Børns Voksenvenner kommer til Sydhavsøerne

Nu får børn på Lolland-Falster med brug for en ekstra voksen i deres liv snart en hjælpende hånd. Foreningen Børns Voksenvenner er i gang med at opstarte aktiviteter i både Lolland og Guldborgsund Kommune, og det er visionen, at de første vennepar skal være en realitet allerede på denne side af sommerferien. Det er den lokale ildsjæl Tom Jensen, som er den lokale, frivillige drivkræft bag initiativet, og for ham giver det rigtig god mening at være med til at skabe netop sådan et tilbud.

– I hele mit liv har jeg beskæftiget mig med foreningsarbejde, både som frivillig og professionel og ofte i sammenhænge med børn og unge, så jeg har set mange eksempler på, hvor store negative konsekvenser det kan have for et ungt menneske ikke at have tilstrækkeligt mange nære voksenrelationer i sit liv. Samtidig har jeg en masse organisatorisk erfaring, og da jeg er kommet til et sted i min tilværelse, hvor arbejdslivet fylder mindre, er opgaven den helt rigtige for mig, og jeg glæder mig til at komme i gang!

Tom Jensen, som selv bor på Falster, vil blive tovholder for de frivillige, og samtidig vil han få en stor rolle i forhold til at rejse den økonomi, der er nødvendig for at kunne drive aktiviteterne.

– Det koster penge at opstarte og drive aktiviteter af den kvalitet, som er vores standard i Børns Voksenvenner, så derfor håber og tror vi meget på, at både de to kommuner men ikke mindst det lokale erhvervsliv og lokalsamfundet i øvrigt vil støtte os i form af medlemskaber, partnerskaber eller donationer, og allerede nu sidder vi klar til at modtage henvendelser fra interesserede, fortæller Tom Jensen.

Peter Jensen, som er områdeleder i Børns Voksenvenner, er begejstret over opstarten på Lolland-Falster.

– I lang tid har vi haft et ønske om at være repræsenteret på Lolland-Falster, men nu ser det ud til at lykkes, så jeg er optimistisk, men det hele står og falder på, om Tom og jeg kan finde de frivillige matchere, forklarer han og fortsætter:

– Matcherne er de frivillige, der sætter børnene og de voksne sammen i venskaber, og det er et stort ansvar at finde den rigtige voksenven til et barn, og derfor er vores proces meget grundig og systematiseret. Som frivillig matcher har man til opgave at sikre, at venskaberne bliver skabt på det bedst mulige grundlag på baggrund af interviews og hjemmebesøg hos både voksenvenner samt børn og forældre. Desuden følger matcherne et nyetableret venskab tæt det første år og fungerer desuden som sparringspartner for forældre og voksenvenner.

At Børns Voksenvenner virkelig mener det, når de beskriver, hvor vigtig en rolle matcherne spiller i etableringen af gode og varige venskaber, understreges af det introforløb, som nye matchere skal gennemføre.

– For at blive matcher skal man gennemføre Børns Voksenvenners matcheruddannelse og meget gerne have en relevant børne- eller socialfaglig baggrund som f.eks. pædagog, lærer, psykolog eller socialrådgiver, som kvalificerer en til at blive hovedmatcher. Hvis man har en anden uddannelsesbaggrund, kan man dog sagtens indgå i matcherarbejdet som medmatcher, da vores matchere altid opererer i par, fortæller Peter Jensen og slutter:

– Vi lægger ikke skjul på, at det er en kompleks opgave at være frivillig matcher, men glæden ved at se, hvor stor en positiv forskel et venskab, som man har været med til at skabe, kan gøre for både barnet og voksenvennen, gør det det hele værd og mere til.

Tom Jensen og Peter Jensen håber på at kunne tilknytte mindst tre-fire matchere, som tilsammen vil udgøre et såkaldt satellitmatcherteam.


Vil du vide mere?

Kunne du være interesseret i at blive frivillig matcher på Lolland-Falster, så kontakt Peter Jensen, områdeleder på Sjælland, på tlf. 2880 3924 eller på sjaelland@voksenven.dk.
Hvis du ønsker at støtte aktiviteterne på Lolland-Falster økonomisk i form af et medlemskab, et partnerskab eller en donation, så kontakt Tom Jensen på lolland-falster@voksenven.dk.

Fakta om Børns Voksenvenner

I Børns Voksenvenner skaber vi venskaber mellem børn med spinkle voksennetværk og frivillige voksne med tid og overskud til at gøre en forskel for et barn.

Vi har skabt venskaber siden 1990 og skaber omkring 250 venskaber om året. Vores erfaring er, at venskaber gennem Børns Voksenvenner giver børn øget selvværd og mod på nye udfordringer. Tilbuddet om en voksenven er for børn mellem 6 og cirka 12 år.

Børns Voksenvenner er en landsdækkende frivillig forening, og vi er til stede i omkring 60 kommuner og har over 1500 frivillige, som understøttes af områdekontorer flere steder i landet og et landssekretariat i København. Vi er en ikke-politisk forening uafhængig af religion, økonomiske interesser og offentlige myndigheder.

Hits: 17