jeg blev bedt om at træde ind i bestyrelsen, som én af de to ”udenforstående”.

For Erik Søndergaard har det været et arbejde, han har været rigtig godt tilfreds med at være med i.

– Jeg har især arbejdet med målsætning og strategi i Frivilligcenteret. I denne forbindelse er det jo væsentligt for at man kan søge midler til sit frivillige arbejde. Det var en overraskelse for mig, at arbejdet i den grad blev taget seriøst. På alle planer har der været tale om solidt arbejde, som man kun kan være tilfreds med at være en del af, konstaterer Erik Søndergaard.

Hits: 106