Mange kom op på klingen

Onsdag og torsdag den 24.-25. juni, havde Foreningen Cykling uden Alder sat alle sejl til for at informere om projektet. Og det lykkedes over al forventning beretter Anne Kristiansen, frivilligkoordinator i Guldborgsund kommune.

I korte træk handler det om, at man ved alle plejehjem og lokalcentre i Guldborgsund har en eller flere cykel-rickshaws, som beboerne så kan få ture i efter behov. Det er ikke en forening, der som sådan gør meget væsen af sig – udadtil. Men den har fungeret i en del år, og er meget populær hos de ældre, der er målgruppen.

Formålet med at reklamere for sig selv er helt klart at skaffe nye ”piloter”, som man kalder de frivillige, der betjener de trehjulede rickshaws (som i høj grad ikke er taxier).

Onsdag var der gang i hjulene i Nysted, hvor den lokale kontaktperson Poul Hansen og lederen af støtteforeningen, Tonny Bramsen var til stede ved et arrangement, de havde kaldt ”kom-sammen-cykler”. Det var første del af “Op på klingen, mand”-arrangementet.

– Vi fik en ny pilot ved det arrangement, siger Poul Hansen, der fandt dagen vellykket.

Torsdag var ”Op på klingen, mand”, så nået til i Toreby. Her var det folk fra foreningen i København, der sammen med kommunens frivilligkoordinator Anne Kristiansen stod for dagen.

Også her var målet at lokke nye “piloter” til. Ud over at man kunne møde andre frivillige piloter, var der også mulighed for at få en tur på cyklen og en snak med dem, der har fostret og båret ideen.

Og atter fik man en ny, frivillig pilot

Støttegruppe til Cykling uden alder, Guldborgsund frivilligcenter,

Et andet formål med dagene var at fortælle, at cykelpiloterne nu også kan benyttes af ældre i private hjem. Som en del af forsøget på at begrænse den ensomhed, Covid-19 har skabt lancerer man dette tilbud.

Op på klingen, mand er også et forsøg på at skabe “mandefællesskaber”, altså cirkler hvor mænd kan være sammen og få lidt god motion, samtidig med at de gør en god gerning.

– Men det skal ikke forståes sådan, at det kun er mænd, der kan blive piloter. Kvinder er også mere end velkomne, siger Anne Kristiansen (frivilligkoordinator).

Hits: 38