Kasserer

Kasserer: Kirsten Jensen
Forening: Hjerteforeningen
Adresse:  Ahornvænget 5, Sdr. Vedby
                  4800 Nykøbing F.
Telefon:    24 22 39 90
Mail: marcha4800@gmail.com

Hun har hjertet med

Kirsten Jensen arbejdede i 45 år som revisor. Men da hun fyldte tres lå der et efterlønsbevis i skuffen og kiggede på hende.

– Jeg gad ikke arbejde mere. Selv om jeg ville miste noget indtægt, så havde min mand og jeg indregnet det i vores budget, så det var faktisk bare at sige tak for denne gang, fortæller Kirsten Jensen.

Det første år gik hun hjemme og slappede af, og nød sin frihed i dén grad. Men så var det som om, der skulle ske noget nyt.

– Både min mand og jeg havde snakket om at give noget arbejde for en frivillig organisation. I min mands familie havde der været en historie med hjertesygdom, så det lå lige for at henvende sig hos Hjerteforeningen, fortæller Kirsten Jensen.

Nu gik det hverken værre eller bedre, end at den nye aktivist selv fik en hjertesygdom, hvilket fik engagementet yderligere op.

Det betød også, at Sund Gruppen tog kontakt for at bede om assistance. Sund-gruppen står for et stort, årligt cykelløb og en række mindre motionsløb. Så det er ikke i samme omfang som Hjerteforeningen, men dog en tjans, der kræver tid.

Alt frivilligt arbejde kræver tid, fordi vi selv skal stå for alt det, en institution har folk til at klare. Men det er samtidig tilfredsstillende at arbejde med.

Hun havde i flere omgange haft kontakt til Guldborgsund Frivilligcenter, men først da lederen kontaktede hende, fordi et nyt regnskabssystem drillede, blev det aktuelt at indføje centret som en arbejdsplads.

– Jeg sagde ja tak til at blive kasserer, fordi det var en overskuelig opgave. Men jeg havde glemt at regne med at der også var en bestyrelsespost at passe for kassereren, smiler Kirsten Jensen. Derfor kom hun med i bestyrelsen. Senere blev Kirsten Jensen formand for Hjerteforeningen i Guldborgsund. Hun er glad for at være i Frivilligcentret.

– Det har et godt omdømme i byen, og folk er generelt glade for det arbejde, der udføres hernede. Så det er en fornøjelse, siger Kirsten Jensen.

Og samtidig er hendes kontakt med frivilligcentret også medvirkende til, at hun ved, hvornår Hjerteforeningen kan trække på centret, med hensyn til mødelokaler eller praktisk hjælp.

Men hun nyder at have travlt, og hun og manden er gode til at forkæle sig selv med små ture rundt i Danmark, så de også kan nyde, at de har trukket sig tilbage.

Kirsten Jensen er 68 år gammel og har ingen planer om at droppe sit aktive liv.

Hits: 107