fbpx

Årsberetning 2022 - Året der gik i tekst og billeder

Der sker meget i løbet af et år i Guldborgsund Frivilligcenter. Vi håndterer mange forskellige opgaver i løbet af et år. Alt fra regnskab og revision, over kommunikation og synliggørelse, projekter og den absolut vigtige kop kaffe på kontoret med medlemmer, interessenter og bruger af frivilligcenteret.

   Deltag i Guldborgsund Frivilligcenters generalforsamling   
Onsdag den 10. maj 2023, kl. 17.00 på KIKKO, Nykøbing F.
Læs mere – klik her

Årsberetningen for 2022 indeholder

 1. Lederens leder v/centerleder Birgitte Zimling
 2. Bestyrelsens beretning v/formand Jan Riis
 3. Regnskab og revision
 4. Foreningernes Dag 2022
 5. Dialogmøde 2022
 6. Hjemløsekonference 2022

Du får også en kort opremsning af nogle af hverdagens mange positive og forskellige højdepunkter, som året har budt på:

Januar

 • Legestuen flytter i egne lokaler og lykken bliver ikke at leve med aflysninger, kolde lokaler og splinter i gulvet.

Februar

 • Gitte Holmberg starter som medarbejder. Gitte er udlånt af Folkesundhed i 8-12 timer om ugen. Gitte er uddannet bogholder og skal holde styr på frivilligcenterets regnskab. Regnskabet afleveres altid til revisoren først i februar, og der skal mange dokumenter med; tilladelser, projektbeskrivelser, deadlines, bestyrelsesmødereferater med mere.
 • Foredrag om frivilligcenteret og frivillighed i Guldborgsund for et hold stavgængere fra Sakskøbing.
 • Vi optager en film med Laila Mørch fra Guldborgsund Kommune, Folkesundhed. Laila håndterer §18 og §79 midlerne. Hun fortæller i filmen om, hvordan man afregner i forhold til Coronapandemiens eftervirkninger.

Marts

 • Besøg hos Guldborgsundlinjen for at lære hinanden at kende. Hvad kan vi, hvad kan de, og hvor kan vi støtte hinanden.
 • Signe bliver færdig med sin uddannelse som Projektleder.
 • Birgitte og Jan deltager i Frivilligcentrenes hovedorganisations Årsmøde.
 • Vi holder kvartalsmøder med Frivilligkonsulenterne i Guldborgsund Kommune. Her får vi tjekket op på aktiviteter, hvordan det går, og hvor kan vi samarbejde.
 • Møde med lederne af ”Huset” i Nykøbing F. for at lære hinanden at kende.
 • Frivilligcenteret hjælper ca. 20 foreninger med at afregne for §18 og §79.

April

 • FriSe og Århus Kommune har inviteret til et onlinemøde, hvor de vil fortælle om hvordan Århus Kommune har implementeret Socialkompasset.
 • Socialstyrelsen inviterer til onlinemøde om de nye regler for afregning af tilskudsmidler for dem der modtager midlerne fra budgettet og ikke fra puljerne. Det inkluderer os, så centerleder Birgitte deltager naturligvis.

Maj

 • Centerleder Birgitte Zimling deltager i konference i Næstved om godt lederskab.
 • Det nye Socialudvalg inviterer til workshop, hvor vi kommer med input til deres nye strategi.
 • Guldborgsund Frivilligcenter har en aftale med SOSU-skolen om at fortælle om Frivillighed og Guldborgsunds Frivillige Sociale Indsats til de studerende, så de bliver klædt godt på til at inddrage civilsamfundet i deres fremtidige arbejde.
 • Center for Afhængighed besøger frivilligcenteret  med en gruppe borgere, som skal vide mere om frivillighed, hvor de kan finde hjælp og hvor de finder en oversigt over alle de frivillige foreninger.

Juni

 • Folkesundhed indvier deres nye lokaler i Baagøesgade. Vi benytter lejligheden til at hilse på de skønne medarbejdere i Folkesundhed.
 • Centerleder Birgitte Zimling deltager i et møde i et ledernetværk af Frivilligcenterledere i Slagelse, hvor der bl.a. informeres om et særligt projekt for udsatte borgere.
 • FriSe inviterer til onlinemøde om Finansiering.
 • Familie og Alkohol kommer forbi til en introduktion til hvad frivilligcenteret er og hvordan de kan sætte civilsamfundet i spil.
 • Sommerafslutning for personalet i frivilligcenteret sammen med Frivilligcenter Lolland. Turen går til Femø.

Juli

 • Vi holder sommerferie.

August

 • Ældre og Omsorgsudvalget inviterer til input til deres udvalgsstrategi.
 • Hjernesagen kommer forbi til en snak om Den Frivillige Indsats i Guldborgsund. Vi har 17 spørgelystne gæster, der bliver gjort klogere.
 • Centerleder Birgitte Zimling og formand Jan Riis deltager i at sætte formålet op for det nye LAG-udvalg.
 • Afdelingen for Landdistrikter, Kultur og Fritid inviterer alle foreninger i kommunen til et brush-up på, hvordan man bliver den attraktive forening – og det må vi da vide.
 • Centerleder Birgitte Zimling er til møde med skolelederen og lederen af centerklasserne på Sundskolen, for at tale om muligheder for at sætte frivillighed i spil, når den nye skole åbner.

