fbpx

Er afholdt i Maribo Hallerne d. 10. marts 2022.

Overskriften indeholder et link til siden.

Herunder kan du se selfietræet i brug. Tak til alle deltagere for en dejlig dag.

vive -tema hjemløshed

Senior forsker Lars Benjaminsen har udgivet artikel/Temaside på VIVES hjemmeside der beskriver at “Den seneste optælling af hjemløse er fra 2019 og viser, at der er over 6400 hjemløse i Danmark. Hjemløshed er ofte knyttet til andre sociale problemer såsom stofmisbrug og psykisk sygdom. Så de ramte er en gruppe af meget udsatte borgere, hvis liv kan være meget vanskeligt og kaotisk, og hvor det kræver særlig indsats at hjælpe de berørte”

På VIVES hjemmeside kan man læse om nøgletal om hjemløse og socialt udsatte. Temasiden samler nogle nøgletal om hjemløshed i Danmark, og den guider til viden på VIVEs hjemmeside om hjemløshed og socialt udsatte – viden der er formidlet i rapporter og andre publikationer og i artikler.

Hjemløse i Danmark – VIVE 

Her kan du bl.a. finde viden om:

  • Hvor mange hjemløse er der
  • Hvem er de
  • Hvornår er man hjemløs
  • Hvor længe er man i gennemsnit hjemløs
  • Hvordan hjælper man borgere, der er ramt af hjemløshed.
I sin artikel på SAND´s hjemmeside tydeliggøre Sofie Bay-Petersen Informationsmedarbejder, SAND at Bostøtte også er en vigtig del. I

SAND vil vi være meget opmærksomme på at disse intentioner føres ud i praksis.

Bostøtte

“Bostøtte skal der til. Det er ikke nok med en lejlighed. Det er et vigtigt punkt i aftalen. Aftaleparterne vil gerne have at flere hjemløse får en Housing First-inspireret bostøtte. Det er godt. Et af de vigtige principper i Housing First er at støtten til hjemløse skal tage udgangspunkt i den hjemløses behov. Den hjemløse skal også større mulighed for at få bostøtte fra den boform man har boet på, når man flytter egen bolig. I det hele taget lægges der op til at der tages mere hensyn til den hjemløses ønsker i højere grad tages hensyn til i dag. Det skal ske ved at stille krav om at hjemløse på boformer får lavet en handleplan og at handleplanen laves i samarbejde med den hjemløse”

Læs hele artiklen på: Ny aftale på hjemløseområdet | sandudvalg.dk

Guldborgsund Frivilligcenter

LÆS HELE AFTALEN  om :

Aftalen mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

Fonden for blandede byer
– flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed
af 26. november 2021

TRYK HER : Aftale_om_etablering_af_fonden_for_blandede_byer[13].pdf (sandudvalg.dk)

Views: 70

Scroll to top
Skip to content