Generalforsamling

Bestyrelsen inviterer til Generalforsamling
d. 27. maj kl. 17 – 20

Generalforsamlingen er Frivilligcenterets hjerte. Det er her livet i Frivilligcenteret tager sin begyndelse hvert år.

Det er også den eneste dag om året, hvor Frivilligcenteret taler højt om sig selv – alle de andre dage er det foreningerne, de frivillige og borgerne, som vi koncentrerer os om.

Denne demokratiske proces, som er både hadet og elsket, er hele centerets eksistensgrundlag. Generelt er der en tendens til at underkende generalforsamlingens betydning for foreningen, men Generalforsamlingen er ligesom juleaften, her får vi at se, hvor vi går hen det kommende år.

Guldborgsund Frivilligcenter

Kasserer Kirsten Jensen
gennemgår regnskabet 2019

Guldborgsund Frivilligcenter

Frivilligcenteret taler og synliggør de frivilliges sag hver dag året rundt, og hvis fagligheden omkring de frivillige skal have vægt, er det nødvendigt, at det er tydeligt, at der er en bred opbakning. Derfor er Frivilligcenteret afhængig af, at så mange medlemmer som muligt kommer til generalforsamlingen.

Guldborgsund Frivilligcenter

På Generalforsamlingen 2020 skal vi præsentere resultatet af den spørgeskemaundersøgelse vi lavede sidste år, hvor 100 foreninger deltog med en besvarelse.

Målet med undersøgelsen var/er, at en analyse her i foråret skal munde ud i en slags Ydelseskatalog, så det bliver lettere for alle at få et overblik over, hvilke opgaver frivilligcenteret skal løse fremover.

Vi skal også bruge lidt tid på Centerets fokusområde de næste 2 år, som er MÆND.

Vi glæder os til at se jer!

Guldborgsund Frivilligcenter

Hits: 42