fbpx

Bydelsmødre

Foreningsnavn: Bydelsmødre
Kontakt: Kita Manijheh Uzbak 
Adresse: Vendsysselsvej 7 kld. (Lindholm Indefra)
Postnr/by: 4800 Nyk F.
Telefon: 71 35 86 18
E-mail: afghanmanikheh@yahoo.com
Hjemmeside: Bydelsmødre – Socialtansvar.dk

Frivillige: 7

Aktivitet

Bydelsmødre er brobyggere. De hjælper kvinder i deres lokalområder og sikrer, at information fra myndigheder når udsatte familier, ensomme ældre og isolerede kvinder, som det etablerede system har svært ved at nå.

De fleste Bydelsmødrene er kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Som frivillig påtager de sig en vigtig opgave som aktiv medborger, der hjælper andre kvinder i lokalområdet, der af forskellige grunde kan være sårbare og udsatte. Det er ofte kvinder, som lever i social isolation, mangler netværk, har udfordringer i familien, har udfordringer med det danske sprog, eller som har mistillid til det offentlige system.

For at blive frivillig bydelsmor, gennemfører kvinderne Bydelsmødres grunduddannelse, hvor de bliver øvet i at støtte andre kvinder, så de får den viden, de har brug for til at kunne hjælpe sig selv videre. Her lærer Bydelsmødre også principper for frivilligt arbejde og konkrete metoder, der klæder dem på til at støtte andre kvinder til at blive en del af samfundet. Uddannelsen klæder Bydelsmødrene på til deres opsøgende arbejde og deres rolle som brobygger mellem familierne og de lokale myndigheder og institutioner.

Vil du være bydelsmor, kontakt ovenstående kontaktperson eller – læs mere på hjemmesiden 

Facebook side: (14) Facebook

Views: 19

Scroll to top
Skip to content