ADHD Selvhjælp

ADHD Selvhjælp

Foreningsnavn: ADHD-LGV´s Netværkscafé 

Kontaktperson : Karin Arnholtz 

Tlf: 40 53 84 61 

Mødested: Café Friserhuset, Frisegade 25, 4800 Nyk.F

Følg med på vores lokale facebook side: 

(5) ADHD-foreningen Lolland, Guldborgsund og Vordingborg | Facebook

 

Aktivitet

ADHD-LGV´s Netværkscafé 

Kom ind og få en god snak.

Vi mødes tirsdage i ulige uger kl. 19.00 -?

I cafeen Frisehuset, Frisegade 25, 4800 Nyk.F

Cafeén er åben for alle, både interesseret. brugere, pårørende eller politikere.

Der serveres kaffe, snacks, sodavand og masser af socialt samvær.

Da alle har tavshedspligt, kan man få hjælp, støtte og rådgivning fra andre ligesindende og være 100 % dig selv.

I ADHD-foreningen arbejder vi for at forbedre forholdene for mennesker med ADHD/ADD og deres pårørende:

Hvorfor os?

Når bare rammerne er der, rykker mennesker med ADHD. Ofte mere end de selv og andre troede muligt. Derfor har vi dedikeret vores arbejde til at ruste dem. Så det er dem og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet. Lad os sammen gøre ADHD til håb og handlekraft. Fra mennesker med ADHD til deres pårørende. Over professionelle og politikere. Til foreningens frivillige og ansatte.

Hvordan arbejder vi?

Det er nødvendigt at engagere vidt og bredt, når mennesker med ADHD skal lykkes med det, de ønsker. Derfor arbejder vi helhjertet og helhedsorienteret. Vores fundament er stor viden om ADHD og de mennesker, der er berørt. Men vores tilgang er, at det ikke er viden, der virker. Det er det, vi bruger den til.

Hvad tilbyder vi?

Vi ved, at netværk, rådgivning og redskaber gør en verden til forskel for dem, der har ADHD og deres pårørende. Og at professionelle har stort udbytte af vores konferencer, undervisning og guidelines. Politisk arbejder vi med to mål: Fremme ressourcerne til ADHD og sikre, at lovgivningen tager højde for ADHD-berørte. Desuden deltager vi i udvikling og forskning. Og formidler ADHD nuanceret og positivt.

Vores baggrund

Stærkt formål, flad struktur og høj medbestemmelse. Det er ADHD-foreningen. Sådan har det været i over 30 år. Hver dag støtter vi stadigt flere ADHD-berørte. Det er kun muligt i kraft af vores omkring 200 frivillige ildsjæle og 5.000 medlemmer. Samt vores politiske og økonomiske støtter i samfundet.

Tak, fordi I gør ADHD til håb og handlekraft sammen med os. Så endnu flere kan gøre det samme.

ADHDs foreningen hjemmeside : 

ADHD-foreningen – ADHD – Gør ADHD/ADD til håb og handlekraft

 

Hits: 158