fbpx

VEDTÆGTER OG GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2019

Vedtægter

Eftersom der ikke findes nogen lovgivning for foreninger i Danmark, er foreningens egne vedtægter de eneste ”love”, der regulerer foreningens egne interne forhold.

Der eksisterer altså ikke nogen facitliste eller skabelon for, hvordan et sæt foreningsvedtægter skal se ud, hvilket gør det ekstra vigtigt, at foreningen selv sikrer sig, at man har et sæt vedtægter, der både er klare, og som samtidig tager forbehold for så mange potentielle problemer som overhovedet muligt.

Se foreningens vedtægter som PDF

Årets Generalforsamling 2019

De 67 fremmødte til gårsdagens generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter fik flere beviser på, at det er et center i fremgang, de er en del af.

Generalforsamlingen, der blev afholdt på SoSu-Skolen i Nykøbing F. var præget af en god stemning. Og fremgangen kunne man spore, ikke kun i antallet af nye medlemmer men også af, at der var flere der stillede op til posterne i bestyrelsen.

Forman Jan Riis, Vågetjenesten indledte sin beretning med at takke Erling Christensen, De frivillige i Nr. Alslev for lang og god tjeneste, da det på forhånd var kendt at Erling Christensen ikke ønskede at genopstille. Erling Christensen, der er fyldt 82 er også medlem af Ældre Rådet, og han følte, at tiden var inde til at prioritere.

Et vigtigt punkt i formandens beretning var, at der var kommet en ny medlemsgruppe til, da Socialstyrelsen ønsker at frivilligcentrene åbner op for, at andre kan deltage i arbejdet. Det startede man på her i Guldborgsund i 2018 med nye vedtægter. Foreløbig er det en solid succes, med mange erhvervsmedlemmer, der giver gode, nye kontaktflader.

– Der bliver ikke kun flere frivillige, vi kan også se fremgange, når det handler om brugen af internettet. Både vor egen hjemmeside og vor Facebook-side går voldsomt frem, sagde Jan Riis.

Formandens beretning blev vedtaget med applaus. Det samme gjaldt kasserer Kirsten Jensen, da hun fremlagde årets regnskab.

– Det vigtigste er nok, at vores økonomi er så solid, at vi atter anbefaler kontingentet sat til 0 kroner, konstaterede Kirsten Jensen.

 

Der kan vælges

Dirigent Dorte Sølling, som – udover at være jurist og coach – også sidder i byrådet for Guldborgsund Kommune, var valgt som mødets dirigent, og det var tydeligt at hendes erfaring hjalp med til at få generalforsamlingen til at glide.

Det blev aktuelt, da man skulle vælge nye folk til bestyrelsen. Erling Christensen ønskede ikke genvalg, mens Anne Marie Sakstrup-Blom atter stillede op.

Det samme gjorde Lars Rasmussen fra Flerkulturelt Center, Marianne Jørgensen fra Dansk Fibromyalgi lokal netværksgruppe Nykøbing F., samt Johnny Andersen fra Ungdommens Røde Kors. Så det var erfaring – Anne Marie Sakstrup-Blom har flere perioder bag sig som bestyrelsesmedlem – der stillede op mod ungdom – begge de to ny-opstillede er betydeligt yngre end den øvrige bestyrelse.

Og generalforsamlingen prioriterede ungdom i 2019. Nyvalgt til bestyrelsen blev Marianne Jørgensen fra Fibromyalgiforeningen og Lars Rasmussen fra Flerkulturelt Center.

Johnny Andersen og Anne Marie Sakstrup-Blom stillede begge op til den ene post som suppleant til bestyrelsen. En post, som Kenneth Nielsen, Lige Adgang for Alle, efterlod sig, da han ikke ønskede genvalg.

Tonny Pedersen fra, Blæksprutten i Gedser genopstillede som suppleant. Han blev genvalgt sammen med Johnny Andersen fra Ungdommens Røde Kors.

Dermed siger bestyrelsen i første omgang farvel til Anne Marie Sakstrup-Blom, Kræftens Bekæmpelse, Brystkræftgruppen. Men mon ikke, hun dukker op i andre sammenhænge. I hvert fald tog bestyrelsesformand Jan Riis en varm afsked med hende og bad både hende og Erling christensen om at komme til næste bestyrelsesmøde, så man kunne sige ordentligt farvel.

Under ”Eventuelt” – hvor alt kan siges og intet besluttes, var der blot et enkelt spørgsmål, om hvorfor man ikke krævede kontingent. Svaret var, at kontingent skulle tages ud af de frivilliges bevillinger og blot ville føre til en ringere service overfor dem, det hele handler om – brugerne.

Under regnskab var der også et spørgsmål. Centret bruger et københavnsk revisionsfirma, og skulle man ikke vælge et lokalt?

Grunden er, at der på det københavnske bureau sidder en mand, der er specialist indenfor frivilligcenter-området.

– Vi har spurgt os for hos lokale revisorer i området, og svaret er altid, at de ville skulle læse op på så meget lovstof, at de ikke ville være konkurrencedygtige, forklarede daglig leder Birgitte Zimling.

Efter sidste punkt var der håndmadder, og i anledning af at hun nu har været på centret i ti år, gav Birgitte Zimling wienerbrød til kaffen.

Formand Jan Riis indledte og afsluttede generalforsamlingen med ordene fra bjergtrolden i Peer Gynt: ”Man skal være sig selv, men ikke sig selv nok.”

Visits: 3

Scroll to top
Skip to content