fbpx

Nysted Sundheds og Trivselshus

Foreningsnavn: Nysted Sundheds og Trivselshus
Kontakt: Christina Svanholm
Adresse:Rådhusvænget 4
Postnr/by: 4880 Nysted
Telefon:  61 778 780
E-mail: info@nystedsundhed.dk

Hjemmeside: Nysted Sundheds og Trivselshus – Alt på ét sted
Facebook:
(1) Facebook

CVR: 42378690

Aktivitet

“Vi ønsker at være et fagligt velfunderet sundheds- og trivselshus i tæt samarbejde med seniorbofællesskab og foreningsliv.”

Visionen er at etablere et sundheds- og trivselshus med tilstødende seniorbofællesskab på Ladegården i Nysted.
Projektet vil danne ramme om nytænkende former for samarbejde mellem forskellige faggrupper og aktører indenfor sundhed, kultur og trivsel. Formålet er at skabe livskvalitet og inspirere borgere og fagpersoner til fællesskab og anerkendelse af trivsel, kultur og foreningsliv som vigtige elementer af fysisk og psykisk sundhed.
Nysted Sundheds- og Trivselshus (efterfølgende kaldet NST) vil være mere end en lokal løsning for sårbare borgere. Vi ønsker at skabe et eksempel til efterfølgelse når det handler om at tegne fremtidens primærsektor.
Vi vil sætte det enkelte menneske i centrum og skabe et meningsfuldt og sammenhængende forløb, der bibringer viden, overblik og egenomsorg for både borgere, beboere og behandlere. For at nå i mål med denne ambition mener vi, det er vigtigt at anerkende nødvendigheden af et asymmetrisk tilbud, hvor sårbare borgere får en håndholdt omsorg med forskellige aktører omkring sig, der samarbejder om at optimere oplevelsen af mening og sammenhæng.

Visits: 18

Scroll to top
Skip to content