Brug “Corona-hjælperne”

Under Corona-krisen dukkede en lang række mennesker op og udførte vigtigt, socialt og menneskeligt arbejde. Det er den gruppe, man på Center for Frivilligt Socialt arbejde kalder “Corona-hjælperne”.

Og centret mener, at der kan være god mening i at identificere, hvem de mennesker er, og at bruge dem i det frivillige, sociale arbejde fremadrettet.

Center for Frivilligt Socialt arbejde har lanceret en “Frivillighedsrapport”, hvor man netop forsøger at kortlægge, hvilke grupper, der kan nås til det frivillige, sociale arbejde.

Man har satset på at klargøre fem punkter i den nyeste rapport, der dækker 2019-2021 og udkommer i slutningen af uge 27.

Flere frivillige engagerer sig i episodiske indsatser; frivillige på landet og i byerne; unge og ældre frivillige; socialt udsatte i frivilligt arbejde og endeligt deltagelsesformer og organisering af frivilligt arbejde.

Med disse punkter og den viden, der ligger i rapporten er det et håb, at man kan identificere nogle af de, der blev aktive under Corona-krisen og finde måder at fastholde dem i det frivillige arbejde.

Generalforsamling 20189, Guldborgsund Frivilligcenter

“Frivillige er en bærende del af det danske samfund og er drivkraften i vigtige, sociale indsatser.”

Sagt af tidligere Børne- og Socialminister Mai Mercado i forordet til Frivillighedsrapporten.

Hits: 9