Dialog-valgmøde

Guldborgsund Frivilligcenter indbyder en gang om året politikere, og frivillige til en fælles faglig dialog. Temaet er  

Hvordan skal politikerne sætte frivillighed på dagsordenen?

Tanken bag DIALOGMØDET er at give politikerne indblik i frivilligheden og frivillige indblik i, hvad politikerne tænker om frivilligheden. Derfor er DIALOGMØDET relevant for alle.

Lige om lidt skal det nye byråd lægge de store linjer for den kommunale udvikling fast. Så     hvordan kan politikerne bedst styrke, støtte og understøtte udviklingen af den frivillige sociale   indsats? Det skal du fortælle dem – inden de bliver valgt.

De frivillige giver det rige hverdagsliv videre

Torsdag d. 28. oktober kl. 17-20
SOSU-Skolen Vestensborg Allé 78, Nykøbing F.

 

Tilmelding nødvendig – du kan deltage med 2 fra din forening

senest 18. oktober til

tlf.: 54 82 00 55 – mail: sekr@fri-villig.dk

 

PROGRAM:

  1. 17:00 Vi starter med en sang
  2. 17:05 Velkommen v/ Centerleder, Birgitte Zimling og præsentation af ordstyreren
  3. 17:15 Parti-runde – Spørgsmål til politikerne modtages inden d. 18. oktober
  4. 18:00 Mindre traktement til fri snak
  5. 18:30 Diskussion ved bordene, politikerne roterer
  6. 19:45 Overrækkelse af Årets Frivilligpris 2021
    kl. 19:55 Formand for Guldborgsund Frivilligcenter Jan Riis runder aftenen af.

 Se mere på fri-villig.dk

 

Hits: 33