fbpx

Guldborgsund Frivilligcenter i Tal 2019

Hold musen over billedet, så stopper karussellen, og du kan nå at læse teksten. Fjern musen og den skifter af sig selv.

Der er 231 Frivillige Sociale Foreningsmedlemmer af Guldborgsund Frivilligcenter 2019
6 Besøgsvenneordninger, 17 Aktiviteter omkring Børn & Unge, 9 Genbrugsbutikker, 21 Humanitære foreninger, 8 Flerkulturelle aktiviteter, 20 Ældremotions aktiviteter, 24 Netværk, 42 Patientforeninger, 8 Psykiske netværk, 5 Selvhjælps aktiviteter, 5 Væresteder, 3 Vejleder (bisiddere), 63 Ældre aktiviteter/foreninger
3125 Sociale Frivillige i Guldborgsund
Besøgsvenner, Børn & Unge, Genbrugsbutikker, Humanitære foreninger, Integration, Motion, Netværk, Patientforeninger, Selvhjælp, Udsatte, Vejledere og Ældre.
FRIVILLIGE møder 42.858 Borgere i 2019
Foreningernes Dag bruges f.eks. til at synliggøre foreningen, her er billedet fra SENIORFESTIVALEN på Marielyst Højskole i juli 2019, men det kunne også være på Frivilligcenterets Facebook eller den helsidesannonce i FritidsNyt vi laver 11 gange om året
15 kurser og 15 netværksmøder i 2019
Her informationsmøde om §18 og §79 i august - Hjemløsenetværk - Netværk for professionelle der arbejder med Frivillige - Kurset - Gnist Gejst og Livsglæde i det frivillige sociale arbejde, er eksempler på aktiviteter som skal gøre det nemt at være frivillig
157 nye frivillige har vi henvist til foreningerne i 2019
Borgeren der kommer ind ad døren og gerne vil være frivillig, tager vi en afklarende samtale med på ca. en halv time. Vi finder 3-5 eksempler på frivillighed som passer til deres ønsker og forventninger. Resten er op til foreningerne.
682 Synliggørelsesaktiviteter der retter sig mod offentligheden
Vi hjælper foreningerne med at gøre sig synlige. Det kan være at skabe en folder, der kan støtte dem i at finde nye frivillige. Vi sætter en annonce i FritidsNyt 11 gange om året, Vi stiller centerets Facebook til rådighed og vi bruge vores hjemmeside til at synliggøre foreningerne på.
28.733 unikke besøg på Frivilligcenterets hjemmeside
Hjemmesiden er Frivilligcenterets eget værktøj. Vi bruger den hver dag, og vi opfordrer hele tiden til at andre gør det samme. Kalenderen er den side på hjemmesiden, bortset fra forsiden, der bliver brugt mest. Vi har netop opdateret til en helt ny side, som vi glæder os over hver dag.
106 møder om opstart af nye aktiviteter og 10 nye medlemmer i 2019
Det eneste vi ved med sikkerhed er at frivillige kommer - og frivillige går, nye projekter udvikles og andre lukker. Vi er med i begge ender, men tæller kun starterne.
380 "konsulent"aktiviteter med eksisterende foreninger i 2019
Somme tider er det bare en opklarende mail eller telefonopringning, andre gange er det et møde og ind i mellem mange timers hjælp med opgaver, der er svære at takle.
767 lokaleudlån i 2019
Der er tryk på lån af lokaler, og vi glæder os over, at langt de fleste passer godt på dem. Vi har opsat en tavle på søjlen ved trappen, så det er muligt at se, om der er nogen - kommer nogen man skal lave oprydningsaftaler med. I disse tider, kunne vi godt ønske, at der var mere samarbejde om affaldet (sækkene er dyre), og at flere brugte kopper i stedet for papkrus. Det er kun blevet til en alarm i år, som betød besøg af en vagt - det er rigtig flot klaret.
37 Andre Medlemmer (end de sociale)
I et år har vi arbejdet på at skabe et link til erhvervsliv og organisationer, og målet er 50 medlemmer. De er positivt indstillet overfor den sociale frivillighed, og nogle stiller deres faciliteter til rådighed for de sociale foreninger. Vi glæder os over den store opbakning, vi har fået. På hjemmesiden her kan du se virksomhedernes sociale engagement beskrevet på deres side. Kig under medelemmer og nederst Andre Medlemmer.

Billederne er kun illustrative og ikke udtryk for foreningens holdning eller deltagelse i tekstens indhold.

Views: 49

Scroll to top
Skip to content