fbpx

Den 26. maj klokken 17.00 starter årets generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter. Så meget ligger fast.
Vi satser på at holde den i fysisk form, så vi alle kan mødes ansigt til ansigt. Problemet er, at vi endnu ikke har et sted, hvor vi kan være sikre på at afholde mødet. Vi prøver i disse dage
forskellige løsninger, og vi har et offentligt tilsagn om, at der åbnes yderligere op den 21. maj – hvis alt går, som vi håber. Men meget kan stadig gå galt.
Derfor har vi lagt – og vil fortsætte med at lægge – alt materiale ud på Assembly Voting, hvor det også lå sidste år under den digitale generalforsamling.
– Det føles mest rigtigt at holde en fysisk generalforsamling, så vi satser benhårdt på at gennemføre en sådan. Vi overvejer sågar udendørs placeringer; men der har vi så vejret at tage højde for, siger Birgitte Zimling, der er daglig leder af Guldborgsund Frivilligcenter.
Reglerne for en generalforsamling i Frivilligcentrets regi er at hver medlemsorganisation kan sende maksimalt to observatører, og hver forening har én stemme. Bestyrelsen har dog allerede lagt fast at der kun kan deltage 1 person fra hver forening. Der skal vælges to ordinære bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, lige som de ikke-sociale foreninger skal vælge to bestyrelsesmedlemmer og én suppleant -og der skal også vælges en revisor.
Hvis man har forslag til generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde mindst fjorten dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige den 12. maj. Bestyrelsen har fremlagt et forslag til ændring af vedtægterne, så det bliver lettere at tage det digitale medie i brug i forbindelse med
Generalforsamlinger. Forslaget samt regnskaber og beretninger vil som sædvanlig ligge tilgængeligt for alle på Fri-villig.dk.
Hvor generalforsamlingen bliver afholdt vil fremgå af mails til alle berørte foreninger. I sidste instans kan det blive aktuelt at gentage en digital generalforsamling. Men både af sociale og
demokratiske grunde, fortrækker bestyrelsen en fysisk generalforsamling. Og det er det foreløbige
budskab til alle medlemmer.

Generalforsamling 20189, Guldborgsund Frivilligcenter

Visits: 2

Scroll to top
Skip to content