Hjemløsekonference 2022

10 MARTS 2022 KL. 10.00-15.00 I MARIBO HALLERNE

Sociale Fællesskaber
Kræft og Mænd karussel_1120
Depression og Mænd_1120
Selvmord og Mænd_1120
hjemløs kvinde

Konference

Der skal sætte fokus på de særlige udfordringer, der er for hjemløse uden for de store byer. Vi oplever desværre, at stadig flere unge ender i hjemløshed, ligesom socialt udsatte, soldaterveteraner og andre, der er uden bolig og ofte bor i skove og parker, er et reelt – men ofte overset – problem på Lolland-Falster og andre steder uden for storbyerne.

Det vil vi gerne synliggøre, og med udgangspunkt i faktuel viden pege på løsningsmuligheder og erfaringer, der kan bidrage til en bedre fremtid for en meget udsat og sårbar gruppe af borgere.

Konferencen retter sig især mod beslutningstagere, der arbejder indenfor området hjemløse og socialt udsatte. F.eks. politikere og ansatte i kommuner, regioner og stat, og personer med interesse for området, pressen, organisationer og foreninger.

Målet er, at deltagerne kommer hjem fra konferencen med ny viden og nye værktøjer, der er praktisk anvendelige.

Er du interesseret i at deltage, skal du rette henvendelse til Jan Riis, se teksten med rødt i højre spalte.

Dagens program torsdag den 10. marts 2022 

Klokken:

 • 10.00 Sangkor fra SAND
 • 10.15 Velkomst v. Astrid Krag
 • 10.20 Intentionerne med ny lov om billigere boliger
 • 10.50 “Min rejse” – Ung person med en personlig beretning
 • 11.10 Hvordan møder man de hjemløse – Socialsygeplejerske fortæller.
 • 11.30 Frokost
 • 13.00 Odenses vej til fokus på hjemløse
 • 13.30 Kaffepause
 • 13.00 VIVE med aktuelt nyt v. Lars Benjaminsen
 • 13.30 Kaffepause
 • 13.50 Paneldebat  – hvad kan og vil man gøre for de hjemløse, herunder   mulighederne i ny lov.                        
 • 14.55 Opsamling/Afslutning
 • 15.00 Tak for i dag

Hjemløsheden rykker på landet

I artikel i Folketidende 06. februar 2020 fortæller Erik Søndergaard, forstander på Forsorgshjemmet Saxenhøj, der har 68 værelser, der huser hjemløse både fra lokalområdet og resten af landet.
 
“Normalt er der flere hjemløse i bymiljøerne. Nogle eksperter påstår, at mætningsgraden er nået i København. Hvis man ikke kan få en plads på et herberg der, søger folk ud fra byen”
Kilde: 

Konferencen holdes torsdag den 10. marts 2022 i Maribo Hallen.

På konferencen vil der være oplæg fra repræsentanter med stor viden på området bl.a. VIVE, en social-sygeplejerske, en ung tidligere hjemløs. Der bliver paneldebat bl.a. om den nye bolig- og hjemløseaftale, der skal skaffe flere billige boliger som en vej ud af hjemløshed. Under konferencen vil der desuden være ”stande” med forskellige aktører, som man vil kunne få en dialog med.

Repræsentanter fra Odense kommune fortæller om deres indsats, der har vist gode resultater, ligesom Social- og Ældreminister Astrid Krag har givet tilsagn om at deltage.

I alt forventer vi en spændende og konstruktiv konference, der kan bringe et vigtigt bidrag til løsning af et stort overset socialt problem.

Yderligere Oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at rette henvendelse til Jan Riis, der er koordinator for planlægningen af konferencen.

Telefon: 40 45 09 74

Mail: Formand@fri-villig.dk

Nyt udspil skal bane vejen for afskaffelse af hjemløshed 

Intentionerne og formålet med ny lov om billigere boligere.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

“Hvis et menneske falder gennem samfundets sociale sikkerhedsnet og ender på gaden, så skal vi hjælpe dem. Og bedre end i dag. Vi vil afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark og have markant færre hjemløse. Med dette udspil tager vi et stort skridt for at indfri målsætningen. Vi lægger bl.a. op til at omlægge indsatsen, så den milliard kroner, som vi hvert år bruger på herbergspladser, i stedet skal bruges på at få mennesker i egen bolig. Samtidig går vi til forhandlingerne om reserven med forslag om, at vi tager særligt hånd om unge og misbrugere, og vi vil sikre, at færre mennesker udskrives fra sygehuset til hjemløshed. Vi løser en række af de udfordringer, som lige nu står i vejen for en effektiv hjemløseindsats.”

