fbpx

Mail

Forandringsteori 2020 - 2022

Vi vil gerne have langsigtede planer, så vi er sikre på, at vi gør, så meget vi kan, så godt som muligt og på en måde, som har en god effekt.

Det er kun andet år vi arbejder med en egentlig strategi. Det er vi ikke vant til. Det bliver vi hen ad vejen, og både bestyrelsen og personalet dykker ned i opgaverne med åbent syn og ønsket om at blive bedre. Kravet om at have en langsigtet plan, kommer fra Socialstyrelsen og det har vist sig at være et godt stykke værktøj til at få tænkt tanker.

Selv om Forandringsteorien er lang, gengives den her så du ikke skal downloade men kan fortsætte din læsning.

Nu indeholder hele det strategiske arbejde en Forandringsteori (som er prøvet i 2 år), en selv evaluering (som lige er prøvet af) og en handlingsplan (som vi kun har snuset til). Der mangler reservedele endnu – herunder en Frivillig politik og en Personalepolitik som står på arbejdsplanen til næste års bestyrelsesarbejde.

Guldborgsund Frivilligcenter
 1. Guldborgsund Frivilligcenters Vision 2020 – 2022 (kapitel 5)

 Guldborgsund er et lille stykke Danmark, hvor frivillighed, medmenneskelighed og omsorg for hinanden er grundstenene i den frivillige sociale indsats.

Ligeværdige fællesskaber skabes af frivillige og af muligheden for at gro og udvikle fællesskaber. Hvis der ikke er frivillige, er der ingenting. Derfor er det Guldborgsund Frivilligcenters Vision at yde service inden for området ”frivillig social indsats i Guldborgsund” for et enkelte menneske, det uformelle netværk, den frivillige organisation og Guldborgsund Kommune således, som det er formuleret i foreningens vedtægter.

Bestyrelsen ser sig selv som garant for fortsat at udvikle og styrke foreningen Guldborgsund Frivilligcenter og den frivillig sociale indsats, som beskrevet i denne forandringsteori.

Derudover lægger vi os også op ad FriSes vision: ”Frivilligcentrene arbejder for et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte”.

 1. Kort beskrivelse af Frivilligcenteret

 Bestyrelsen (kapitel 10.3.2)

Bestyrelsen er i dag bredt sammensat med repræsentanter fra forskellige brancher, sektorer og med forskellige kompetencer og erfaringer, 5 medlemmer fra de socialt arbejdende foreninger og 2 medlemmer uden for det sociale arbejde.

Formand Jan Riis. Selvstændig i mange år bl.a. inden for mediebranchen, tidligere kommunalbestyrelses-medlem i Jylland, uddannet berider og assurandør. Har været medlem af et væld af foreninger og har haft 32 bestyrelsesposter inden for den sociale indsats bl.a. Offerrådgivning og Home Start. Nu er han frivillig i Vågetjenesten Gruppeleder i Kom Videre Mand.

Næstformand Jørgen Rasmussen. Tidligere bankmand, nu Vejleder i Frivilligcenteret og i Ældre Sagen.

Kasserer Kirsten Jensen. Tidligere Revisor, nu formand for Hjerteforeningen.

Medlem Marianne Jørgensen. uddannet Salgsassistent og har arbejdet 3 år med babyudstyr. De sidste 7 år som ufaglært køkkenassistent i en børnehave med madordning. Kontaktperson for Dansk Fibromyalgi Forening Nykøbing F. og er frivillig fitnessinstruktør i et lille lokalt center.

Medlem Lars Rasmussen. Uddannet biolog fra SDU. Arbejdet med forskning i en årrække på SDU, herefter haft ansættelser i offentlige og private virksomheder inden for uddannelse, miljø, græsfrøproduktion og laboratoriebranchen, som leder og direktør.

Medlem Morten Larsen. Glarmester, er 3.die generation af glarmestre i Nykøbing F. og virksomheden samarbejder med CELF, den lokale håndværkerskole, om at hjælpe skoletrætte unge i gang med erhvervslivet. Morten Larsen er medlem af Rotary og har et meget stort netværk i Guldborgsund.