September

 • Der er deadline på indstillinger til Frivilligprisen, og forarbejdet til bestyrelsens beslutning går i gang
 • Sidste frist for ansøgning om §18 og §79 midler nærmer sig. Vi tjekker om der er nogen i netværket som vi plejer at hjælpe, som vi ikke har hørt fra endnu.

Oktober

 • Centerleder Birgitte Zimling træder ind i Frivilligrådets Landspanel for det kommende år. Første møde er et onlinemøde, hvor panelets opgave beskrives.

November

 • Sidste frist for at indsende materiale til Socialstyrelsen om midler for 2023.
 • Vi deltager for første gang i et rådgivningsråd omkring tildeling af §18 og §79 midler.

December

 • Vi får tilsagn om tilskud fra Guldborgsund Kommune i 2023. Et nyt år kan sættes i gang.
 • En fast juletradition er at Rose fra Hjernesagen kommer med æbleskiver og forkæler os.

Året i tal

 • 22 projekter.
 • 50 møder med frivillige foreninger.
 • 6 kurser, workshop eller temadage, der retter sig mod foreningerne.
 • 88 specifikke henvendelser fra borgere, der gerne vil være frivillige.
 • 47.429 besøg på vores hjemmeside.
 • 65 gange med faglig konsulentbistand til opstart af nye initiativer (foreninger eller projekter).
 • 280 gange med faglig konsulentbistand til eksisterende foreninger.
 • 696 gange har vores lokaler været udlånt.
 • 4 netværk mellem foreninger.
 • 620 konkrete synliggørelsesaktiviteter om frivilligt arbejde, som retter sig mod offentligheden.
 • 22 nye sociale foreninger er tegnet som medlemmer.
 • 3 nye kultur-, idræts- eller andre foreninger udenfor det social- og sundhedsmæssige er tegnet som medlemmer. 

Som tallene viser, så har det været et travlt år, men det har været fuld af gode oplevelser og opgaver, som er blevet løst til gavn for borgerne i Guldborgsund Kommune.

Herunder kan du læse et udvalg af artikler som blev vist på vores hjemmeside i 2022. 

Foreningernes dag 2023

FORENINGERNES DAG 2023 https://fri-villig.info/wp-content/uploads/2023/09/Foreningernes-dag-2023.mp4 Kom til foreningernes dag  9. september 2023  kl. 10 – 15 Nykøbing Falster Garden kan desværre ikke lave børne Tatoo men de er at finde på standen.

Loading

Læs mere »

Bliv partner med erhvervslivet

De frivillige, sociale organisationer har traditionelt søgt at gøre deres arbejde med private støttekroner og donationer, testamentariske midler og lignende. Men måske er tiden kommet til at tænke nyt. Center

Loading

Læs mere »

Årets Sociale Frivillig 2022

NU SKAL VI FINDE ÅRETS SOCIALE FRIVILLIG/FORENING Vi glæder os til at få en masse indstillinger til Frivilligprisen. Du kan indstille en social frivillig/forening til at blive hædret som Årets

Loading

Læs mere »

Fed App

Er du fuldt opmærksom på, at det føles som om, der er og blir færre frivillige at det synes sværere at finde nye frivillige at den digitale tidsalder er de

Loading

Læs mere »

Hjælp til MitID

Alle taler om det. Jørgen Rasmussen gør noget ved det. Og her taler vi om overgangen fra NemID til MitID. Mange ældre borgere har følt sig fanget og ude af

Loading

Læs mere »
Guldborgsund Frivilligcenter

Regnbuen er i Guldborgsund

Man skal slet ikke så mange år tilbage i tiden, før bøsser og lesbiske var temmelig fy-fy. Det var noget, man puttede med og ikke talte højt om. Men i

Loading

Læs mere »
Ensomhed, Guldborgsund Frivilligcenter

Kan man fyre en frivillig?

Frivillige er, i sagens natur, et plus for enhver organisation. Folk, der lægger gratis arbejdskraft for at støtte den gode sag, skal man værne om. Men derfor kan der godt

Loading

Læs mere »

Diabetesmad

Diabetesmad – så lækkert kan det gøres! Så er den første kursusdag af 2 afholdt – og se bare hvor lækker mad, kursisterne har lavet. Kurset er etableret for at

Loading

Læs mere »

Dialogmødet blev et godt møde

Onsdag den 9. november afholdt Guldborgsund Frivilligcenter sit årlige “Dialogmøde”. Det er en 12 år gammel tradition, at de sociale frivillige, får en mulighed for at tale med og stille

Loading

Læs mere »
Cykling uden alder - Guldborgsund Frivilligcenter

Hvad er Cykling uden Alder?

Årets Frivillig 2022 blev Hans-Erik Olsen fra Cykling uden Alder. Projektet er meget dansk i sin tilgang til at lave noget konstruktivt. Det handler om, at en gruppe frivillige melder

Loading

Læs mere »

Bliv frivillig!

Gør en vigtig og meningsfuld forskel. Vi tør godt love, at både du og mange andre vil få stor glæde af din indsats. Mulighederne er næsten uendelige. Der er brug for både hjerner, hjerter og praktisk snilde. Er du blevet nysgerrig – klik her.

Visits: 75

Scroll to top
Skip to content