Besøgsvennetjenesten i Gl. Nysted Kommune

Besøgsvennetjenesten i Gl. Nysted Kommune

Foreningsnavn: Besøgsvennetjenesten i Gl. Nysted Kommune 
Kontakt: Villy Haslund
Adresse: Sporet 4
Postnr/by: 4892, Kettinge. 

Telefon: 27 51 05 87
E-mail: villy007@live.dk 
Frivillige: 20 

Medlemmer: 26

Pixabay, Guldborgsund Frivilligcenter

Aktivitet

I folkekirkens regi giver vi mulighed for at frivillige aflægger besøg hos ældre borgere, som ikke længere er så mobile som tidligere, og som derfor trænger til et ugentligt besøg og en god samtale.

Vil du være besøgsven?
Vil du have en besøgsven?
Kontakt ovenstående kontaktperson

I folkekirkens regi giver vi mulighed for at frivillige aflægger besøg hos ældre borgere, som ikke længere er så mobile som tidligere, og som derfor trænger til et ugentligt besøg og en god samtale.

En besøgsven har tavshedspligt, og:
– kan komme i dit hjem
– kan hygge sig med en kop kaffe hos dig
– er god til at lytte
– kan skabe nye kontakter
– kan evt. gå en tur med dig

Hits: 94