Medlem Erik Søndergaard. Forstander for Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang, Guldborgsund Kommune. Læreruddannelse i 1977, herefter folkeskole/musikskole til 1986. Projektleder på Amtsungdomscentret, Storstrøms Amt under unge-psykiatrien. Fra 1995-2005 leder af Alkoholbehandlingen i Storstrøms Amt. Fra 2005 forstander på Saxenhøj og Fjordvang, boform for hjemløse under Servicelovens §110.

Særlig indsats 2020 for bestyrelsen.

Der er 3 fokusområder som bestyrelsen skal arbejde med i det kommende år, som ikke er knyttet til en målgruppe, men til centerets udvikling.

Tilpasse bestyrelsesarbejdet til det strategiske arbejde

Der skal i 2020-2022 sættes fokus på selve indholdet af bestyrelsesmøderne, og hvordan vi kan tilpasse det strategiske arbejde til de afsatte 6 møder om året.

Tilpasse arbejdsmængden til de resurser, der er til rådighed

Gennem det arbejde, der bliver gjort på grund af denne

Forandringsteoris aktiviteter og FRISES og Socialstyrelsens guidelines, bliver det muligt for bestyrelsen at kunne sætte fokus på arbejdsmængden i sekretariatet på baggrund af en gennemført spørgeskemaundersøgelse i 2019. Bestyrelsens har ligeledes besluttet ved dette års kommunale budgetforhandling at ansøge Guldborgsund Kommunes Social-, Sundheds- og Omsorgsudvalg om en yderligere fast bevilling på 400.000 til endnu en medarbejder.

Tilpasse til forandringsteori og evaluering

Der lægges i FriSes evalueringsværktøj op til at man har en Personalepolitik og en Frivilligpolitik, så de skal udarbejdes. En samarbejdsaftale med Guldborgsund Kommune er der taget hul på, men den er ikke lavet færdig. Arbejdsbyrden i sekretariatet bestemmer, hvornår der kan arbejdes videre på dem. Bestyrelsen forventer at dette arbejde er færdiggjort senest ved udgangen af 2022.

Bestyrelsen holder sig opdateret  

Bestyrelsen holder sig opdateret om ny viden ved at abonnere på FRISES Nyhedsbrev, deltage i bestyrelsesseminaret, læse tilsendt baggrundsmateriale til bestyrelsesmøderne og deltage i kurser og andre aktiviteter som Frivilligcenteret og FRISE udbyder, når det er muligt.

Evaluere eget arbejde

Bestyrelsen bruger evalueringsværktøjet Bestyrelseshjulet 2 gange om året i december og ved det sidste bestyrelsesmøde i april.

Bestyrelsen evaluerer resultaterne af forandringsteorien på hvert andet bestyrelsesmøde som beskrevet i årshjulet.

Opfølgning: Der følges op i forbindelse med udarbejdelsen af Selvevalueringen til FriSe, på Bestyrelsesseminaret, og når der er grund til det.

Bestyrelsesseminar 2018 Guldborgsund Frivilligcenter
Guldborgsund Frivilligcenter

Personale (kapitel 10.3.4)

Centerleder Birgitte Zimling. Tidligere Kulturhus Souschef, Selvstændig profilbeklædning, Butikschef, Uddannet Teknisk Designer i 2009. Har været ansat siden 2009 og som leder siden 2013.

Centermedarbejder Signe Birksø Schneekloth. Uddannet Handelsøkonom 2013, arbejdet 6 år som tjener og butiksmedarbejder mens hun læste. Har været ansat siden 2013.

Barselsvikar Lene Vinther. Uddannet lærer, har arbejdet med sårbare børn i skolesystemet, frivillig i Kirkens Korshærs Varmestue.

Michael Andersen, Journalist, i Jobtæning, udlånt af HR-afdelingen på Guldborgsund Kommune. Har været tilknyttet siden marts 2019 og perioden udløber i februar 2020, men vi håber på endnu en forlængelse i 3 mdr.

