Kursus for bestyrelser – Sæt fut i bestyrelsen

Er I som bestyrelse gået kolde i bestyrelsesarbejdet? På dette kursus
sætter vi fokus på bestyrelsens kompetencer, opgaver og samarbejde. Kurset giver jer et grundigt spark samt inspiration og redskaber til at udvikle
bestyrelsesarbejdet, jeres interne samarbejde og mulighed for at afklare og fordele roller, opgaver og ansvar, så det bliver ved med at være interessant og relevant at være en del af bestyrelsen.

Kurset er særligt velegnet til bestyrelser i foreninger og frivillige
organisationer, og nogle af emnerne i kurset kan være:

  • Bestyrelsens opgaver og roller
  • Kompetenceafklaring i bestyrelsen – hvem er bedst til hvad?
  • Forventningsafstemning og det interne samarbejde i bestyrelsen
  • Det motiverende bestyrelsesmøde

 

Guldborgsund Frivilligcenter
Guldborgsund Frivilligcenter

Hits: 25