fbpx

Næsten 100 frivillige organisationer, foreninger eller grupper får støtte fra Guldborgsund Kommune, der sidste år brugte 1,3 millioner kroner på støtte.

Det er grupper med et socialt formål, vi her taler om. Altså frivillige, der hjælper borgere i nød.

Det er de såkaldte paragraf 18 og paragraf 79-puljer, der tales om. Mange frivillige grupper har hørt om dem, da man skal søge om midler en gang om året og kunne fremvise regnskab for midlerne.

Det er Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget, der bevilger pengene.

Britta Lange, formand for Socialudvalget i Guldborgsund Kommune, fortæller:

”Vi er meget taknemmelige for, at vi har så mange frivillige foreninger, organisationer og projekter, der hver dag gør en stor forskel for borgerne. Alle disse frivillige kræfter yder en vigtig og værdifuld indsats, der skaber aktiviteter, fællesskaber og venskaber for en bred gruppe af borgere – og derigennem hjælper med at øge livskvaliteten i hverdagen. Vi vil derfor meget gerne bidrage med økonomisk støtte, så det frivillige sociale arbejde fortsat har gode betingelser for at udvikle sig til glæde for borgerne, og desuden er indsatsen også et godt supplement til kommunens sociale tilbud.”

Bob Richard Nielsen, formand for Ældre og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune, siger:

”Vi kan se, hvor stor glæde det skaber for borgerne, når de mødes med andre mennesker og er en del af et socialt fællesskab. Samvær, nærvær og fællesskab skaber livskvalitet i hverdagen, og det skal vi værne om, for det kommer ikke af sig selv. Jeg glæder mig derfor meget over, at vi fra kommunens side har mulighed for at give økonomisk hjælp til alle de frivillige foreninger, organisationer og projekter, der er med til at gøre hverdagen bedre for borgerne. Jeg er samtidig glad for, at vi støtter bredt med 93 modtagere, da sociale fællesskaber skal være for alle i Guldborgsund Kommune.”

Pixabay, Guldborgsund Frivilligcenter

Visits: 5

Scroll to top
Skip to content