fbpx

Årsberetning 2022 - regnskab og revision

Guldborgsund Frivilligcenters regnskaber bliver hvert år revideret i overensstemmelse med de regler, som Socialstyrelsen stiller for tilskudsmodtagere. Derfor skal regnskabet ikke godkendes på den årlige generalforsamling, men skal kun fremlægges.

Guldborgsund Frivilligcenter er grundfinansieret af en bevilling på
350.000 kr. fra staten, der ikke er blevet pristalsreguleret siden 2014. Derudover er der krav om kommunal medfinansiering, på mindst det samme beløb.

I 2014 stoppede Guldborgsund Frivilligcenter med at bruge Guldborgsund Kommunes økonomiafdeling til at varetage vores regnskaber. I stedet fik vi egen bogholder og revision. I den forbindelse blev det nødvendigt at oparbejde en egenkapital. Revisoren anbefalede, at egenkapitalen skulle være mellem 300.000 – 400.000 kr.  Siden 2014 har vi arbejdet på, at lægge lidt til side hvert år til oparbejdelse af egenkapitalen, så vi når i mål med anbefalingen fra vores revisor.

3

Har du spørgsmål til regnskabet kan de stilles til centerleder Birgitte Zimling.

Her på hjemmesiden fremlægges Ledelsesberetningen, Revisionsprotokollatet og Resultatopgørelse og Balance. Vi du gerne se hele regnskabet ligger det til gennemsyn på Frivilligcenteret frem til generalforsamlingen.  Til generalforsamlingen fremlægges hele regnskabet naturligvis.


Vores revisor:
Kreston AKC
V/statsautoriseret revisor Allan Karl Christiansen
Adelgade 15
1304 København K (DK)

Views: 13

Scroll to top
Skip to content