Frivillige undtages visse restriktioner

Der er kommet nye retningslinjer fra Social- og Indenrigsministeriet omkring restriktioner for Corona.

Det indebærer i følge FriSe, der er Frivilligcentrenes Landsforening følgende:

“Frivillige sociale arrangementer, netværksmøder, kurser for frivillige, selvhjælpsgrupper med videre er omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer. Møder skal derfor tilrettelægges sådan, at man overholder reglerne om forsamlingsforbuddet.

En af undtagelserne gælder for arrangementer, hvor deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene/tavle. Et arrangement kan dermed være undtaget fra forsamlingsforbuddet, hvis det afholdes på den måde.”

Det betyder at en række arrangementer nu reelt kan afholdes – hvis man er varsom.

Guldborgsund Frivilligcenter

FriSe anbefaler, at man holder sig orienteret på ministeriets hjemmeside.

Hits: 30