Særlig indsats 2020 for personalet.

Barsel

Frivilligkonsulenten kommer tilbage fra barsel 1. maj dog på nedsat tid indtil sommerferien.

Seniorjob

Det har ikke indtil nu (jan.2020) ikke været muligt for Sundhedsafdelingen på Kommunen at finde en Seniorjobmedarbejder, som kunne erstatte den tideligere, der ophørte nov. 2019. Kommer der et tilbud, tager vi gerne imod.

Færdigøre uddannelse

Frivilligkonsulenten skal til efteråret gøre sin uddannelse som Frivilligkonsulent færdig.

Særlig prioritering

Centerlederen har indtil sommerferien fået frie hænder af bestyrelsen til at prioritere arbejdsopgaverne efter bedste overbevisning i tæt samarbejde med formanden.

Personalet opkvalificerer sig

Centerlederen deltage i FriSes årsmøde og andre fællesmøder for frivilligcenterledere eller møder, som FriSe opfordrer til deltagelse i.

 • at leder og medarbejder deltager i meningsfyldte konferencer ol.
 • at centeret abonnerer på Folketidende og Altinget og holder sig orienteret om undersøgelser og andet udgivet materiale, som er relevant.
 • at lederen deltager i FriSes ledernetværk Sydvestsjællands Klynge.

Implementering af omstruktureringer

Opdateringen af den nye hjemmeside og Implementeringen af indholdet af Ydelseskataloget og centerets overordnede fokusområde, er nye tiltag i hverdagen og skal vinde plads. Med de nye strukturer er det vigtigt at hele personalet føler det nye som noget de forstår og vil være en del af. Tilpasningen og justeringen skal ske over de næste 2 år.

Personalepolitik:

Der skal inden 2021 være udarbejdet en personalepolitik.

Opfølgning: Der følges op i forbindelse med udarbejdelsen af Selvevalueringen til FriSe, på Bestyrelses-seminaret, og når der er grund til det.

Frivillige tilknyttet Frivilligcenteret

 1. februar 2020: 1 IT-hjælper – oprettelse af nye foreninger med NemId og bank (tidligere lærer på Erhvervsskolen), 1 fotograf (tidligere Fotograf), 1 kontorhjælp/vejleder (tidligere socialrådgiver), 1 kontorhjælp med området Nye medlemmer (tidligere Bank – realkredit- og erhvervskyndig) og 1 ung frivillig med speciale i fotobehandling, 1 hjemmesidedesigner (tidligere Arkitekt og it-programmør).

Herunder Torben og Dorthe, Foreningernes Dag 2019

Torben og Dorthe, Guldborgsund Frivilligcenter

Mangfoldighed, kvalitet, sammenhæng.

Understøtte deltagelsen i frivillige fællesskaber

Synliggørelse af Frivillige Sociale Indsatser:

Foreninger (kapitel 5):

Opkvalificering af Frivilligcenterets hjemmeside 2020

Den nye hjemmeside tages i brug forventeligt februar 2020. Den vil i starten ikke være helt færdig, og der skal arbejdes på den yderligere nogle måneder, før den er helt klar.

På siden synliggøres alle medlemmerne med en kontaktperson og en beskrivelse af deres sociale indsats. Ligeledes beskrives alle ”Andre Medlemmer” og deres sociale profil.

Den nye hjemmeside rummer mulighed for at kunne udnytte nye features som f.eks. Facebook feed direkte på siden og til- og framelding af nyhedsbreve.

Opmærksomhed – Ideen om tilmelding til nyhedsbrevet til alle frivillige er nødvendigt. Da det er helt nyt, er det svært at sætte et mængdemål for tilmeldinger, men det skal fremgå af alle nyhedsbreve til kontaktpersonerne, og synliggøres på facebook.

Helsides annonce i FritidsNyt/Søndagsavisen

 • 18 har bevilget penge til fællesannoncen i 2020. Annoncesiden udkommer 12 gange i 2020. Der kan købes annoncer af 3,5 cm x 8 cm for 100 kr. og op til 3 annoncer samlet.

