fbpx
Politiker, Guldborgsund Frivilligcenter

Politisk udvalg:

Udvalget skal holde øje og reagere på politiske tiltag inden for det frivillige sociale område.
Udvalget kan selv tage politiske emner op for at styrke centret og de frivillige/foreningernes arbejde.
Udvalget opgave er at styrke samspillet med politikerne og de politiske udvalg.
Udvalget indsamler information om, hvad der rører sig politisk vedrørende socialt frivilligt arbejde.
Udvalget udarbejder oversigt over bestyrelsesmedlemmernes politiske kontakter.
Udvalget tager initiativet til at invitere relevante personer til et besøg på centret
Udvalget udarbejder presse materiale og giver udtalelse vedrørende politiske relevante spørgsmål, efter anvisning fra bestyrelsen.
Udvalget har til opgave at inddrage de frivillige foreninger eller andre, hvis det er formålstjenstligt.
Udvalget nedsættes på bestyrelsesmødet i oktober.

Udvalget fremlægger på 4. bestyrelsesmøde i december en plan for det kommende års arbejde.

I planen skal følgende spørgsmål være besvaret

Hvilken vinkel lægger centeret i forhold til politikerne, inden for rammen af centerets visioner, fokusområder og de mål, centeret har sat sig.

Hvilke mål vil udvalget opnå i løbet af det næste år.

Hvordan vil udvalget nå målene.

Der holdes møder efter behov og udvalget arbejder hele året.

Udvalget består 2020- 2021 af Jørgen, Marianne, Signe, Birgitte, Jan

Jan er tovholder.

Referent: Jan

Views: 32

Scroll to top
Skip to content