fbpx

Finansloven for næste år er vedtaget.

Frivilligcentre og Selvhjælp – Frivilligcentrenes hovedorganisation, holder øje med det politiske spil på Borgen og har i anledning af at FINANSLOVEN for 2024 er vedtaget, netop udsendt denne skrivelse. Det kommer her uden redigering.

Spillet om årets SSA-aftale (den gamle satspulje) har fyldt mere end den plejer i 2023. Det skyldes, at en lang række centrale aktører, der er en del af civilsamfundets infrastruktur, blev indstillet til at miste størstedelen af deres finansiering. Det drejer sig om Fonden for Socialt Ansvar, RådgivningsDanmark og Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA). Ingen af de tre organisationer har fået begrundelser for varslede besparelser, og det har efterladt mange med spørgsmål, undren men også stor bekymring, da det står i stor kontrast til det ellers civilsamfundsvenlige regeringsgrundlag med lovning på bedre vilkår, grundfinansiering m.m.

Enkelte socialordførere har været ude at sige, det er vigtigt, at de forskellige aktører på det sociale område bliver bedre til at demonstrere og dokumentere den forskel, de gør for deres slutbrugere. Ifølge Carsten Terp fra mediet Impact Inside kan det være en svær øvelse, når man arbejder med infrastruktur. Men forløbet viser, ifølge Carsten, at det ikke længere er tilstrækkeligt at vise, at en organisation har udbudt X antal ydelser, som Y antal mennesker har benyttet sig af. Det bliver i stigende grad afgørende også at kunne sige noget kvalificeret om, hvad der kommer ud af det i sidste ende. FriSe er blevet kontaktet af flere medlemmer, der bekymret har spurgt til FriSes og frivilligcentrenes status. FriSe har ikke hørt noget om kommende besparelser på vores område, men det er bestemt et opmærksomhedspunkt for 2024, også set i lyset af den nye model for grundfinansiering, der skal udvikles det kommende år. Her taler socialministeren om vigtigheden af at honorere sociale indsatser, der gør en forskel for den enkelte borgere. Værdien af den lokale frivillighed skal stå skarpt, når en ny model skal udvikles.

Efter den endelige vedtagelse af årets SSA-aftale var Fonden for Socialt Ansvar og RådgivningsDanmark ikke længere i farezonen, hvorimod det står klart, at

 

Center for Frivilligt Socialt Arbejde mister en årlig bevilling på 9,8 millioner kroner. Det skal ses i forhold til centrets samlede omsætning på omkring 16 millioner. Derfor er 9 af centerets 20 ansatte nu blevet opsagt fra årsskiftet.

 

En større alliance af aktører, herunder FriSe og lang række frivilligcentre, er gået sammen for at redde CFSA og påvirke politikerne, inden den endelige finanslov bliver vedtaget. (hvilket altså ikke lykkedes)

 

FriSe medvirkede i august i et opråb sammen med 10 andre aktører. Samt i en større onlinekampagne sammen 75 andre civilsamfundsaktører.

Casper Bo Danø, Direktør, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark:
”Landets 70 frivilligcentre trækker på CFSA’s viden og arbejde, når de understøtter det lokale foreningsliv. Hvis frivillige foreninger skal være en del af løsningen på de sociale udfordringer, som velfærdssamfundet står over for nu og i fremtiden, så er der fortsat brug for en stærk infrastruktur, hvor CFSA selvsagt burde være en del heraf.”

FriSe  har naturligvis ret, det er helt uforståeligt at man vælger at fjerne en så vigtig støtte for den Frivillige Sociale Indsats i Danmark. Vi giver vores fulde opbakning til Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som vi har utrolig stor glæde af.

 

 

 

Visits: 9

Scroll to top
Skip to content