Opmærksomhed: at flere vælge at købe 2 annoncer ad gangen i stedet for 3, det giver plads til at flere foreninger kan blive synliggjort.

De gode historier

Vi skriver, og hjælper med at skrive, året igennem, pressemeddelelser og artikler om foreningernes indsatser. Det sidste år har det journalistiske islæt tydelig kunne ses. Mange flere artikler har fundet vej til de levende medier. Vi er glade, så længe Michael arbejder hos os, men er også helt sikker på, at vi vil falde tilbage til det niveau vi havde før, den dag han ikke arbejder hos os længere.

Opmærksomhed: at få øje på de gode historier og formidle dem.

Guldborgsund Frivilligcenter

Frivilligcenteret synliggøres i fællesannoncen hver måned da top og bundtekst er frivilligcenterets. Derudover udnytter vi ledig plads i fællesannoncen til at synliggøre aktiviteter centeret tilbyder frivillige. Centeret udsender et nyhedsbrev 10-11 gange om året til alle medlemmer, mest efter behov og alle aktiviteter lægges ud på centerets hjemmeside og facebook.

CFSAs kurser sendes ofte ud til både Frivilligcenter Lolland og til Frivilligcenter Sydsjælland og Møn, så deres kontaktpersoner også bliver gjort opmærksom på vores eksistens.

Opmærksomhed: Da vi de næste 2 år har særligt fokus på mænd, vil vi blive mere opmærksomme på, om vi også rammer mændene med vores synliggørelse.

Opfølgning: Bestyrelsen orienteres efter årshjulets skema for orientering.

 Aktiviteterne er kønsneutrale fordi synliggørelsen er for alle. Dog sætter vi særligt fokus på mænds måde at tilgå materialer på, så vi kan blive mere kønsneutrale/bedre ramme ligeligt.

Aktivteten foregår i 2020.

 Kerneopgaver

Hverve, matche og formidle nye frivillige og udsatte frivillige til fællesskaber samt henvise borgere til en frivillig indsats. (10.2.a – 10.2.b)

 Hverve: Vi støtter foreningerne i at finde frivillige via avisannoncer, Frivilligjob.dk, hjemmesiden, Facebook, opslag osv., og vi nævner for dem, at de ikke må være blinde for alles resurser. Vi siger også højt, at det er vigtigt at give plads i fællesskaberne for alle, så snart det falder naturligt for eksempel, når vi holder oplæg til kurser og møder for foreningerne, hos ansatte og for andre, vi taler med.

Opmærksomhed: Vi vil gerne have dem til at bruge frivilligjob.dk lidt mere.

Matche og formidle: (kapitel 5.1): Alle (ca. 150 om året), der henvender sig med ønske om at blive frivillig, tager vi en halv times samtale med, og hjælper dem med at finde 1-4 aktiviteter, der ville passe til det, de har lyst til. Vi henvender os til borgere, der er usikker på hvilken aktivitet, der ville være den rigtige frivillige indsats for dem med opfordring til en uformel snak om frivillighed. Det gør vi i avisannoncer, på hjemmesiden og på vores digitale platforme.

Opmærksomhed: Da vi har fokus på mænd vil vi være ekstra opmærksomme på mænds fællesskaber.

Udsatte Frivillige Vi har aldrig skelnet mellem, om dem, der henvender sig som nye frivillige, er udsatte borgere – unge – gamle – i arbejde, er på overførselsindkomst eller noget helt andet. Der er tydeligvis borgere imellem, som er på førtidspension, er kronisk syge eller på anden måde på overførselsindkomst, men hvis man f.eks. arbejder meget og også gerne vil være frivillig, kan det også kræve særlige hensyn.

Opmærksomhed: Vi havde samtaler med 150 nye frivillige sidste år og regner med at fortsætte det gode arbejde.

Henvise borgere til frivillige sociale indsatser. Cirka 600 borgere henvender sig hver år med behov for støtte fra en frivillig social indsats. Alle borgere bliver efter en samtale henvist til relevante sociale indsatser enten lokalt eller i en landsdækkende forening.