I Danmark er hjemløse, og i det seneste årti er antallet af hjemløse steget med 30 procent. Ved seneste hjemløsetælling i 2019 var knap 6.500 mennesker hjemløse. Regeringen præsenterer et  udspil, som skal bane vejen for at afskaffe langvarig hjemløshed og markant færre hjemløse i Danmark. Flere billige boliger, nytænkning af indsatsen, bedre social støtte til mennesker, der skal i egen bolig – Detteskal bane vejen for at afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark.

(Kilde: Nyt udspil skal bane vejen for afskaffelse af hjemløshed (sm.dk)

Nyt udspil skal bane vejen for afskaffelse af hjemløshed  

Læs mere: 

Alleskalhaveethjem_Ennyvejudafhjemloeshed_Udspil_25okt2021.pdf (sm.dk)

Kilde: VIVE – Viden til Velfærd Det Nationale Forskning, Hjemløshed i Danmark 2019 – National kortlægning © VIVE og forfatterne, 2019 e-ISBN: 978-87-7119-686-3 Projekt: 301276s- og Analysecenter for Velfærd

vive -tema hjemløshed

Senior forsker Benjaminsen har udgivet artikel/Temaside på VIVES hjemmeside der beskriver at “Den seneste optælling af hjemløse er fra 2019 og viser, at der er over 6400 hjemløse i Danmark. Hjemløshed er ofte knyttet til andre sociale problemer såsom stofmisbrug og psykisk sygdom. Så de ramte er en gruppe af meget udsatte borgere, hvis liv kan være meget vanskeligt og kaotisk, og hvor det kræver særlig indsats at hjælpe de berørte”

På VIVES hjemmeside kan man læse om nøgletal om hjemløse og socialt udsatte. Temasiden samler nogle nøgletal om hjemløshed i Danmark, og den guider til viden på VIVEs hjemmeside om hjemløshed og socialt udsatte – viden der er formidlet i rapporter og andre publikationer og i artikler.

Hjemløse i Danmark – VIVE 

Her kan du bl.a. finde viden om:

 • Hvor mange hjemløse er der
 • Hvem er de
 • Hvornår er man hjemløs
 • Hvor længe er man i gennemsnit hjemløs
 • Hvordan hjælper man borgere, der er ramt af hjemløshed.
I sin artikel på SAND´s hjemmeside tydeliggøre Sofie Bay-Petersen Informationsmedarbejder, SAND at Bostøtte også er en vigtig del. I

SAND vil vi være meget opmærksomme på at disse intentioner føres ud i praksis.

Bostøtte

“Bostøtte skal der til. Det er ikke nok med en lejlighed. Det er et vigtigt punkt i aftalen. Aftaleparterne vil gerne have at flere hjemløse får en Housing First-inspireret bostøtte. Det er godt. Et af de vigtige principper i Housing First er at støtten til hjemløse skal tage udgangspunkt i den hjemløses behov. Den hjemløse skal også større mulighed for at få bostøtte fra den boform man har boet på, når man flytter egen bolig. I det hele taget lægges der op til at der tages mere hensyn til den hjemløses ønsker i højere grad tages hensyn til i dag. Det skal ske ved at stille krav om at hjemløse på boformer får lavet en handleplan og at handleplanen laves i samarbejde med den hjemløse”

Læs hele artiklen på: Ny aftale på hjemløseområdet | sandudvalg.dk

Guldborgsund Frivilligcenter

LÆS HELE AFTALEN  om :

Aftalen mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

Fonden for blandede byer
– flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed
af 26. november 2021

TRYK HER : Aftale_om_etablering_af_fonden_for_blandede_byer[13].pdf (sandudvalg.dk)

Hits: 26