fbpx

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har lavet en storstilet undersøgelse af frivilligheden i 2020. Og selv om det var et helt usædvanligt år, kan der alligevel drages både håb og lære ud af, hvad der skete, da det frivillige Danmark blev ramt af en pandemi.

Nyhedsorganet Mandag Morgen og Bikubenfonden var sammen om en undersøgelse, der viste at otte ud af ti frivillige organisationer kom frem med nye ideer til frivilligt arbejde i løbet af året.

Men CFSA, Danmarks Statistik og Københavns Universitet gik sammen om en undersøgelse, der viste, at pandemien fik helt nye grupper til at melde sig som frivillige. Det er især yngre generationer, som kom til i løbet af året.

– Når der er kort fra beslutning til handling, motiverer det i særlig grad de unge, vurderer CFSA i en artikel om undersøgelsen, der kan læses via dette link.

Men den traditionelle foreningsmodel er samtidig kommet under beskydning. Mange unge har simpelthen ikke tid til generalforsamlinger, formalia og møder. De vil bare ud og hjælpe. Og dermed kommer demokratimodellen i fare. Foreningerne med deres demokrati kan få det svært i fremtiden. Især i de større byer, hvor de unge er med i det frivillige arbejde i størst antal.

Den demokratiske dannelse, som Foreningsdanmark har stået for, kan få det sværere fremover. At være frivillig er mere et personligt projekt, som man chatter om på Facebook og Instagram, end det er at være med i en specifik forening.

Men på den positive del tæller det, at unge, der engagerer sig i frivilligt arbejde har en tendens til at blive hængende i frivilligt arbejde under en eller anden form.

Undersøgelsen peger også på, at anerkendelse er vigtig for de frivillige. De kommer med et overskud, brugeren med et underskud, som den frivillige prøver at fjerne ved samtaler eller aktiviteter. Derfor er det vigtigt at den frivilliuge får anerkendelse for sit arbejde, eftersom det er den eneste løn, der er.

Hvis man ikke er opmærksom på dette, kan det føre til at frivillige brænder ud og mister engagementet. Hvis man arbejder med meget dårlige brugere, skal foreningen sikre, at de frivillige får anerkendelsen.

Der er mange spændende pointer i 2020-undersøgelsen.

Views: 13

Scroll to top
Skip to content