Opmærksomhed: på om vi kan blive bedre til at formidle tilbud på en bedre måde til specielt mænd.

Opfølgning: Bestyrelsen orienteres efter årshjulets skema for orientering.

Aktiviteterne er kønsneutral fordi frivilligheden skal være for alle og fokus på mænd er med til at skabe lige vilkår.

Aktivteten foregår i 2020.

Styrke kvaliteten og mangfoldigheden af de lokale frivillige fællesskaber

ved at støtte, udvikle og fremme frivillige foreninger og initiativer med et socialt sigte samt hjælpe nye i gang.

Guldborgsund Frivilligcenter har på nuværende tidspunkt 225 sociale medlemmer, som består af enkeltpersons projekter, grupper eller foreninger, hvis arbejde eller en del af deres arbejde ligger inde for den frivillige sociale indsats i Guldborgsund.

(kapitel 10.2.2.c)

Vi har delt medlemmerne ind i følgende grupper:

Besøgsvenner, Bisiddere, Børn og Unge, Genbrug, Humanitær forening, Integration, Motion, Netværk, Patientforening, Psykisk Netværk, Selvhjælp, Udsatte, Ældre.

Opkvalificering af foreningerne gennem rådgivning om drift og udvikling

Vi tilbyder alle foreninger individuel sparring i forhold til best practice vedr. drift og udvikling. Lederen har netop afsluttet en uddannelse som Coach og stiller værktøjerne til rådighed for foreninger og frivillige.

Opmærksomhed: Udarbejdelsen af Ydelseskataloget, i løbet af foråret 2020, skal tydeligt vise hvordan vi stiller os til rådighed i fremtiden og i hvilket omfang.

Opfølgning: Bestyrelsen skal udarbejde Ydelseskataloget, og det skal tilpasses hen over de næste år i samarbejde med personalet. Det evalueres hvert halve år, før jul og før sommerferien i 2020 og 2021.

Aktiviteten er kønsneutral.

Hjælper nye initiativer i gang. (Kapitel 10.2.2.B). Vi er særligt gode til at støtte borgere i at starte nye sociale initiativer op, og skabe gode vilkår for tilkomne landsdækkende foreninger. Vi forventer at udviklingen fortsætter de næste år.

Opmærksomhed: Som en del af tilpasningen af arbejdsopgaverne til resurserne, så skal punktet som vurderes, når ydelseskataloget skal finde sin form.

Opfølgning: Bestyrelsen evaluerer når ydelseskataloget skal evalueres.

Aktiviteten er kønsneutral.

Kurser og temadage Vi afholder kurser løbende gennem året. Det kan være kurser fra CFSA eller fyraftenskurser med indhold, som vi fornemmer, der kan være brug for, og vi selv underviser i – Dette kan være Plakatteknik, pressemeddelelser, sociale medier, GDPR, rekruttering osv.

Opmærksomhed: Der skal være plads til både at lave målrettede kurser mod det overordnede tema Mænd og målrettet det almindelige arbejde i foreningerne.

Opfølgning: Bestyrelsen evaluerer sammen med ydelseskataloget og fokusområdet evalueres.

Aktiviteterne vil være afhængige af formålet med aktiviteten. Der vil være aktiviteter, som er målrettet mænd.

Frivilligcenteret som mødested og andre lokaler. Frivilligcenteret står til rådighed for faglige møder. Det kan være møder mellem frivillige eller arrangementer, hvor frivillige kan byde borgerne ind til oplæg eller lignende med et fagligt indhold. Der kan ikke sælges noget, indsamles eller tages entré ved arrangementer i frivilligcenteret. Det koster ikke noget for frivillige sociale foreninger at låne lokaler til deres aktiviteter i Gulborgsund Kommune. Frivilligcenteret formidler gerne kontakt til de respektive ansvarlig for udlån.

