fbpx

Onsdag den 26. maj klokken 17.00 er der atter en normal, fysisk generalforsamling – med mindre forholdene ændrer sig, for så har bestyrelsen stadig retten til at konvertere til en digital generalforsamling, som man holdt sidste år.

Men foreløbig er tanken at mødes på SOSU-skolen, som vi tidligere har gjort det. Hver medlemsorganisation har ret til en stemme ved afstemninger og kan højst sende to repræsentanter. 

I år skal der vælges to bestyrelsesmedlemmer. Det vides endnu ikke om der er genopstilling. Det er medlemmer fra den Frivillige Sociale Indsats, der kan vælge bestyrelsesmedlemmer. Det samme gælder suppleanter. Der skal vælges to.

Hvor bestyrelsesmedlemmer vælges for to år er suppleanter på valg for ét år.

Men der skal også vælges to bestyrelsesmedlemmer udenfor den sociale indsats og én suppleant fra denne gruppe.. Endvidere skal der vælges revisor.

Der kan indsendes forslag; de skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten dage før.

For at sikre en demokratisk generalforsamling, uanset om der kommer reguleringer fra samfundet i sidste øjeblik, vil alt materiale til generalforsamling blive lagt på Assembly Voting, lige som sidste år. Det kommer der mere information om via mail.

Bestyrelsen håber på en fysisk generalforsamling, hvor man – med de givne sikkerhedsforanstaltninger – dog kan mødes ansigt til ansigt.

 

Generalforsamling 20189, Guldborgsund Frivilligcenter

Views: 14

Scroll to top
Skip to content