Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund

Foreningsnavn: Dansk Blindesamfund Storstrømmen 
Kontakt: Claus Giasson Jensen
Adresse: Søbrinken 1 
Postnr/by: 4850 stubbekøbing

Telefon: 70 24 03 11
E-mailcgj@blind.dk
Hjemmeside: www.dkblind.dk

Frivillige: 7

Dansk Blindesamfund Gulborgsund Frivilligcenter

Aktivitet

Dansk Blindesamfund Storstrømmen driver klubber for blinde og stærkt svagtseende i Guldborgsund og andre Kommuner.

Formålet er primært at styrke og opbygge de sociale netværk, og der igennem gøre livet for den synshandicappede lettere.

Dansk Blindesamfund Storstrømmen har brug for dig – også gerne som frivillig hjælper. Kontakt ovenstående kontaktperson.

Hits: 46