Opmærksomhed: Vi skal have overblik over hvilke istandsættelses opgaver, der kræver opmærksomhed de næste år, men resurserne er små.

Vi har fint samarbejde med Guldborgsund Kommune om andre lokaler som foreningerne kan låne lokalt.

Opfølgning: Bestyrelsen evaluerer sammen med selvevalueringen.

Aktiviteten er kønsneutral.

Frivilligcenteret styrker en helhedsorienteret social indsats ved at bygge bro mellem foreninger, kommuner og andre relevante aktører.

Samarbejde med Guldborgsund Kommune.

Guldborgsund Kommune (GK) har udfordringer omkring brugen af Foreningsportalen. Her støtter vi GK i udviklingen og vi støtter vore foreninger til den bedste og mindst mulige stress vedr. ansøgning og afregning.

I fællesskab med GK Sundhed, vil vi bruge uge 24 Mens Health Week til at synliggøre flere aspekter af mænds deltagelse i frivillige fællesskaber og problemerne omkring sundhed.

Opmærksomhed: Vi har fortsat fokus på at få så mange foreninger som muligt til at søge hjælp hos e-administrationen og Ældre Sagens Datastue, som vi har samarbejde med omkring foreningernes ansøgning om §18 midler. Vi arbejder på et struktureret samarbejde med Guldborgsund Kommune om uge 24 Mens Health Week, og vi er inviteret til at deltage i Kommuneforum for Mænds Mødesteder af Guldborgsund Kommune.

Opfølgning: Bestyrelsen orienteres løbende og senest under evalueringen vedrørende fokusområdet.

Aktiviteterne vil være afhængige af formålet med aktiviteten. Der vil være aktiviteter, som er målrettet mænd

Samarbejde med Guldborgsund Kommune og andre aktører.

(kapitel 10.2.2.A)

Foreningernes Dag: Som en del af et samarbejde mellem Guldborgsund Frivilligcenter, Vores Nykøbing (handelsstandsforeningen), Lindholm Indefra, (Den Boligsociale Helhedsplan), Kulturelt Samråd (som bevilger pengene) og Kultur- og Fritidsafdelingen, Guldborgsund Kommune inviterer alle foreninger i Guldborgsund til, den anden lørdag i september, at synliggøre deres aktiviteter for borgerne i Nykøbing F. bymidte. I 2017 deltog 72 foreninger og i 2018 deltog 83 foreninger og i 2019 81 foreninger heraf 32 fra den frivillige sociale indsats. Styregruppen har netop modtaget 50.000 kr. fra Kultur og Fritids pulje, så 2020 bliver også en realitet.

Opmærksomhed: Stort arrangement som kræver meget tid, planlægning og opmærksomhed.

Opfølgning: Bestyrelsen orienteres hele vejen.

Aktiviteten er kønsneutral

(kapitel 10.2.2.D)

Dialogmødet er et tilbagevendende årligt møde i oktober- november måned mellem politikere, embedsfolk og frivillige, hvor aktuelle emner tages op.  Der deltager omkring 100 mennesker i dialogmødet hvert år, og efter et kort oplæg til dagens tema, inddeles deltagerne i grupper af ca. 12, med mindst en politiker og en ansat i hver. Kommunale ansatte, der inviteres til at deltage, er Kommunaldirektøren, Direktionen, Centerchefer og Afdelingsledere og andre udvalgte ansatte. Borgmesteren, Kommunaldirektøren og Formanden for Social- Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalget hvorunder §18 og §79 uddeles, deltager hvert år. Alle byrådsmedlemmer inviteres og kan deltage, hvis de ønsker. Der er således stor deltagelse fra både frivillige, politikere og ansatte. Det er en vigtig dialog, der opstår, og den afspejler i høj grad den virkelighed, som de frivillige står i. Det er så dejlig håndfaste problemstillinger, der lægges frem, og ofte viser der sig samarbejder og løsninger på tværs.

Opmærksomhed: Et evt. overordnet fokus på Mænd bør være en del af mødes struktur de næste 2 år, men Dialogmødeudvalget indstiller til bestyrelsen, som har det endelige ord.

