fbpx

Når man taler med – og om – de frivillige foreninger, dukker begrebet “civilsamfundet” op igen og igen.

Men hvad er civilsamfundet egentlig for en størrelse?

Helt tilbage til de gamle romere, i Cæsarernes højtid, har man anvendt begrebet. Societas civilis. Det var den del af samfundet, hvor offentlig ret gjaldt, i modsætning til militærmagt og privatlivets ufred.

Thomas Hobbes – engelsk filosof – udvidede begrebet i 1600-hvidkål med ideen om, at civilsamfundet krævede en stærk statsmagt til at understøtte sig.

Hegel – den tyske filosof – lagde i attenhundredetallet magten hos staten. Sådan at civivlsamfundet eksisterede på statsmagtens nåde og betingelser.

I dagens Danmark har private fonde og private indsamlinger blødt lidt op på den ensidige afhængighed af statsmagten. Men den er der stadig, ingen tvivl om det.

Views: 12

Scroll to top
Skip to content