fbpx

Angstforeningen

Foreningsnavn: Angstforeningen
Kontakt: Kirsti Testroote
Adresse: Horsevænget 15
Postnr/by: 4800 Nykøbing F.

Telefon: 60 17 16 73
E-mail: kirsti_mt@hotmail.dk
Hjemmeside:

Frivillige: 2

Medlemmer: Varierer

Angstforeningen - Guldborgsund Frivilligcenter

Aktivitet

Angstforeningen tilbyder at deltage i en selvhjælpsgruppe. Gruppen yder ikke terapi men er alene en mulighed for at tale med ligesinnede om livet med angst.

Yderligere oplysninger om selvhjælpsgruppen fås hos kontaktpersonen ovenfor.

 

Artikel nov. 2016

NYKØBING
I Guldborgsund Frivilligcenter er det den frivillige sociale indsats, der er i fokus. Det sociale samvær styrkes gennem blandt andet selvhjælps- og netværksgrupper. En selvhjælpsgruppe har en tovholder, der har personlig erfaring inden for et bestemt område som eksempelvis stress, misbrug, sygdom og andet.

                      To selvhjælpsgrupper, Peer-Støtten og Selvhjælpsgruppen for Stressramte, har oplevet, hvordan selvhjælpsgrupper kan skabe fællesskab og nærvær blandt folk, der har eller har haft det svært i livet. For Janni, der er tovholder i Selvhjælpsgruppen for Stressramte, og Leon, der er tovholder for Peer-Støtten, har det haft stor betydning, at de har kunnet skabe et frirum i trygge rammer, hvor folk har kunnet mødes med ligestillede.

                      For Janni var det en følelse af, at der manglede et tilbud til stressramte, der fik hende til at starte Selvhjælpsgruppen for Stressramte. Hun har selv været sygemeldt med stress i et års tid, og efter hun havde deltaget i forskellige professionelle tilbud, fandt hun ud af, at det at tale med andre mennesker i lignende situationer er enormt givende for ens egen proces med at blive rask. ”De professionelle, som psykologer, kan hjælpe rigtig meget, men det giver bare et eller andet ekstra, når man opdager, at man ikke er det eneste menneske i verden, der er stressramt. Man kan nogle gange føle sig defekt, når man har stress og ikke kan det samme, som man plejer, men når man så kan deltage i en støttegruppe med andre ligestillede, finder man ud af, at man ikke er alene.” fortæller hun. Selvhjælpsgruppen for Stressramte mødes onsdag i ulige uger i to timer, hvor gruppens medlemmer og Janni deler erfaringer og giver vejledning indbyrdes. ”Det er vigtigt for mig, at gruppen fungerer dynamisk og at vi kan hjælpe hinanden. Og når man først får rykket sig lidt, så tør man rykke sig lidt igen og igen.” fortæller Janni.

                      For Leon var det et frirum til at tale med andre sindslidende, han syntes manglede, og derfor startede han Peer-Støtten. ”Min gruppe er til for at hjælpe de sindslidende, så de har nogen at snakke med. Det er noget, jeg selv synes, mangler i systemet. Når man kommer op til lægen, fortæller lægen dig ikke, hvilken vej du skal gå – det må man ofte selv finde ud af. Og det kan være meget svært for de sindslidende.” siger han. Leon giver de sindslidende en mulighed for at tale, og han lytter meget gerne. Det er forskelligt, hvad de sindslidende har behov for. Mest af alt er det rart og vigtigt at have nogen, der bare lytter. ”Og hvis borgeren har brug for vejledning eller sparring, så hjælper jeg dem også med det. Det er vigtigt at have nogen, man kan spejle sig i.” fortæller Leon. I Peer-Støtten kan man ringe til Leon onsdag kl. 19-21 og torsdag-søndag kl. 19-23. Fordi Leon selv kender til det at have en diagnose, er han i stand til at hjælpe de sindslidende og skabe en personlig tillid, som professionelle ikke altid kan. ”Man har ikke behov for at udpensle sin situation overfor mig, som hos lægen, fordi jeg godt ved, hvordan det er.” fortæller Leon.

                      Den gensidige hjælp og støtte, som en selvhjælpsgruppe kan tilbyde, er svær at finde andre steder. Tovholderen får en glæde af at hjælpe andre, og borgeren føler sig stærkere, når han eller hun har fået hjælpen. Tryghed og tillid er noget, som selvhjælpsgrupperne kan tilbyde, og det er vigtigt for både Janni og Leon, at ’man ikke er sin sygdom – man har den.’.

                      Har du brug for støtte eller trænger du til at tale med nogen, der kender til sindslidelser, så kan du også sende Leon en mail på peerstoette@gmail.com. Har du lyst til at deltage i Selvhjælpsgruppen for Stressramte, kan du ringe til Janni mandage i tidsrummet 17 til 18 på tlf. 24 65 62 35 og aftale nærmere.

I Guldborgsund findes der mange forskellige netværks- og selvhjælpsgrupper. Du kan læse mere om de forskellige frivillige sociale tilbud på Guldborgsund Frivillig-centers hjemmeside:  www.fri-villig.info. Har du selv lyst til at starte en selvhjælpsgruppe og hjælpe andre, kan du ringe til Guldborgsund Frivilligcenter på tlf. 54 82 00 55 og høre nærmere.

 
 
 

Views: 245

Scroll to top
Skip to content