Opfølgning: Bestyrelsen evaluerer på førstkommende bestyrelsesmøde efter afholdelsen af dialogmødet. Tovholderen på punktet er et af bestyrelsesmedlemmerne fra Dialogmødeudvalget. Strategiske planlægning i forhold til denne Forandringsteori varetages af Dialogmødeudvalget sammen med kontaktpersonen fra Guldborgsund Kommune og forslag fremlægges til diskussion og vedtagelse i bestyrelsen.

Aktiviteten er kønsneutral, alle kan deltage i Dialogmødet.

Professionelt Netværk (Kapitel 5.2): I samarbejde med Frivilligcenter Lolland har vi etableret et netværk for alle ansatte på Lolland-Falster, der arbejder med frivillige i deres daglige arbejde. Netværket mødes 2 gange om året og rummer både ansatte i aktivitetscentrene på Plejecentrene, Kommunale Frivilligkonsulenter og ansatte i f.eks. Dansk Boldspil Union, Landbo Ungdom og Landsforeningen af Psykiatribrugere med regionalt arbejde.

Opmærksomhed: Arbejdet er vigtigt fordi de ansatte har brug for at blive mere inspireret til at arbejde med frivillige.

Opfølgning: Bestyrelsen evaluerer sammen med ydelseskataloget evalueres.

Aktiviteten er kønsneutral, alle ansatte kan deltage.

Samarbejde med Guldborgsund Kommune og frivillige. Kapitel 10.2.2.D

Der er nu flere specifikke netværk i gang.

 • Sakskøbing – Nysted netværk for ældre foreninger et udviklingsarbejde omkring ensomhed
 • Netværk omkring hjemløshed. Arbejder på at afholde en konference til efteråret 2020.

Opmærksomhed: Der er et ønske fra Red Barnet om at oprette et netværk for foreninger, der arbejder med Børn og Unge. Det er et resursespørgsmål som bestyrelsen skal tage stilling til.

Opfølgning: Bestyrelsen evaluerer sammen med ydelseskataloget evalueres.

Aktiviteten er kønsneutral, alle kan deltage.

Andre Medlemmer Vi fortsætter temaet fra sidste år, da vi ikke har opnået målet. Så længe vi har en frivillig, som har lyst til at tage sig af at hverve medlemmer, så forsøger vi at opnå det mål, vi satte os sidste år, at vi har 50 Andre Medlemmer.

Vi har på nuværende tidspunkt ca. 34 nye ”Andre Medlemmer”. Vi tilstræber, at de nye medlemmer både rummer enkeltpersoner, virksomheder og organisationer samt spillere på det brede sociale område.

Opmærksomhed: Vi arbejder videre mod målet om at have 50 Andre Medlemmer.

Opfølgning: Bestyrelsen evaluerer sammen med ydelseskataloget evalueres.

Aktiviteten er kønsneutral

Herunder Prof. Netværksmøde med ansatte i Guldborgsund og Lolland Kommuner, der arbejder med frivillige.

 1. Fokusområde 2020 – 2022

Særligt fokusområde Mænd

Særlig prioritet 2020 – 2022

Begrundelse.

Man skal ikke altid tage de udsatte grupper, som er mest fremme i medierne, men nogle gange er de det, fordi de virkelig har brug for en hånd.

Der er så mange ting lige nu, der peger i retning af at mænd.

 • I Guldborgsund Kommune har Social, Sundhed og Omsorgsudvalget bedt Center for Sundhed sætte fokus på mænd i resten af den kommunale valgperiode
 • Center for Sundhed har tilbudt Frivilligcenteret at deltage i det kommunale forum for Mænds Fællesskaber
 • Der er enormt fokus i medierne på mænd og deres problemfyldte status i samfundet, bl. a. med udsendelserne ”Mandefald”, hvor det langt om længe er lykkedes for Svend Åge Madsen, forsker i Mænds Sundhed på Rigshospitalet, at få fortalt, hvordan statistikken kan ses i virkeligheden.
 • Vi har uddannet en tovholder til Kom Videre Mand sidste år og sætter en gruppe i gang i foråret 2020
 • Frivilligcenter Gentofte har fået penge til at udbrede Hemingway Club til hele landet.

