fbpx

Dialogmødet:

Møde hvor de frivillige foreninger og politikere har mulighed for at mødes og drøfte vilkårene og fremtiden for det frivillige sociale arbejde i kommunen. Evt. kan medarbejdere fra kommunen inddrages/inviteres

Udvalget beslutter temaet og de overordnede rammer for afviklingen af arrangementet.

Personalet har ansvaret for Invitationer, planlægningen og afviklingen af dagen.

Hele bestyrelsen deltager aktivt med afvikling af mødet på selve dagen.

Mødet foregår i oktober eller november måned.

Borgmester, kommunaldirektør, formanden for Social, -sundhed og omsorgsudvalget inviteres samt byrådets politikere.

Frivilligprisen uddeles på mødet.

Arrangementer forelægges bestyrelsen til godkendelse

Ved fremlæggelse til godkendelse på bestyrelsesmødet skal følgende spørgsmål være besvaret:

Beskriv problemstilling omkring fokusområdet, der ønskes behandlet.

Hvad vil vi som frivilligcenter have ud af mødet?

Hvad er formålet med mødet for politikerne?

Hvad er formålet med mødet for frivillige?

I hvilken ramme opnås målet bedst?

Der afholdes ca.  4.-5 møder og arbejder i perioden: januar og igen fra august til dialogmødet.

Udvalget består 2020-2021 af: Gitte, Marianne, Signe, Birgitte.

Birgitte er tovholder og indkalder til møde.

Referent: aftales fra gang til gang

Views: 31

Scroll to top
Skip to content