Bestyrelsen har derfor vedtaget at arbejde med mænd til udgangen af 2022

Problemstilling for gruppen

Problempunkterne er mange set på tværs af alder – der er ensomme, arbejdsløse, alkoholikere, psykisk og fysiske syge, skilsmisseramte, hjemløse og så det nye opmærksomhedspunkt, de der bliver fravalgt af kvinder, som derfor ikke får familie og børn. Der er en gruppe meget overvægtige unge mænd – dem der spiller og måske havner i ludomani, dem er arbejder for meget og får stress – og blodpropper, de enlige fædre og dem i parforhold, som har det svært. Der er nok at tage fat på.

I Guldborgsund har vi de fleste problemstillinger repræsenteret og samtidig har vi også de sværeste vilkår for folk der gerne vil videre i deres liv det er f.eks. høj arbejdsløshed, dårlig uddannelse osv.

Virkning:

Kvalitativ forandring: Vi ønsker at være med til at sætte fokus på mænds muligheder for at leve et godt fysisk og mentalt sundt liv. Vi vil gerne udbrede tankerne om, hvordan vi kan støtte mændene, og få flere fællesskaber til rent praktisk at agere mere mandevenligt.

Resultater:

Vi skaber en øget bevidsthed omkring de særlige udfordringer som mænd står med og formidler brugbare værktøjer foreningerne kan handle med. Vi er med til at synliggøre, hvilke barrierer vi bevidst kan arbejde med, vi synliggør gode rollemodeller og etablerer alene eller sammen med foreninger nye fællesskaber og aktiviteter, som udvikler vores syn på problematikkerne. Dermed opnår vi en større lydhørhed og aktionsvilje hos de frivillige.

Aktiviteter:

Da vi skal færdiggøre en større undersøgelse af frivilligcenterets opgaver og resurser, vil vi det første halve år have få aktiviteter, men i den periode planlægge aktivitetsniveauet for det næste halve år.

 • Vi starter en gruppe Kom Videre Mand op i uge 8 – februar 20, (kun for mænd)
 • Vi holder introduktionsmøde om oprettelse af en Hemingway Club 18. marts 2020 (kun for mænd)
 • Vi arbejder på et rollemodels-plakatprojekt til uge 24 Mænds Sundhedsuge, hvor vi bruger ABC-Mental Sundhed som basis. Det er usikkert om vi kan gennemføre (kun mænd på plakaterne, men udstilles i bymidten)
 • Vi deltager i Kommuneforum om Mænds Mødesteder (lukket forum for deltagere uanset køn)
 • Vi har ansøgt CFSA om et kursus i at rekruttere frivillige – som bliver hængende, og vil hvis vi får det, bruge det til at se på rekruttering af mænd (alle kan deltage)
 • Vi arbejder på at skabe aktiviteter i Uge 24 – bl.a. et foredrag af Hjerneskadeforeningen ”Fra Direktør til hjerneskade” (det kommer an på det enkelte arrangement om det er kønsopdelt)
 • Hjemløsenetværket i samarbejde med Udsatterådet i Lolland Kommune på at skabe en hjemløsekonference (Ikke kønsopdelt)

Opfølgning: Bestyrelsens evaluerer løbende aktiviteterne på bestyrelsesmøderne. Der er en samlet evaluering ved Selvevalueringen til FriSe og en præsentation af efterårets aktiviteter på arbejdsgruppemøde i september.

Der er angivet for hver aktivitet, hvorledes den er kønskvoteret.

Aktiviteterne foregår fra februar til ud på efteråret 2020.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet d. 10. februar 2020 af en enig bestyrelse.

I teksten henvises til nogle kapitler, de refererer til Frivilligcenterets ansøgning om grundfinansieringsmidler i Socialestyrelsen.

Hits: 59

Scroll to top
Skip to content